Ugrás a tartalomhoz

A magyar irodalom történetei

Szegedy-Maszák Mihály

Gondolat Kiadó

58. fejezet -

58. fejezet -

TARTALOM (Események)

I. e. 1000 k.?

A magyar nyelv ősmagyar korának eleje?

Kr. u. 1000 k.?

A keresztény magyar királyság létrejötte?

8–9. század

A8–9. században kerülhetett a földben a szarvasi késő avar kori tűtartó

11. század

Szent Gellért: Deliberatio

1192–1195

A Halotti beszéd

1250–1300

Ómagyar Mária-siralom

1275–1300

A Pécsi egyetemi beszédek

1346

Az első hazai német oklevél

1426

Megjelenik Antonio Beccadelli Hermaphroditus

1449 (?)

Az ókori Róma szava a szkíta vidéke

1467/1471

Megszületnek Andreas Pannonius királytükrei

1485 „

Emericus Terek köszön Krisztinának…” – töredék

1490. április 6.

Hunyadi Mátyás halála

1500

Közeleg Krisztus születésének 1500. évfordulója…

1501

Meghal Váradi Péter

1506

Drámai szövegeink a középkorban

1519

Megjelenik Stephanus Taurinus Stauromachiája

1523

Nagyszombati Márton: A magyar királyság előkelőihez

1525

Melanchthon kidolgozza a genus didascalicum elméletét

1526–1541

Vitae fratrum eremitarum ordinis sancti Pauli primi eremitae

1536

Megjelenik két verskötet

1550

Megjelenik az első magyar nyelvű dráma

1554

Jacobus Piso verseskötetének megjelenése

1554

Megjelenik Tinódi Sebestyén Cronicája

1568

A tordai országgyűlés határozata

1572

Palaeologus Erdélybe érkezik

1574

Megjelenik a Cancionale

1577

Megjelenik Telegdi Miklós Postilláinak első része és Bornemisza Péter Négy könyvetskéje

1588–1589

Lejegyzésre kerül a Palatics-kódex, benne egy török–magyar verssel

1590

Elkészül Balassi „Maga kezével írt könyve”

1593

Az erdélyi magyar történeti- és emlékirat-irodalom a 16–18. században

1596

Megjelenik a Balassi-epicédium

1602

Megjelenik Újfalvi Imre debreceni énekeskönyve

1609

Hitvita és fabula

1623

Megjelenik Nyéki Vörös Mátyás Dialogusa

1632

Solvirogram Pannonius Istenes énekek-kiadása

1651

Megjelenik a Szigeti veszedelem

1651

Megjelenik az Adriai tengernek Syrenaia

1651

Adriai tengernek Syrenaia: Groff Zrini Miklós

1653

Zrínyi befejezi a Vitéz hadnagyot

1655

Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia

1664

Meghal Zrínyi Miklós, színre lép Gyöngyösi

1664

Megjelenik a Márssal társolkodó Murányi Vénus

1690

Nőköltők színre lépése

1704

Bethlen Miklós Önéletírása

1719

II. Rákóczi Ferenc Vallomása és Emlékiratai

1730

Mikes Kelemen: Törökországi levelek

1743

Faludi Ferenc felvétele a római Árkádia Akadémiára

1772

Megjelenik az Ágis tragédiája

1777

„Leveledet vettem, verseid csudálom”

1788

Megjelennek Batsányi János Osszián-fordításai

1790

Több tudós magyarok egybeállván a nyelvnek s tudományoknak előmozdítására társaságot szerveznek

1792

Összeállítják Erdődy Júlia könyvtárkatalógusát