Ugrás a tartalomhoz

Faépítés

Andor Krisztián, Bejó László, Hantos Zoltán, Józsa Béla, Karácsonyi Zsolt, Oszvald Ferenc Nándor, Sági Éva, Szabó Péter, Wehofer Valéria

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

3. fejezet - A faépítészet általános története

3. fejezet - A faépítészet általános története

A faépítészet története szervesen összefügg a technikatörténettel és az emberi találékonyság fejlődésével. Nem szerencsés azonban az európai történeti korszakok alapján megrajzolni az időbeli fejlődési vonalat, hiszen kontinensenként más és más jellegű és szerkezetű faépületek terjedtek el. Ahogy fejlődött az európai ember által használt eszköztár és bővültek a tapasztalatok, úgy lehet az európai kultúrához kötődő faépítészet terén különböző törekvéseket találni, mindezek azonban legtöbb esetben nehezen köthető a klasszikus építészeti stílusirányzatokhoz. A fának, ennek a természetes, organikus anyagnak a felhasználása sokkal magától érthetőbben alakult, mint sok más, „korszerűbb” matériáé: a tartósan bevált faépítészeti formák egyrészről „átvándoroltak” a kőépítészetbe, másrészről önnön kiválóságuk folytán évszázadokon/évezredeken keresztül fennmaradtak, megőrződtek – ha máshol nem is, az ősi, bennszülött kultúrákban.

A faépítészet történetét leginkább időbeli és térbeli határoktól egy kicsit elrugaszkodva, tisztán a szerkezet és a forma fejlettségét figyelembe véve lehet csak felvázolni, az időbeli és térbeli határok kevésbé jelentősek. Ez magyarázza, hogy történeti áttekintésünkben sok esetben keverednek a kontinensek hagyományai. Az egyes földrészek és országok jellegzetességeiről más fejezetben esik szó.