Ugrás a tartalomhoz

A magyar irodalom történetei

Szegedy-Maszák Mihály

Gondolat Kiadó

57. fejezet -

57. fejezet -

CÍMMUTATÓ

I. Idillium

   II. ecloga

   II. Pius pápának háborús készülődés közben történt haláláról

III. ecloga

   IV. ecloga

   L. Soltar

A Bessenyei György Társasága

A bihari remete

A Dissertation Concerning the Antiquity of the Poems of Ossian

A Feszülethez

A filozófus

A fordíttásról

A francia irodalom új története

A győzedelmeskedő Nádasdi

A gyökértelen fa ‘s a Fő nélkül való Sapka

A háborús zivatar

A hajnal Erdő

A haldokló Orczy Istvánhoz

A helység kalapácsa

A Holmi

A jövő madonnája

A kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt szíveket élesztő, jó illatú XII liliom

A keresztények között ez idő szerént uralkodó romlottságnak kutfejeiről valo elmélkedés

A Keresztényeknek Szokásiról

A keresztnek Királyi uttya

A keresztyén etikának summás veleje

A kígyó árnyéka

A könyvek szabados olvasásáról

A középkori udvari kultúra funkcióváltozása a reneszánszban

A Krisztus Jézus Életének Históriája

A lélekrül

A magyar irodalmi műveltség kezdetei

A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig

A magyar irodalom fejlődéstörténete

A magyar irodalom története

A magyar nemzeti irodalom története

A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig, rövid előadásban

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára

A magyar ősvallás nyelvi emlékei

A magyarokhoz

A máriavölgyi tisztelendő paulinus atyáknak

A nap városa

A papok házasságáról szerzett igen jeles komédia

A pipárul

A pogányság kora

A Porábúl megéledett Főnix mint verses regény

A régi, jó Gvadányi

A Sidók és az Ujj Testámentumnak Históriája

A szabadúlás

A szellemről és a lélekről

A szelmai dalok

A szent Irásrul és az anyaszentegyházrúl két könyvecske

A Szent Márk evangelista napjára

A szóhordásról 585 A szónok

A Szűz Máriához

A tarcsai savanyú vízrül

A társaságnak eredete és országlása

A télnek közelgetése

A természet világa

A Tiszának reggeli gyönyörűsége

A török elleni háború

A választékos műveltségű költőkről

A valóságos Keresztényeknek Tükre

A verselő asszonyok

A világ mulandóságáról

A világ útvesztője

A virágének

A zöldvári ének

A’ magyar tudósokhoz

A’Dio

Ad Cosmum virum clarissimum de libri divisione

Ad D. Herculem Ducem Civitatis Ferrariensis libri duo: alter de laudibus clarissimae domus Estensis ac praesertim Herculis Ducis, alter super decessu divi Borsii

Ad Lentum

Adagia

Adone

Adriai tengernek Syrenája

Adversum pseudo-evangelistas

Aeneis

Aenigma

Aeternitas. Örökkévalóság

Áfium

Ágis tragédiája

Aithiopika

Ajánló Levél

„Áldott filemile…”

„Áldott Julia kiballagtába…”

Alexandriai Szent Katalin verses legendája

Allergnädigst privilegirte Anzeigen aus sammetlichen k. k. Erbländern

Allgemeine Deutsche Bibliothek

Alphabetum philosophicum

Amalthea

Amarilli

Amedeide

An omnes ab uno Adamo descenderint

Angelinetum

Annales

Annales Bertiani

Annales Geminianenses

Antoniados

Apollonius

Apuléjus tüköre

Argenis

Árgirus históriája

Argumentum

Ars poëtica

Arundel-márványtáblák

Astyanax

Ausführliche Redekunst

Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker

Author in lividum

Avignoni kisasszonyok

„Az agnőnek s az agebnek, annak mind egy ára…”

Az állam

Az Alvinczi Péter feleletirűl rövid intés

Az apostolok vetélkedése

Az asszony meg a párja

Az efézusbeliekhez írt levél

Az elmenetel

Az ember, poémában

Az embernek próbája

Az Epistóláknak és az Évangéliumoknak … Magyarazattya

Az erdélyi Jacobus Piso, a kiváló szónok és költő rögtönzései

Az erős vitéz Sámsonról

Az értelemnek keresése

Az estve

Az evangéliumok magyarázatjának harmadik része

Az evangéliumok magyarázattyának második része

Az halandó és ítéletre menendő teljes emberi nemzetnek fényes tüköre

Az idő jóll el Tőltésének Módgya Minden féle rendben

„Az idő ósága”

Az Ifjak Kalauza a Keresztény aitatosságban

Az igaz papságnak tiköre

Az iniszthónai háború

Az istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott Nemes asszony

Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája

Az Izraéliták Szokásirol

Az Jézus szivét szerető szíveknek ájtatosságára szíves képekkel kiformáltatott és azokrul való elmélkedésekkel és imádságokkal megmagyaráztatott könyvecske

Az keresztény gyülekezetben való isteni dicséretek

Az nagy Calvinius Jánosnak hiszek egy Istene

Az nagyságos Bánk bánnak históriája

Az négy utolsó dolgoknak megelmélkedísírül, az nyomorult embernek végeirűl

Az olvasónak

Az Úr Jézushoz

„Az vadász…”

Az vég Temesvárban Losonczi István haláláról

Az vitéz Túri György haláláról

„Az Zsuzsánna…”

Balassa-kódex

Balassi Menyhárt árultatása

Barátsági vetélkedés, avagy Molnár Borbálának Máté Jánosné asszonnyal a két nem hibái és érdemei felől folytatott levelezései

Báró Orczi István halálára

Barokk ízlés irodalmunkban

Bártfai színlap

Bás Chonlaoich

Batrakhomüomakhia

Batsányi János összes művei

Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette

Béla király és Bankó leánya

Berni végítéletjáték

Berzsenyihez

Bessenyei György magához

Beszéd az Országnak Tárgyárul

Bethlen Miklós Önéletírása

Bevezetés

Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt

Bisterfeldius redivivus

„Bizonnyal esmérem…”

Blätter von Deutsher Art und Kunst

„Bocsásd meg, Úristen”

Bolognai Rovásemlék 37, 46 Book of the Dean of Lismore

Bölcs ember, vagyis az erkölcsös bölcseségre vezérlő rövid oktatások

Bölcs és figyelmetes udvari ember

Brevis introductioin historiam universalis

Búban ellankadt szívnek jajgatása

Bucolica

Bucsuzó ének

Buda tragédiája

Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról

Budai Ali basa históriája

Bujdosásnak emlékezetköve

Buzdító versek a nemes magyar insurgensekhez

Caesar Aegyptus földjén Alexandriában

Cancionale

Cantio de militibus pulchra

Cantio jucunda de Helena Horváth

Cantio optima

Carmen saeculare

Carmina

Carmina Burana

Catalogus Librorum Prohibitorum

Catalogus testium veritatis

Catechesis Christiana dierum duodecim

Catechismus Formájára való Közönséges Oktatások

Characteres epistolici

Chariclia

„Christ lag in Todesbanden…”

Christi Hort

Chronicon Carionis

Cicero utánzása

Ciceronianus

Cinthia

Clara et praeclara methodus

Clitophón és Leucippe

Clorinda

Colloquium Heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis

Comicotragédia

Commentarius de rebus Ungaricis

Comoedia Valaszutina

Compendium theologiae veritatis

Confessio peccatoris

Confutatio eorum qui quatuor monarchiae aureaque secula statuunt

Conspiratio Kendiana

Constantinus és Victoria

Constantinus Porphyrogenitus

Constantinusi adománylevél

Continuatio Admonitionis Fraternae de temperando Charitate Zelo

Contra Iulianum Pelagianum

Convivium religiosum

Corpus Areopagiticum

Corpus Christianorum

Cosmographia

Critical Dissertation on the Poems of Ossian

Cronica

Cuma várasában építtetett Dédalus temploma

„Cupido szívemben…”

Cupidó

Cyclognomonica oratoria

„Csak búbánat immár…”

Családi Kör

Csalárd Cupido

Csengettyű

Csepregi zsinat

Csereyné-kódex

Csillagjáték

Daloskönyv

Dante élete

Dávid királ mint az nagy Góliáttal

Dávid király és Betszabé

De amatoriis affectionibus

De amicitiae et concordiae utilitate

De caelesti hierarchia

De caelesti vita

De civitate Dei

De comparatione rei publicae et regni

De concordia

De conscribendis epistolis

De copia verborum et rerum

De divino patrimonio

De editione historiarum Bruti

De felici progressu Borsii ad marchionatum Ferrariae

De historiae institutione

De historiae laudibus, sive de certa via et ratione, qua sunt rerum scriptores legendi

De historica facultate disputatio

De hominibus doctis

De imitatione

De incertitudine et vanitate

De incertitudine religionis Christianae

De inventione

De inventoribus rerum libri tres

De laudatione personarum

De libero arbitrio

De monarchia Hungariae

De natura et proprietatibus historiae

De officiis

De optimo cive

De pace fidei

De principe

De raptu Proserpinae

De regiis virtutibus

De regimine principum

De reipublicae administratione

De rerum natura

De sacra corona Regni Hungariae

De sacris concionibus recte formandis

De spiritu et anima

De studio sapientiae

De vero falsoque bono

De Vere

De vero principe

De virtutibus moralibus et theologicis

De voluptate

De vulva Ursulae

Debreceni disputa

Declarationes constitutionum

Declaratorio

Decretum Gratiani

Dedicatio

Deliberatio supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum liberalem

Dell’Arte istorica

Della charitŕ Christiana

Della historia diece dialoghi

Della poetica

Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapporum idem esse

Deploratio fratrum Balassiorum

Dialexeis

Dialoghi d’amore

Dialogo della istoria

Dialogus

Dicta regum et imperatorum

„Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért”

„Dicséröm én az Urat mindön időben”

Die Gedichte Ossians

Die Gedichte Ossians neuverteutschet

Die Gedichten Ossians des celtischen Helden und Barden

Die Jagd

Diétai Magyar Múzsa

Directorium

Disputatio scholastica

Disputation zwischen einem Chorherren und Schuchmacher

Döbrentei-kódex

Duetto

Dulcitius

Ecatometrologia

Effectus Amoris

Eger vár viadaljának summája

Egervári Jusztina

Egy falusi nótáriusnak budai utazása

„Egy megbúsult vadász…”

Egy nőtül

Elegantiae

Elegyes versek

Élektra

Elementorum logicorum libri tres

Élet és halál vetélkedése

Életének igaz tüköre

Elöljáró beszéd

Elragadtatás

Első ekloga

Első levél Fábián Juliannának

Elveszett Paradicsom

Emberek

Emblemata

Encyclopaedia

Encyclopaedia digne restituta

Encyclopaediae synopsis

„Én édes szerelmem…”

Énekek éneke

Énekek három rendbe

Eperjesi graduál

Epicédium

Epigrammák 483 Epistola ad Mahumetem

Epistola Benedicti Passavanti

Epistola de non apostolicis quorundam moribus

Epistola Luciferi ad malos principes ecclesiasticos

Epistolae Magni Turci

Epistolae obscurorum virorum

Epitaphia

Erdéli história

Erdő

Érdy-kódex

Erotemata dialectices

Érsekújvári kódex

Értekezését a törökök erkölcseiről, állapotáról és hitványságáról

Esopus fabulái

Esprits, maximes et principes

Essay on Man

Estveli gondolat

Eszeveszett Orlando

Etelka

Etymologiae

Euryalus és Lucretia

Eviralla

Ex Promptuario vocabulorum variorum

Exhortatio ad plebem Christianam

Expositio

„Ez világ sem kell már nékem…”

Fajtalan énekek

Faludi Ferenc és Itália

Fanchali Jób-kódex

Fejtegetés

Felelet

Felelő ének

Ferendum et sperandum

Feszülethimnusz

Feszületre

Filbertus látomása

Fingal. An Ancient Epic Poem in Six Books

Florentina

Florus Hungaricus

Foglalat

Foliopostilla

Forgandó szerencse

Fortsetzung der Critischen Dichtkunst

Fragments of Ancient poetry

Fragmentumok

Fukar nimfa 459 Galant levelek

Gesta Hungarorum

Gileád balsamuma

Gisquardus és Gismunda

Glossa ordinaria

Gondolatok

Gömöry-kódex

Görög Antológia

Grazi antiphonarium

Gritti-játék

Grobián

Gryllus

Guarino-panegyricus

Gyulafehérvári Sorok

Hadi és Más Nevezetes Történetek

Hálaadás tiszta életért

Haláltánc

Halotti beszéd (Kosztolányi Dezső)

Halotti beszéd

Halotti beszéd

Halotti beszéd

Halotti beszéd

Handbuch der ungarischen Poesie

Harmonia caelestis

Három himnusz a Szentháromsághoz

Három körösztény leány

Három nő

Hartvik győri püspök szertartáskönyve

Hazám

Helena Parisnak

Heliconi virágok

Heltaui Mária-ének

Herbarium

Herculeia

Hermaphroditus

Hesperis

Hét erős bizonyság, hogy a lutherek és calvinisták bálványozók

Hét évszázad magyar versei

Himnusz

Historiarum de rebus Ungaricis libri

Historiarum rerum Hungaricarum decades

Historica parasceve

Hoffgreff-énekeskönyv

Holofernész és Judit

„Homer des Nordens” und „Mutter der Romantik”: James Macphersons Ossian und seine Rezeption in der deutschsprachigen Literatur

Hunyadi László tragédiája

Hymnus

I torti amorosi

Idillium

Iephtes sive votum

Ifjúságom bűneiről

Igaz arczképe Ovidnak

Igazság és Könyörület vitája

Iliász

Imádsagos könyv

In Danielem prophetam… commentarius

In tempus brumale

Index Abcdarius

Index librorum prohibitorum

Institutio

Institutiones rhetoricae

Inventarium

Íphigeneia Auliszban

Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai

Irodalomtörténet és kritika

Istenes énekek

„Jámbor házasok, meghallgassátok”

Jámbor szándék

Janua linguarum reserata

Jázon és Médea

Jegyzőkönyv

Jelenések könyve

Jelenséges Lélekmény

Jó illattal füstölgő, igaz szív

Jókai-kódex

Jónás próféta históriája

Judit asszony históriája

„Júlia, két szemem…”

Júlia-versek

Julius exclusus

Kaiserchronik

Kalauz

Kapitán György bajvidalja

Károly császár hada Saxoniában

Kárthon

Kartigám

Kassándra

Katolikus válasz

Katonaének

Kegyes énekekrűl és keresztyén hütrűl rövid könyvecske

„Kegyes vidám szemű…”

„Kegyetlen, hová futsz…”

Kemény János emlékezete

Képes Krónika

Keresztény gondolatok

Keresztények, sírjatok

Keresztényi fejedelem neveltetése

„Kérlek és intlek mostan tégedet”

Két könyv

Kétségeim titkos küzdelme

„Kikeletkor, jó pünkösd havában…”

Kis testamentum

Kísztő és Felelő ének

Kocsonya Mihály házassága

Kommentár

Konstantinápolyi felirat

Korintusiakhoz írt első levél

Königsbergi töredék

Könyörgés

Könyörgés az istenekhez a török ellen hadba induló Mátyás királyért

„Könyörülj énrajtam…”

Könyvecse az apostoloknak méltóságokról

Könyvecske az uralkodói erényekről

Körmöcbányai táncszó

Krónika ez világnak jeles dolgairól

L’espion turc

L’esploratore turco e le di lui relazioni segrete alla Porta Ottomana

L’homme singulier

La historia del mondo nuovo

La Sampogna

Laelius avagy a barátságról

Lais vagy az erkölcsi makacs

„Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel”

Laurorum libri

Lectionum memorabilium et reconditarum centenarii

Lectures on Rhetoric

Lelki hódulás

Lelkigyakorlatos könyv

Lettres sur toutes sortes de sujets, avec des avis sur la maničre de les écrire et des réponses sur chaque espčce de lettres

Leuveni Kódex

Levelek

Levelek Pontusból

Levéltöredék barátnémhoz

Libellus super principium Genesis

Liber Alcidi de immortalitate animorum

Litterae convocatoriae

Loci communes theologici

Lorettói Litánia

Lugosy-kódex

Maga kezével írt könyve

Magam életének érzékeny panasza

Magyar Alagyáknak első könyve

Magyar Athenás

Magyar Encyclopaedia

Magyar Grammatika

Magyar história

Magyar irodalom

Magyar irodalom története

Magyar Könyvszemle

Magyar Kurir

Magyar Museum

Magyar mythologia

Magyar Országnak Törvényes Állása

Magyar Tempe

Magyarok krónikája

Magyarország előkelőihez

Magyarország romlásáról

Magyarság

Malleus in haeresim Lutheranam

Manipulus florum

Manuductio excellentissimi Johannis Henrici Alstedii

Margit-legenda

Mária és József-párbeszéd

Mária Terézia királyné asszonyunkhoz

Máriabesnyői töredék

Márssal társolkodó Murányi Vénus

Második könyv

Mátyás király Antonio Costanzi olasz költőnek

Mátyás király életéről való elmélkedések

Maximák és reflexiók

Meditationes de passione Christi című

Meglött és megleendő dolgoknak teremtéstől fogva mind az ítéletig való históriája

Megrostálás

Megszabadított Jeruzsálem

Méltóságos gróf Batthyány Lajosnak

Méltóságos gróf Niczky György és Batthyány Xavéria kisasszony házassága alkamatosságával

Méltóságos vitéz gróf Nádasdi Ferenc horvátországi bánnak

Mémoires

Memoria hungarorum et provincialium scriptis editis notorum

Mercure Étranger

Merkur von Ungarn

Messiás

Metamorphoses

Methodus ad facilem historiarum cognitionem

„Méznél édesb szép szók”

„Mi dolog, Úristen…”

„Minap mulatni mentemben…”

„Mindennap jó reggel…”

Miként olvassuk kritikus ésszel a modern könyveket a vallás és igazság elvesztése nélkül

Miképpen az úr Isten Izraelnek népét Egyiptomból és hasonlóképpen az magyarokat Szkíthiából kihozta

Mikor a táborban megbetegedett

Mindenes Gyüjtemény

Mindvégig

„Mint sík mezőn…”

Misszilis levelek

Munkák

Moniteur

Mostani világ

Mózes és a próféták

Mulatságos napok

Mysterium Pietatis

Nachlese zu Sineds Lieder

Nádor-kódex

Nagyciklus

Nagyváradi dialógus

Nagyváradi dialógus v. Nagyváradi komédia

Napváros

Néhány szó a nőről s nőnevelésről

Nemes Asszony

Nemes Ember

Nemes úrfi

Nemzeti hagyományok

Neu-entdeckte Gedichte Ossians

Nikodémus evangéliuma

Nikoklészhez

Nikolsburgi ábécé

Nincsen neve

Novissima tuba, azaz utolsó ítéletre serkentő trombitaszó

Nux

Nyolc ifiú legény 238, 342 Nyomorúság oskolája

„Ó, Istenem, fogd pártomat”

Octaplus Psalterii

Odeporicon

Odüsszeia

„Oh én boldogtalan és keserves sorsom…”

Olynthosi beszédek

„Ó, magas kősziklák…”

Ómagyar Mária-siralom

Omniarium

Opera didactica omnia

Opusculum

Opusculum ad proceres Hungariae

Oráculo manual

Orationes…

Orbis pictus

Orpheus

Orpheus Plutónál

Orpheus számára

Orthologusok és neologusok nálunk és más nemzeteknél

Ossian a Lora partján hárfája hangjával megidézi a kísérteteket

Ossian Magyarországon

Ossians Gedichte

Ossians und Sineds Lieder

Oszkár halála

Osszián

Osszián utolsó éneke

Önéletírás

Ördög Mátyás veszedelme

Ördögi kísírtetek

Öt szép levél

Padovai ének

Palatics-kódex

Palinódia

Pallas Dacica

Pannoniae luctus

Pantheologia

Parabolae sive similia

Paraphrasis in librum Sententiarum

Paraphrasis in Psalterium

Páris és Görög Ilona históriája

Paris Helenának

Pasquillorum tomi duo

Pásztor király

Pásztorversengés

Patrologia Latina

Pécsi beszédek

Pécsi egyetemi beszédek

Pelagius ellen

Példák könyve

Péleusz és Thetisz lakodalma

Penelope Ulissesnek

Pentalogos

Peregrinus-játék

Peroratio

Perzsa levelek

Perzsiai fejedelmek históriája

Péter férjem

Pharsalia

Philosophiae primae seminarium

Phyllis

Piry-hártya

Planum erigendae eruditae Societatis Hungaricae alterum elaboratius

Poems of Ossian, in the Original Gaelic

Poesie di Ossian

Poetices libri septem

Poétika

Pokoltól rettentő tükör

Politika

Ponciánus császár igaz históriája

Por

Porábúl megéledett Főnix

Postilla

Pozsonyi Évkönyvek

Praelectiones in Danielem

Pray-kódex

Priapea

Príni Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról

Problemata Alexandri Aphrodisici

Prodromus religionis triumphantis

Proemium

Prófétajáték

Propositio

Proserpina elragadtatása

Proverbium liber

Pruritusa és Amores

Psalmus Hungaricus

Psalterium lásd Zsoltárkönyv

Psychologia: azaz A’ Lélekről való tudomány

Putni tovaruš

Ráday Gedeon úrhoz

Radvánszky János kódexe

Ragionamenti della lingua Toscana…

Ratio Studiorum

Reformatio philosophiae

Régi magyar drámai emlékek

Régi magyar irodalom

Régi magyar irodalom és folklór

Régi magyar nyelvemlékek

„Reménységem nincs már nekem…”

Remete

Rendiség és esztétikum

Repertorium biblicum

Republica

République

Rerum vulgarium fragmenta

Res gestae virtutesque praeclarae divi Borsii Ducis

Rhetorica ad Herennium

Rhodus

Rimay–Madách-kódex

Roland-ének

Rómaiak emlékezetes tettei és mondásai

Rómának viselt dolgai

Rosarium

Rózsakoszorú

Rudimenta priscae Hunnorum linguae

Rudimenta linguae Latinae

Rudimenta oratoriae

Ruinae Pannonicae

Salomon und Markolf

Salve, Regina, Ave maris Stella

Sándor-kódex

Satyra in qua mores procerum nobilium et popularium Patriae suae reprehendit

Schedia

Schola Ludus

Scipio álma

Segesvári-töredék

Sententiae 126 Sententiae hebraeicae

Sermones compilate in studio generali Quinqueecclesiensi in regno Ungarie

Sermones dominicales

Sfortias

Sinistra körzet

Siralmas beszélgetések

„Siralmas nékem…”

Soproni virágének

Specimen Hungariae Litteratae

Stabat mater dolorosa

Stauromachia

Sudores et cruces

Summa Angelica

Summa theologica

Super Cantica canticorum Salomonis expositio devotissima

Super decessu divi Borsii ducis

Sylvula

Synodus van der conscientien vryheydt

Syntagma institutionum iuris imperialias ac Ungarici

Syrinx

Szabács viadala

Szakácsének

Szegedi veszedelem

Szent ember

Szent Imre hercegrül

„Szentírás szerint is…”

Szent István királyhoz

Szép magyar komédia

Szepesszombati Krónika

Szerelmek

Szerencse

Szigeti veszedelem

Szinán és Ibrahim basa idejében lött tatár rablásról

Szíves könyvecske

Szónoki nevelésről

Szózat

Szörnyű idő

Szümmakhikosz

Tanítás

Tariménes utazása

Tarka madár

Tarka madár 594, 599 Tavasz

Tavaszi estve

Telamon

Télémaque

Téli éjszakák

Temora, an Ancient Epic poem in Eight Books

Test és a lélek vetélkedése

„Te, szép fülemüle…”

The Death of Oscur

The Man in the Moone

The Poems of Ossian

The Poems of Ossian and Related Works

The Reception of Ossian in Europe

The Works of Ossian

Theogonia

Theophania

Thewrewk-kódex

Tintinnabulum tripudiantium

Titkok titka

Titus és Gisippus

Tóbiás házasságáról

Toldalék

Toldi

Torok nota

Török császárok históriája

Törökországi levelek

Tractatus de spiritu sancto

Tractatus de Turcis

Tragoedia magiar nyelvenn, az Sophocles Electraiabol

Traité contre l’impureté

Traité des sources de la corruption qui rčgne aujourd’hui parmi les chrétiens

Trattato del modo di ben governare

Trialogus in rebus futuris

Tristia

Triumphi

Tübingai pályaírás

Tündérkert

Türkenpüchlein

Udvarbírákról és kulcsárokról

Udvari ember

Udvari Kátó

Új életre hozatott Chariclia

Új magyar irodalmi lexikon

Új Testamentum magyar nyelven

Unitario-ecclesiastica historia Transylvanica

Uránia

Utópia

Vadember

Vallomások

Varii sermones

Vásárhelyi-daloskönyv

Védelmező erős pais

„Végtelen irgalmú…”

Velleris aurei libri

Versek

„Világi sok búba…”

Világosítás

Visio Philiberti

Vitae fratrum eremitarum ordinis sancti Pauli primi eremitae

„Vitézek karjokkal…”

„Vitézek, mi lehet”

Vitéz Franciscórul és az ő feleségéről

Vitéz Gedeonról

Vitéz hadnagy

Voltér és Grizeldis

Vom Geist der Ebräischen Poesie

Vörös Siralom az halandóságról

Weszprémi-kódex

Winkler-kódex

Wolfenbütteler Forschungen

Xandra

Zalán futása

Zipser Willkür

Zöngedözö Mennyei Kar

Zsigmond király és császár históriája

Zsoltárkönyv

Zsófi nevére

Zsuzsanna asszonynak históriája