Ugrás a tartalomhoz

Faépítés

Andor Krisztián, Bejó László, Hantos Zoltán, Józsa Béla, Karácsonyi Zsolt, Oszvald Ferenc Nándor, Sági Éva, Szabó Péter, Wehofer Valéria

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

12. fejezet - Fa- és faalapú anyagok ismertetése és azok építőipari felhasználása

12. fejezet - Fa- és faalapú anyagok ismertetése és azok építőipari felhasználása

Térségünkben a faanyag építőipari felhasználása a XX. század nagy részében igen kevéssé volt jellemző. Ez részben az alapanyag relatív szűkösségének, a kevés erdőnek volt köszönhető, másrészt pedig a politikai-gazdasági törekvések sem bátorították a fa építőipari hasznosítását, eltekintve a nyaralók, alárendelt épületek esetében. Ennek köszönhetően a fa ilyetén felhasználásával kapcsolatos ismeretek feledésbe merültek, és a fát sokáig mint másodrendű, gyengébb építőanyagot tartották számon. Az utóbbi években a faépítészet reneszánszát éli. A könnyűszerkezetes és egyéb fából készült házak részaránya lassan de folyamatosan növekszik az építőiparban. Sajnálatos módon azonban a piacon sok olyan cég is jelen van, akik nem igazán értenek ehhez a szakmához, illetve úgy gondolják, hogy ehhez nem is kell érteni. Ez egy sajnálatos tévedés: a faanyag számos előnyös tulajdonságát csak akkor tudjuk megfelelően érvényre juttatni, ha tisztában vagyunk annak alapvető tulajdonságaival, felhasználásának szabályaival. A faanyag és fa alapú építőanyagok tulajdonságai nagy mértékben megszabják az építési technológiát, az alkalmazási területeket és szabályokat. Ennek a fejezetnek a célja, hogy röviden összefoglalja a fa- és fahelyettesítő anyagok azon tulajdonságait, amelyek az építészetben fontosak lehetnek. Nem térünk ki itt a faanyag kémiai összetételére és anatómiai felépítésére, esztétikai és egyéb, kevéssé releváns tulajdonságaira. Ezeket az ismereteket a faanyagismeret könyvek (pl. Molnár 1999, 2000, stb.) bőséges terjedelemben tartalmazzák. Terjedelmi okok miatt az egyes fafajok részletes ismertetésétől szintén eltekintünk, ez megtalálható a Faipari Kézikönyv első kötetében (Molnár 2000) illetve a Magyarországi ipari fái c. munkában (Molnár és Bariska 2002).

A fa- és faalapú anyagokat az alábbi bontásban fogjuk tárgyalni:

  1. Természetes (tömör) faanyag

  2. Modifikált faanyag

  3. Ragasztott faanyag

  4. Faalapú kompozit lemezek

  5. Faalapú kompozit gerendák