Ugrás a tartalomhoz

Faépítés

Andor Krisztián, Bejó László, Hantos Zoltán, Józsa Béla, Karácsonyi Zsolt, Oszvald Ferenc Nándor, Sági Éva, Szabó Péter, Wehofer Valéria

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Rönkház

Rönkház

A rönkház az egyik legősibb faépítési forma, melynek a tradíciói feltehetőleg még a ma hagyományosnak tekintett építészet előtti korba nyúlnak vissza. Bár a rönk- és gerendaházak lényegesen nagyobb mennyiségű faanyagot igényelnek, mint a keretszerkezetű faépületek, számos olyan esztétikai és épületfizikai előnnyel rendelkeznek, amelyek ezeket az épületeket sokak számára vonzóvá teszik. A rönkházaknak két fő típusa létezik, nevezetesen a kézzel faragott és a profilmart rönkökből készült épületek. A kézi technológia lényegesen élőmunka-igényesebb, és több hibalehetőséget rejt magában, azonban sokan csak ezeket az épületeket tekintik „valódi“ rönkháznak, természetes, szabálytalan megjelenésük miatt. Magyarországon ehhez a fajta építkezéshez hiányzik az alapanyag, ezért ilyen épületek csak elvétve fordulnak elő. A profilmart rönkökből készített házak technológiája lényegesen egyszerűbb és jobban automatizálható, ezért Európában az ilyen házak kedveltebbek. Ilyen épületek Magyarországon is megtalálhatók. Ezeket általában külföldi alapanyagból, külföldi üzemekben készítik el, majd a megfelelő tervek alapján Magyarországon állítják össze. Bár a természetes faanyag hőszigetelő képessége viszonylag alacsony, és így – a falvastagságtól függően – általában a falszerkezet hőszigetelési értéke sem nagyon magas, az ilyen házak lakói ritkán panaszkodnak a magas fűtésszámla miatt. Emögött feltehetőleg elsősorban a falak jó hőtároló képessége áll. Ebből a szempontból a rönkházak, a falak nagyobb tömegének köszönhetően túlszárnyalják a keretszerkezetes házakat. További nagy előnyük a faanyag páraszabályzó képessége, amely segít a beltéri páratartalom fiziológiai szempontból megfelelő értéken tartásában. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a rönkházgyártási technológiákat:

Profilozott rönkház

A profilozott rönkház (2. ábra) gyártástechnológiájában az engedélyezési terv szintű terveket először egy számítógépes tervezőprogram segítségével gerendákra bontják le, majd ezeket az elemeket fenyő rönkökből kialakítják. A rövidebb rönköket sokszor ékcsapos toldással egyesítik. A hossztoldás nem teherviselő, mivel a gerendafalak hajlításra nincsenek igénybevéve, csupán a szállítást, anyagmozgatás során jelentkező igénybevételeket kell elviselnie. Az elemek keresztmetszeti kialakítása megfelelő átmérőjű rönkökből, körmaróval vagy speciális profilmaróval történik. A körkeresztmetszetű rönkök alsó oldalán megfelelő konkáv felületet alakítanak ki, aminek segítségével az alatta következő rönkre rá tudják majd azt ültetni. A rönkök felső felületén is megfelelő profilikialaktás történik, amelynek a segítségével a következő rönkhöz megfelelően tud majd csatlakozni (3. ábra). A profilkialakítás mellett itt sok esetben egy feszültségmentesítő hornyot is elhelyeznek, annak érdekében, hogy a későbbi száradás ne vezessen repedésekhez. Az egyes rönkökbe szintén még a gyártó csarnokban függőleges irányú, egymáshoz csatlakozó (az összeépített házban egymás fölé kerülő) furatokat is kialakítanak. Ezek a furatok elektromos vezetékek elhelyezésére, az esetleges összehúzó menetesszárak befogadására szolgálnak, valamint itt helyezik el az épület felállításakor azokat a 3-4 gerendán átnyúló peckeket, amelyek a fal merevségét biztosítják.

2. ábra – Profilozott gerendákból készült rönkház
3. ábra – Gerenda profil
4. ábra – Sarokcsomópont kialakítás

A rönkfalak sarokcsatlakozásait leggyakrabban úgy helyezik el, hogy a csatlakozó falak rönkjei egymáshoz képest fél vastagsággal el vannak tolva (azaz az egyik fal építése egy fél rönk elhelyezésével indul), és a felső rönk nyergelt kiképzéssel csatlakozik a szomszédos fal alatta elhelyezkedő rönkjéhez (4. ábra). Bár ez az általánosan alkalmazott módszer, egyéb megoldások – például sarokoszlop alkalmazása, amelybe a rönkök függőleges csappal csatlakoznak – szintén elképzelhetők. A furatok, sarokcsatlakozások és egyéb esetleges megmunkálások általában számítógépvezérelt gerendamegmunkáló berendezéssel kerülnek kialakításra. A gerendák megmunkálása után az épületet próbaképpen összeállítják, az egyes gerendákat pedig egyedi, jól azonosítható jelzéssel látják el. Ezután az épületet szétszedik, és rönkönként szállítják a helyszínre. A rönkökhöz összeállítási útmutatót is mellékelnek, amelyen egyértelműen beazonosítható, hogy melyik rönknek hol a helye. Ezáltal az építéshelyszíni munka elősorban szerelő jellegűvé válik. A rönkház felállításához megfelelő fogadószint kialakítására van szükség. Erre helyezik az első rönköket, vagy közvetlenül a vízszigetelésre, vagy egy köztes alátétpalló alkalmazásával (ez utóbbi segítheti a megfelelő szintezést.) Az első rönköket megfelelő rögzítő elemekkel horgonyozzák le a fogadószinthez. Az első gerendák elhelyezése után kezdődik a falak felépítése, az egyes rönkök egymásra helyezése és rögzítése, a megfelelő tervek szerint. A rönkök közé tömítőfilc kerül, amely biztosítja a megfelelő légzárást (5. ábra). A tömítésre különösen kell ügyelni a sarokcsatlakozásoknál. A rönköket hosszabb, 3-4 gerendát átfogó cövekekkel rögzítik, amelyet a függőleges, egymás fölött elhelyezkedő furatokba ütnek be. A cövekek elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne az elektromos vezetékek elhelyezésére, vagy egyéb célokra fenntartott furatokba kerüljenek (ezek az összeépítési rajzon fel vannak tüntetve, és célszerű az első sorok elhelyezése után az alsó gerendán is jól látható módon feltüntetni, a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett.)

5. ábra – Tömítőfilc alkalmazása a rönkházaknál

Áthidalók, lebegő falak, vagy egyéb, alá nem támasztott falrészek (pl. a sarkoknál alkalmazott túlnyúlás) esetén a rönköket menetes szárral is össze szokták fogni, a megfelelő együttdolgozás és a lehajlás megakadályozása érdekében. Ezeket a menetes szárakat a későbbi összeszáradás, zsugorodás miatt többször utána kell húzni. Az utánhúzáskor az áthidalókat alá kell támasztani, hogy a rögzítés ne görbült helyzetben történjen. A födémek kialakítása különböző lehet. Ezeknél a házaknál általában a födém esetében is kedvelt megoldás a rönkök födémtartóként történő használata (6. ábra). Ilyenkor a rönköket többnyire a sarokcsatlakozásoknál alkalmazotthoz hasonló módon eresztik be az oldalfalba. Az elemek alján kialakított profil az erre kialakított takaróelemmel elrejthető. A válaszfalak szintén készülhetnek rönkökből, de költségkímélő megoldás a keretszerkezetes válaszfalak alkalmazása. Ezek kellő körültekintéssel problémamentesen kombinálhatók a rönkfalakkal.

6. ábra – Födémtartóként alkalmazott rönkök

A rönkházak építésénél a legkomolyabb kihívást a rönkök száradása, és az ebből fakadó függőleges méretváltozás jelenti. Mivel a rönköket beépítés előtt nem, vagy csak kis mértékben lehet kiszárítani, a faanyag a végleges nedvességtartalmát csak a beépítés után, hosszú idő (több hónap) után éri el. Ez alatt az idő alatt a fal méterenként akár 5 cm-t is zsugorodhat függőleges irányban. Ez számos esetben jelent problémát:

  1. a nyílászárók beépítésénél;

  2. kémény bádogos munkáinak elkészítésénél;

  3. a tetők kialakításánál;

  4. a keretszerkezetes válaszfalak csatlakoztatásánál;

  5. lépcsők és álmennyezet elhelyezésénél;

  6. csempe és egyéb burkolatok alkalmazásakor;

  7. egyes szerelvények elhelyezésekor; és

  8. minden olyan esetben, amikor olyan elemet helyeznek el, amely nem zsugorodik együtt a rönkfallal.

A fenti problémák megoldására az építők kidolgozták a megfelelő módszereket. Ennek ismertetésére másutt kerül sor.

Faragott rönkház

A faragott rönkház (7. ábra) gyártási technológiája, és különösen az építési technológia sok tekintetben hasonló a profilozott rönkház gyártásához. A rönköket kéregben szállítják be és tárolják, a faanyag megóvása érdekében. A kérgezés kézzel, vonókéssel történik, aminek során kívánság szerint a göcsörtöket rajta hagyják az anyagon, vagy lemarják. Ezután több hónapos természetes előszárítás következik, amelynek során nem érik el a végleges nedvességtartalmat, ezért a ház a felállítás után még tovább zsugorodik.

A profilozott rönkházak kialakításához képest a legnagyobb különbség a rönkök egymáshoz csatlakozó felületének kialakításában jelentkezik. Mivel itt két szabálytalan felületű rönköt kell egymáshoz illeszteni, ez csak nagy gyakorlatot és szakértelmet igénylő kézi technológiával történhet. A legfontosabb alkalmazott segédeszköz egy speciális jelölő szerszám, az ún. „scriber“, mely egy körzőhöz hasonlóan nyitható, vízmértékkel ellátott berendezés, mellyel a két egymás fölé helyezett rönk csatlakozási vonala egyszerre jelölhető meg. Ezután a fölső rönk aljából kimunkálják az alsó rönknek megfelelő ellenprofilt, míg az alsó rönkben megfelelő gumiprofilokat helyeznek el a megfelelő lég- és vízzárás érdekében. Az ellenprofil kialakítása először láncfűrésszel történik, majd kézi vésővel igazítják (1-2 mm pontossággal, vagy még annál is precízebben) végleges alakúra. A rönkökben a profilozott rönkökhöz hasonlóan itt is elhelyezik az elektromos szerelvények és a rögzítő cövekek elhelyezéséhez szükséges függőleges furatokat. A faragott rönkházak sarokkapcsolatai változatosak lehetnek. Az egyszerű nyergelt csatlakozás mellett megjelennek a különböző ék vagy rombusz kiképzésű kapcsolatok, illetve a fecskefarkas csapolás is. Létezik olyan megoldás is, ahol a rönköket nem tolják el fél rönkvastagsággal, ehelyett a kapcsolatot úgy alakítják ki, hogy a szomszédos falak rönkjeit felváltva túllógatják, illetve a másik fal rönkjét ellenprofil kialakításával ütköztetik. Amint a faragott rönkök rendelkezésre állnak, az építési helyszínre szállítás és az építési technológia nagyon hasonló a profilozott rönkházakéhoz. Itt is ügyelni kell az építés utáni száradás miatt bekövetkező száradásra, bár ez esetben sokszor az alapanyagot több héten keresztül kondicionálják megmunkálás előtt. Ilyenkor a későbbi méretváltozás nem olyan jelentékeny, de minden esetben számolni kell vele. Európában a faragott rönkökből történő építés nem olyan elterjedt, helyette a termelékenyebb és jobban gépesíthető profilozott technológiát használják.