Ugrás a tartalomhoz

Faépítés

Andor Krisztián, Bejó László, Hantos Zoltán, Józsa Béla, Karácsonyi Zsolt, Oszvald Ferenc Nándor, Sági Éva, Szabó Péter, Wehofer Valéria

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Hőtani jelenségek, fogalmak

Hőtani jelenségek, fogalmak

A termodinamika II. főtétele szerint két különböző hőmérsékletű anyag, közeg között mindaddig hőcsere, hőáramlás áll fenn, amíg a hőmérsékletek ki nem egyenlítődnek. A hőáram a tér egyik részéből a másikba három fő módon adódhat át. Hővezetés, sugárzás és hőszállítás formájában

Hővezetés

A hővezetés (vagy kondukció) a test egyes részecskéi között fennálló szoros kapcsolaton alapul. A magasabb hőfokú, nagyobb energiával rendelkező részecskék energiájukat átadják a szomszédos kisebb energiával rendelkező, alacsonyabb hőfokú részecskének. Ez a folyamat mindaddig tart, amíg a hőfokkülönbség ki nem egyenlítődik

Hősugárzás

A hősugárzás elektromágneses sugárzás. A hő a keletkezés helyéről sugárzó energia formájában jut a sugárzás által elért felületre, a besugárzott felületre. Ott részben vagy teljes egészében hővé alakul vissza.

Hőszállítás

Hőszállítás alatt azt a hőközlési folyamatot értjük, amely egy szilárd fal és a fluidium fő tömege között jön létre oly módon, hogy a hőt a tér egyik részéből a másikba folyadékok vagy gázok részecskéi szállítják

Hővezetési tényező

Hővezetési tényező: anyagjellemző, az anyag hővezetési képességét fejezi ki. Azt mondja meg, hogy mekkora hőáram halad át időegység alatt az egységnyi vastagságú, az áramlásra merőlegesen egységnyi felülettel rendelkező anyagon, egységnyi hőmérsékletkülönbség hatására.

Hővezetési tényező. Jele: lambda, mértékegysége:

Hőátadási tényező

Hőátadási tényező: egységnyi felületen, egységnyi idő alatt, egységnyi hőmérsékletkülönbség mellett átadott hőáramot jelenti.

Hőátadási tényező. Jele: Rsi, Rse,mértékegysége:

Hőátbocsátási tényező

Hőátbocsátási tényező: egységnyi felületen, egységnyi idő alatt, egységnyi hőmérsékletkülönbség mellett áthaladó hőáram.

Hőátbocsátási tényező. Jele:U, mértékegysége:

Hőátbocsátási ellenállás

Hőátbocsátási ellenállás: a hőátbocsátási tényező reciproka.

Hőátbocsátási ellenállás. Jele:R, mértékegysége:

Hőhíd

Az épülethatároló-szerkezetnek azokat a helyeit, pontjait, sávjait, szakaszait, ahol többdimenziós hőáramok alakulnak ki, hőhidaknak nevezzük. Egyszerűbben fogalmazva az épület külső határoló szerkezeteinek azok a részei a hőhídak, ahol különböző hővezetési tulajdonságú és eltérő geometriai formájú szerkezetek, anyagok csatlakoznak egymáshoz. Kétféle hőhidat különböztetünk meg: geometriai és szerkezeti hőhidat.