Ugrás a tartalomhoz

Faépítés

Andor Krisztián, Bejó László, Hantos Zoltán, Józsa Béla, Karácsonyi Zsolt, Oszvald Ferenc Nándor, Sági Éva, Szabó Péter, Wehofer Valéria

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Példa 2

Példa 2

Egy fa bordavázas, könnyűszerkezetes épület fa födémszerkezetének UR hőátbocsátási tényezőjének a meghatározása. A fa bordavázas, könnyűszerkezetes épület zárófödém-szerkezete réteges felépítésű. A födémtől elvárt különböző funkciókat különböző anyagok biztosítják. A teherviselést a fa födémgerendák (födémpallók), a hőszigetelést a bordaközökbe és a lécközökbe beépített hőszigetelőanyag, a légzárást és állagvédelmet a borítólemezek, illetve a beépített párazáró fólia végzi (8. ábra). A merevítés a borítólemezek, és az alkalmazott kötőelemek feladata. A födém hőszigetelő képességének meghatározásánál nem hagyható figyelmen kívül, hogy a felület egyes pontjain (a gerendázat és szerelőlécek elhelyezkedése révén) négy –jól elkülöníthető– rétegrend alakul ki. A négy rétegrend aránya a felület mentén jelentősen módosítja a legjobb rétegrenden keresztül értelmezhető hőszigetelő képességet: egy általános épület esetén nagyjából 72,5% teljesen hőszigetelt födémfelülettel lehet számolni, a fennmaradó részeken a rétegrendnek csupán egy része hőszigetelőanyag, a többi tömörfa (pl. a lécváz, vagy a födémgerenda). Ezeket az arányokat könnyen beláthatjuk, ha megnézzük a 9.ábrán látható födém-vázlatot. Az 1 m2-es födémfelületen a négy rétegrend a jelölt arányokban oszlik el.

8. ábra: Fa födémszerkezet rétegrendje
9. ábra: A borda- és hőszigetelés felületek eloszlása a zárófödémen

Az egyes rétegek hővezetési tényezőjének a felvétele:

Az egyes rétegek hővezetési ellenállásának a számítása

A bordánál és a hőszigetelésnél számított teljes hővezetési ellenállás számítása

A új, EU szabvány szerinti számítási eljárással egy általános rétegrendű (….ábra) fa bordavázas, könnyűszerkezetes épület fa födémszerkezetének hőátbocsátási tényezője: U = 0,27(W / m2K) értékre adódik. Ezt az adatot azonban még korrigálni kell a (3.7) egyenletnek megfelelően. Ez a korrekció minden, egymástól különböző épület esetében más és más. A geometriai hőhidak hossza ugyanis minden különböző alaprajzi elrendezés esetében változik.