Ugrás a tartalomhoz

Faépítés

Andor Krisztián, Bejó László, Hantos Zoltán, Józsa Béla, Karácsonyi Zsolt, Oszvald Ferenc Nándor, Sági Éva, Szabó Péter, Wehofer Valéria

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az épületek tűzveszélyessége

Az épületek tűzveszélyessége

Tűzveszélyességi osztály épületek, létesítmények, telephelyek, tűzszakaszok funkció szerinti besorolására meghatározott kategória. A tűzveszélyességet az üzemszerűen folytatott tevékenység során előállított, feldolgozott, felhasznált vagy tárolt anyagok jellemzői, valamint az alkalmazott technológiai folyamat tűzveszélyessége alapján határozza meg. Lakó-, vagy közösségi épület esetén a funkció és a benntartózkodók létszáma a meghatározó. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján a tűzveszélyességi osztályok a következők lehetnek:

  1. A: Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (pl. benzinkút töltőoszlop)

  2. B: Tűz- és robbanásveszélyes (pl. porrobanásveszélyes terek)

  3. C: Tűzveszélyes (pl. faipari műhely, nagylétszámú sportcsarnok)

  4. D: Mérsékelten tűzveszélyes (pl. átlagos lakás, iroda)

  5. E: Nem tűzveszélyes (pl. mosdók, Wc-k)

A pontos besorolást táblázatos tervezési segédletek könnyítik. A létesítmény részei természetesen többféle tűzveszélyességi osztályba is kerülhetnek, de általában a legveszélyesebb besorolás a mérvadó. Ettől el lehet tekinteni, ha a veszélyes funkciójú terület kicsi, vagy kellő biztonsággal elhatárolható (tűzszakaszok kialakítása). Az egyes tűzveszélyességi osztályokhoz meghatározott épületszerkezeti követelmények tartoznak. Ezek a követelmények a magyar előírásokban tűzállósági kategóriákat különítenek el (I.~V.), és megadják, hogy az egyes tűzveszélyességi osztályhoz milyen kategóriájú (vagy jobb) szerkezet szükséges. Példaként egy „C” besorolású faipari műhely I., II., vagy III. tűzállósági kategóriájú épületben egyaránt létesíthető. A tűzállósági kategória magában foglalja az egyes teherhordó és térelhatároló elemek anyagára (éghető-nem éghető), és tűzállóságára vonatkozó követelményeket (passzív tűzvédelem), a szükséges menekülési időt, a tűzjelző- és beavatkozó berendezések (aktív tűzvédelem) felszerelését. A nyugati előírások kihagyják az épület kategorizálását, de hasonló módon meghatározzák, hogy az egyes tűzveszélyességi osztályok milyen épületszerkezeti tulajdonságokat követelnek meg. Abban mindkét szabályozás megegyezik, hogy aktív jelző- és oltóberendezések alkalmazásával az épületszerkezetek passzív tulajdonságai (és velük együtt a beruházási költségek) csökkenthetők