Ugrás a tartalomhoz

Anglisztika és amerikanisztika

Frank Tibor, Károly Krisztina

Tinta Könyvkiadó

Table of Contents

Downloads
Anglisztika_es_amerikanisztika.pdf
Anglisztika_es_amerikanisztika.epub
DC Metadata
Title:
Anglisztika és amerikanisztika
Authors:
Frank Tibor, Károly Krisztina
Publisher:
Tinta Könyvkiadó
Contributors:
A kötet tanúskodik róla, hogy hány új kutatási ötlet indul el magyar műhelyekből, hazai kutatóktól, és ez különösen igaz például a nyelvtanítás/nyelvtanulás módszertana, az alkalmazott nyelvészet és a nyelvpedagógia területén. A nyelvelsajátítás komplex kérdésköre is előtérbe kerül, de nem a tradicionális anglisztikai részterületek rovására. A fiatal magyar kutatók biztonsággal mozognak a modern irodalomfelfogás, a kritikai kultúrakutatás, a nyelvészeti műfajelemzés, az irodalmi műalkotásra vonatkozó elméletek világában, s emellett tovább élnek azok a nagy hagyományú területek is, mint Shakespeare világa, az irodalom és a politika közötti kapcsolat, illetve az országimázs változásai. Az utolsó fejezetben található rövid szemle számba veszi, hogy mi történt az elmúlt húsz esztendőben az ausztrál, az ír és a kanadai stúdiumok területén, az oktatásban és a kutatásban egyaránt. E tudatosan magyar nyelvű kötetnek nem titkolt célja, hogy segítse a zömmel angolszász fogalmi apparátus megmagyarítását, s az angol-amerikai kultúrák fokozottabb integrálását a magyar szellemi életbe.
Identifier:
ISBN 978 963 9902 22 0
Language
Hungarian
Subjects
anglisztika, amerikanisztika, angolszász, nyelvpedagógia, módszertan
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása