Ugrás a tartalomhoz

A magyar irodalom történetei

Szegedy-Maszák Mihály

Gondolat Kiadó

56. fejezet -

56. fejezet -

SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

Aba Sámuel, magyar király

Ábel Jenő

Ábrahám

Accetto, Torquato

Achilleus Tatios

Achillini, Claudio

Ács Pál

Acsády Ignác

Adalbert, Szent

Ádámi János

Adamik Tamás

Adony Judit

Adorno, Theodor W.

Adrianus Wolphardus

Ady Endre

Aegidius Romanus

Aeneas Sylvius lásd II. Pius

Aethicus Ister (Istricus)

Agárdi Péter

Ágost, II. (Erős), szász választó, lengyel király

Ágoston, Szent (Augustinus Aurelius)

Agricola, Rudolf (1490–1521)

Agricola, Rudolf (1444–1485)

Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius

Aguzzi-Barbagli, Danilo

Ahlwardt, Christian

Ajkay Alinka

Alanus ab Insulis 233 Albert, magyar király

Albertini, Tamara

Albertus Magnus

Albertus von Brixen

Albrand mester

Alcherus Claraevallensis

Alcidus (Altividus)

Alexander de Hales

Alexis

Alexovits Vazul

Alfonzo, aragón király

Allen, Walter, Jr.

Álmos

Alsted, Johann Heinrich (Alstedius)

Alszeghy Zsolt

Altividus lásd Alcidus

Alvinczi Péter

Amade Antal

Amade László

Ambrus, Szent

Ames (Amesius), William

Amesius lásd William Ames

Anakreón

Anaxagorasz

András presbiter

András, Pannoniai lásd Andreas Pannonius

András, Szent

Andrássy Péter

Andrea, valeriai bíboros

Andreas Pannonius

Angelus de Clavasio (Carleti)

Angoujard, Jean Pierre

Anna, magyar királyné 208 Anonymus (P. mester)

Antognazza, Maria Rosa

Antoninus Florentinus

Antonio da Po

Anzelm, Canterbury Szent

Ányos Pál

Apáczai (Apácai) Csere János

Apafi Anna

Apafi Mihály, I., erdélyi fejedelem

Apafi Mihály, II., erdélyi fejedelem

Apellész

Apor Péter

Apuleius

Aranka György

Arany János

Arbenz, Emil

Archias, Aulus Licinius

Aretinus, Leonardus (Brunus)

Aričs, Philippe

Ariosto, Ludovico

Arisztaiosz

Arisztotelész

Arnaldi, Girolamo

Árpád vezér

Arsilli, Francesco

Artemidórosz

Árva Vince

Ashbery, John

Atanagi, Dionigi

Attila, hun király

Augustinus lásd Szent Ágoston

Augustus császár

Avesani, Dino

Babits Mihály

Bacon, Francis

Badics Mihály

Bahtyin, Mihail

Bajoni István

Bakócz Tamás

Bakos Zsuzsanna

Balassa András 359 Balassa Bálint, gróf

Balassa János

Balassa József

Balassi Bálint

Balassi Ferenc

Balázs János

Balázs Mihály

Balbi, Girolamo

Balbín, Bohuslav

Balbus lásd Girolamo Balbi

Ballér Piroska

Balzac, Jean-Louis Guez de

Bán Imre

Bandini, Francesco

Bánffy György

Bánosi György

Bárány Boldizsár

Bárány Péter

Baranyai Decsi János

Baratella, Antonio

Barclay, John

Barczafalvy Szabó Dávid

Bárczi Géza

Barcsay Ábrahám

Bardon, Henry

Bárdos István

Barkóczy Borbála

Barletta, Gabriel

Barner, Winfried

Báróczi (Bárótzy) Sándor

Baros Gyula

Baróti Szabó Dávid

Bárótzy Sándor lásd: Báróczi Sándor

Barozzi, Luciano

Barta Gábor

Barta János

Bartha Lászlóné

Bartholomeus Frankfordinus Pannonius

Bartók István

Bartolini, Riccardo

Bartoniek Emma

Basilius István

Basilius lásd Nagy Szent Vazul

Basinio da Parma

Bassola Péter

Bataillon, Louis-Jacques

Báthori István

Báthori (Báthory) Miklós, váci püspök

Báthory Boldizsár

Báthory (Báthori) István, erdélyi fejedelem, lengyel király

Báthory Zsigmond

Báthory Zsófia

Batizi (Batízi) András

Batsányi János

Batthyány Farkas

Batthyány I. Ferenc

Batthyány II. Ferenc

Batthyány Ignác

Batthyány Lajos

Batthyány Xavéria

Bauch, Gustav

Baudouin, François

Bauer, Barbara

Bayle, Pierre

Beatrix, magyar királyné

Beauvoir, Simone de

Bec, Pierre

Beccadelli, Antonio (Panormita)

Beckensloer János

Bécsy Tamás

Beda Venerabilis

Beddoes, Thomas Lovell

Beke Margit

Békesi Emil

Békési Gábor

Béla, I., magyar király

Béla, II. (Vak), magyar király

Béla, III., magyar király

Bélay Borbás (Barlabás)

Beleznayné Podmaniczky Anna

Bellarmino, Roberto (Szent)

Belohorszky Ferenc 606, 611 Belting, Hans

Bembo, Pietro

Benda Kálmán

Bendl Júlia

Bene Sándor

Benedek Marcell

Benedek, veszprémi püspök

Benedek, Nursiai Szent

Beni, Paolo

Beniczky Péter

Benits Péter

Benkő Loránd

Benson, Robert L.

Benzoni, Girolamo

Beöthy Zsolt

Béranger, Pierre Jean de

Bercsényi Miklós

Bercsényi Miklósné Csáky Krisztina

Berents Keresztély

Berényi Gábor

Berényi Klára

Bergmann, Rolf

Bériou, Nicolu

Beriszló Péter

Berlász Jenő

Bernald lásd Szent Bernát

Bernardin, Sienai Szent

Bernát, Clairvaux-i Szent (Bernald)

Beroaldo (Beroaldus), Philippo (Philippus)

Bérony, Charles de

Berrár Jolán

Bertalan, pécsi püspök

Berzsenyi Dániel

Besch, Werner

Besomi, Ottavio

Bessarion lásd Bésszarión

Bessenyei Anna

Bessenyei György

Bésszarión, Jóannész (Bessarion)

Bethlen Farkas

Bethlen Gábor

Bethlen Gergely

Bethlen István, id.

Bethlen István, ifj.

Bethlen János

Bethlen Kata, Apafiné

Bethlen Kata, Telekiné

Bethlen Miklós

Bethlenfalvy Géza

Beythe István

Béza lásd Bčze, Théodore

Bčze, Théodore

Bianca, Concetta

Biandrata, Giorgio

Binder Jenő

Birnbaum, Marianna D.

Bíró Csilla

Bíró Ferenc

Bisterfeld, Heinrich

Bisztray Gyula

Bitskey István

Blair, Hugh

Blekastad, Milada

Bloch, Peter

Blokh, Valentyina

Blume, Friedrich

Bocatius, Johannes (János)

Boccaccio, Giovanni

Bocskai István

Bocskay Ferenc

Bod Péter

Bodin, Jean

Bódog József (Josephus Macarius)

Bódog (IV.) Miklós

Bodor András

Boér Ferenc

Bogáti Fazakas Miklós

Bognár András

Bohnstedt, John W.

Bohuslav lásd Bohuslas Hassenstein von Lobkowitz

Bojti (Boiti) Veres Gáspár

Bóka László

Bolla Márton

Bollani, Candiano

Bollani, Domenico

Bonaparte, Charles-Louis lásd III. Napóleon

Bonaventura, Szent

Bonfini, Antonio (Bonfinius)

Bonifác, VIII., pápa

Borbély István

Borghini, Vincenzo

Borgia, Cesare

Borgia, Rodrigo

Bornemisza Anna

Bornemisza Ferenc

Bornemisza János

Bornemisza Péter

Bornio da Sala

Borók Imre

Boronkai Iván

Borsa Gedeon

Borso d’Este

Borzsák István

Boswell, John

Both Ferenc

Botta István

Bourgeois, Loys

Bracciolini, Poggio

Branca, Vittore

Brandenburgi György

Brandenburgi Katalin

Brandolini, Aurelio Lippo

Braque, Georges

Brasillach, Robert

Breitinger, Johann Jakob

Brenner Márton

Brentinus Patavinus, Andreas

Brenz, Johannes

Brisits Frigyes

Britten, Benjamin

Brockett, Clyde Jr.

Bromyard, Johannes de

Brooke, Christine

Brown, Stuart

Bruni, Leonardo

Bruto, Michele (Brutus)

Bucer, Martin

Buchanan, George

Buck, August

Budny, Niccolo Paruta

Bulcsu vezér

Bullinger, Heinrich

Burgulianus, Baldricus

Burns, Robert

Busbecq, Ogier Ghislain de

Buzinkai Mihály

Caesar, Caius Iulius

Caiado, Henrique

Calcagnini, Celio

Caldiera, Giovanni

Calě, Carmelo

Callimachus Experiens (Filippo Buonaccorsi)

Calmet, Augustin

Calvin (Calvinus, Kálvin), Jean

Calvus, Caius Licinius

Camers, Johannes

Camillus, Marcus Furius

Campanella, Tommaso

Campianus, Edmundus

Canova, Giordana Maria

Capella, Martianus Minneus Felix

Caraffa, Antonio

Carbone, Lodovico (Ludovicus)

Cardini, Roberto

Carducci, Giosuč

Carion, Johann

Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius

Castalio, Sebastian

Castelletti, Cristoforo

Castelvetro, Ludovico

Castiglione, Baldassare

Catilina, Lucius Sergius

Catullus, Caius Valerius

Cavagliŕ, Gianpiero

Celanói Tamás lásd Thomas de Celano

Céline, Louis-Ferdinand

Celtis, Konrad

Cencius Romanus lásd Rustici, Cencio de’

Cervantes, Miguel de

Cesarini, Giuliano

Cesarotti, Melchiorre

Chagall, Marc

Champollion, Jean-François

Chapelain, Jean

Charianus János

Chastel, André

Chiabrera, Gabriello

Chomarat, Jacques

Cicero, Marcus Tullius

Clare, John

Classen, Carl Joachim

Claudianus, Claudius

Cohen, Mitsch

Collimitius (Tanstetter), Georgius

Collini, Rose

Columna, Guido da

Comenius (Jan Amos Komenský)

Commynes, Philippe de

Conradi Norbert

Coornhert, Dirck Volckertszoon

Coppini, Donatella

Corbinianus, Szent

Cordara, Giulio

Corinna

Corneille, Pierre

Coronäus, Paulus

Cortese, Alessandro

Cortesi, Paolo

Cortesius lásd Alessandro Cortese

Corvin János

Corycius, Ianus

Costanzi, Antonio

Costerus, Franciscus

Costil, Pierre

Courtin, Antoine

Craig, Hardin

Cranach, Lucas

Cranz, F. Edward

Culler, Jonathan

Curione, Celio Secundo

Curtius, Antonius

Curtius Rufus, Quintus

Cusanus, Nicolaus

Cuspinianus, Johannes

Cybeleius, Valentinus

Czakó Jakab

Czeglédi György

Cziráky József

Czirjék Mihály

Czobor Mihály

Czwittinger Dávid

Csáki Miklós

Csáktornyai Mátyás

Csáky Krisztina lásd Bercsényi Miklósné Csanád Béla

Csanádi Albert

Csanádi Demeter

Csanda Sándor

Csaplár Benedek

Csapodi Csaba

Csapodiné Gárdonyi Klára

Császár Elemér

Császár Zoltán

Csáti Demeter

Csáti Ferenc

Csehy Zoltán

Csengery Antal

Cserei Mihály

Cserei Pál

Cserényi Mihály

Csetri Lajos

Csizi István

Csizmadia Andor

Csókás Gáspár

Csokonai Vitéz Mihály

Csomasz Tóth Kálmán

Csonka Ferenc

Csontosi János

Csorba Csaba

Csorba Sándor

Csulai Mór Fülöp

D’Avray, David

Dálnoki Benkő Márton

Dám, Ince

Damascenus lásd Damaszkuszi Szent János

Dán Róbert

Daniel István

Daniel Polixena

Dante Alighieri

Danto, Arthur C.

Darholcz Kristóf

Darrel, William

Dávid Ferenc

Dávidházi Péter

Dayka Gábor

De Bartholomaeis, Vincenzo

de Maldé, Vania

Deák Farkas

Debreceni Ferenc

Debreczeni Attila

Decembrio, Pier Candido 100 Dee, John

Deér József

Delcorno, Carlo

Della Rovere, Francesco lásd IV. Sixtus

Dellamartina Mária

Démétriosz Khalkondülész

Démoszthenész

Denis, Michael (Sined)

Déri Balázs

Dernschwam, Hans

Descartes, René

Desericzky Ince

Destouches, Philippe Néricault

Devecseri Gábor

Dézsi András

Dézsi Lajos

Di Francesco, Amedeo

Diedrichs, Eva

Dietericus, Conradus

Diomedes

Dionysius Carthusianus (Karthauzi Dénes)

Dioszkoridész

Doblhofer, Ernst

Dobó István

Dobri Márta

Dobrovits Mihály

Dóczy Ilona

Dóczy Terézia

Dóczy Zsuzsanna

Dodo presbiter

Dolby, Laura M.

Domanovszky Sándor

Domański, Juliusz

Dombrói Márk

Domonkos, Szent

Domokos Márton

Domokos Péter

Donáth Regina

Donatus, Aelius

Donatus, Alexander

Donits András

Dorat, Jean

Dostálová, Ru°žena

Dover, Kenneth James

Dózsa (Székely) György

Döbrentei Gábor

Döme Károly

Dömötör Tekla

Dragišić, Juraj lásd Salviati, Giorgio Benigno

Draskovich Eusébia (Draskovics)

Draskovich György

Draskovich János

Dresser, Matthäus

Drieu La Rochelle, Pierre

Dsida Jenő

Du Cygne, Martin

Duchamp, Marcel

Dudith András

Dugonics András

Dukai Takách Judit

Duns Scotus, John

Dupcsik Csaba

Ebeling, Gerhard

Eber, Paul

Eberndorfer von Haselbach, Thomas

Eck Bálint (Valentin)

Eckhardt Sándor

Eco, Umberto

V. Ecsedy Judit

Édes Gergely

Edmonson, Munro S.

Eggerer, Andreas

Eggers, Hans

Eghenvelder, Liebhard

Egyed Antal

Egyed Emese

Eis, Rudolf

Eisenhart, Melchior

Ekkehard, Sankt Gallen-i apát

Elias, Norbert

Ellenhard püspök

Endres, Josef Anton

Engel Pál

Ennodius, Magnus Felix

Entz Géza

Enyedi György

Eobanus Hessus, Helius

Erasmus, Desiderius

Ercole d’ Este, ferrarai herceg

Erdélyi János

Erdélyi László

Erdődy Ádám

Erdődy György

Erdődy Júlia

Erdős Reneé

Erinna

Ernst, Ulrich

Ernuszt Johanna

Ernyey József

Ernyi Franciska

Erzsébet, Luxemburgi, magyar királyné

Essegváry Imre

Estei Hippolit (Ippolito d’Este)

Esterházy Ferenc

Esterházy Magdolna

Esterházy Miklós

Esterházy Miklósné Nyáry Krisztina

Esterházy (Eszterházy) Pál

Esze Tamás

Euanthius

Euripidész

Eusebius Cremonensis

Faber, Felix

Fábián Gábor

Fábián Julianna

Fabinyi Tibor

Fábri Anna

Fabri, Ulrich

Facio, Bartholomeo

Fagyejev, Alekszandr

Faludi Ferenc

Fanchali Jób János

Faral, Edmond

Farkas András

Farkas Gyula

Feger, Uta

Féja Géza

Fejér György

Fejérpataky László

Fekete Csaba

Fekete János

Fekete Nagy Antal

Félix, V., pápa

Felsmann József

Ferdinánd, I., német-római császár, magyar király

Ferdinánd II., német-római császár, magyar király

Ferdinánd, III., német-római császár, magyar király

Ferenc, I., német-római császár, magyar király

Ferenc, Assisi Szent

Ferenczi László

Ferenczi Zoltán

Ferrari, Mirella

Fest Sándor

Ficino, Marsilio

Filbertus püspök

Filelfo, Francesco

Filelfo, Giovan Maria

Filimér, gót király

Firpo, Massimo

Flacius Illyricus, Mathias

Flori, Jean

Fodor Pál

Fógel József

Font Zsuzsa

Forgách Ferenc

Forgách Zsigmond

Forgács Imre

Forró János

Forstall, Mark

Foucault, Michel

Földényi F. László

Földi János

Földy Ferenc

Fraknói Vilmos

Franc, Guillaume

Franchi, Cinzia

Francken, Christian

Frangepán Anna Katalin

Frank, Isnard Wilhelm

Frankfordinus, Bartholomeus Pannonius

Frankl Vilmos lásd Fraknói Vilmos

Fráter István

Fried István

Frigyes, III., német-római császár

Frugoni, Carlo Innocenzio Maria

Fuchsmagen, Johannes (Fusemannus)

Fulgentius, Ruspei Szent

Fumaroli, Marc

Fügedi Erik

Fülöp, VI., francia király

Gabelmann, Nicolaus 204 Gábor Ignác

Gábriel Asztrik

Gaeta, Francesco

Gál György

Gáldi László

Galeotto, Marzio

Gálfalvi Ozdi Ferenc

Gallassy Magdolna

Gálos Rezső

Gálszécsi István

Garampi, Giuseppe

Garázda Péter

Garin, Eugenio

Garzone, Giovanni

Gaskill, Howard

Gáti István

Gatti, Giovanni

Gehlen, Arnold

Geleji (Gelei) Katona István

Gellért, Szent

Genette, Gérard

Gentile, Scipione

Gentilis bíboros

Georgius de Hungaria (Magyarországi György)

Gérard, François

Gerb Mátyás

Geréb László

Gerendi János

Gerézdi Rabán

Gergei Albert

Gergely, szmederovói despota

Gergely, XI., pápa

Gergely, Nagy Szent

Gergye László

Gerhard von Csanád lásd Gellért, Szent

Gerics József

Gessner, Salomon

Géza, I., magyar király

Ghislieri, Michele lásd V. Pius

Gide, André

Giovanni da Ferrara

Giovanni Tinctor

Giovio, Paolo

Giraldi, Guiglielmo

Gizella, magyar királyné

Glatz Ferenc

Gleditsch, Hugo

Glomski, Jacqueline

Gobinet, Charles

Godefroy, Denis 493 Godofridus de S. Victore

Godwin, Francis

Goethe, Johann Wolfgang

Gogo (Sigibertus nevelője)

Gombocz Zoltán

Gomez, Madeleine-Angélique de

Goody, John Rankine

Goritz, Johan

Gorkum, Heinrich von

Gotfrid lásd Godofridus

Gottfried von Franken

Gottsched, Johann Christoph

Goudimel, Claude

Gönci György

Görcsöni Ambrus

Görög Demeter

Grabmann, Martin

Gracián, Baltasar

Graciotti, Sante

Graff, Andreas

Grafton, Anthony

Gragger Róbert

Granasztói György

Granasztói Olga

Greksa Kázmér

Grexa Gyula

Grigely József

Gromo, Gianandrea

Grünwalder, Johannes

Guarino da Verona

Guastavini, Giulio

Guevara, Antonio

Gugelweit János

Guibertus de Tornaco

Guillelmus de Moerbeke

Gundacker von Judenburg

Gurevics, Aron

Gutgesell Dávid

Gvadányi József

Gyapay László

Gyárfás Ágnes

Gyenis Vilmos

Gyöngyösi István

Györffy György

Győri Gyula

Gyp (Sibylle Gabrielle Marie-Antoinette de Riquetti de Mirabeau)

Gyula, II., pápa

Gyulai Pál

Habermas, Jürgen

Habsburg Mária Krisztina

Hadamar

Hadnagy Bálint

Haefele, Hans F.

Haeften, Benedict van

Hagymási Kristóf

Haimerl, Franz Xaver

Hajnal Mátyás

Halasy-Nagy József

Halász Gábor

Haller János

Haller László

Hambot Jakab

Hammer, Gaspar

Hampton, Timothy

Hamvas Béla

Hankins, James

Hankiss János

Hannulik, Krizosztom János

Háportoni Forró Pál

Hargittay Emil

Harmatta János

Harold, Edmund von

Harrauer, Christine

Hárs Endre

Hárs Ernő

Harsányi István

Hartvig Gabriella

Hartvik, győri püspök

Harvey, William

Hassensteynius ŕ Lobkowitz, Bohuslaus

Hassler, Konrad Dietrich

Hausmann, Frank-Rutger

Hausner Gábor

Cs. Havas Ágnes

Havas László

Hay, Denys

Házi Jenő

Heath, Stephen

Hebenstreit János

Hedri Benedek

Heereboord, Adrian

Hegedüs István

Hegendorf, Christoph

Hegenwald, Erhard 240, 248 Heinrich Gusztáv

Heinrich von Mügeln

Heinrich von Pfalzpeunt

Held, David

Héliodórosz

Helmeczy Mihály

Heltai Gáspár

Heltai Gáspárné

Heltai János

Helvetius, Claude Adrien

Hembuche von Langenstein, Heinrich

Henkes, Markus

Herbeville, Ludwig

Herder, Johann Gottfried

Heredia, José-Maria de

Hermann, Christoph

Hermann, Nikolaus

Hermogenész

Herner János

Hérodotosz

Hervagius, Joannes

Hervay Ferenc

Hess, Andreas

Hessky Regina

Hessler, Heinrich von

Hésziodosz

Hészükhiosz

Heusler, Christoph

Heyden, Sebald

Hidas Zoltán

Hilka, Alfons

Hillmann, David

Hinkmar, reimsi érsek

Hobbes, Thomas

Hochschield, Joshua

Hoffgreff György

Hoffman, Wolfgang

Hogg, James

Holl Béla

Hollier, Denis

Hóman Bálint

Home, John

Homérosz (Homerus)

Homonnay Imre

Honorius, III., pápa

Hopp Lajos

Hoppál Mihály

Horányi Elek

Horatius

Horn, Georg

Horn, Hans-Jürgen

Horvát István

Horváth Cyrill

Horváth István Károly

Horváth Iván

Horváth János

Horváth János, ifj.

Horváth József Elek

Horváth Mihály

Hosius

Hotman, François

Hotson, Howard

Hölderlin, Johann Christian Friedrich

Hrabanus Maurus

Hroswitha

Hube, Romualdus

H. Hubert Gabriella

Hugo de Sancto Caro

Hugo von Rippelin

Hume, David

Hunfalvy Pál

Hunt, Lynn

Hunyadi János

Huschenbett, Dietrich

Husz János (Ján Hus)

Huszár (Boér) József

Huszár Gál

Huszti József

Huszti Péter

Hutcheon, Linda

Hutten, Ulrich von

Hyperius, Andreas

Hyrtacus

Ibrányi Mihály

Ignác, Loyolai Szent

IJsewijn, Josephus

Illésházi István

Illésy György

Ilosvai Selymes Péter

Illyefalvi István

Im Hof, Ulrich

Imre, Szent

Imre Mihály

Ince, III., pápa

Ince, IV., pápa

Ince, VIII., pápa

Inchofer, Melchior (Menyhért)

Ingen, Ferdinand van

Inglis, John

Institoris Mihály

Ipolyi Arnold

Isingrimus

István perjel

István, Szent, magyar király

István, III., Nagy, moldvai fejedelem

Istvánffy Miklós

Istvánfi Pál

Iszokratész

Iuvenalis, Decimus Iunius

Ivánka Endre

Izabella, magyar királyné

Izidor, Sevillai Szent

Jacques de Vitry

Jakó Zsigmond

Jakubovich Emil

James, Henry

Jammes, Francis

Janácek, Leos

Jancsó Elemér

Jankovich Miklós

Jankovics József

Jankovits László

Jankovits Miklós

János, esztergomi érsek

János, pécsi püspök

János, I., (Szapolyai) magyar király

János, Damaszkuszi Szent (Joannes Damascenus)

János, Kapisztrán Szent

János, Pannóniai, pécsi püspök lásd Janus Pannonius

János Albert, lengyel király

János István

János Zsigmond, magyar király, erdélyi fejedelem

Janus Pannonius (Pannóniai János, pécsi püspök)

Jardine, Lisa

Jarry, Alfred

Jastrzębska, Jolanta

Jávor Anna

Jenei Ferenc

Jeromos, Szent

Joachim da Fiore

Johannes de Castello

Johannes de Rupella

Johannes Enikel (Jans der Enikel)

Johannes Grünwalder, freisingi püspök

Johannes Nider

Johannes Scottus Eriugena

Johnson, Samuel

Jókai Mór

Sz. Jónás Ilona

Jordanes

Jori, Giacomo

Jósika Miklós

József Attila

József, I., német-római császár, magyar király

József, II., német-római császár, magyar király

Jörger, Maximilian

Juhász Kálmán

Juhász László

Junius, Franciscus

Justinianus, Augustinus

Justinus, Marcus Junianus

Juvenalis, Decimus Junius

Kabitz, Willy

Kacziány Géza

Kádár Judit

Kaeppeli, Tommaso

Käfer István

Kajali Klára

Kájoni János

Kákonyi Péter

Káldos János

Kálmán Károly

Kálmáncsehi Domokos (Domonkos)

Kálvin lásd Jean Calvin

Kanizsai Pálfi János

Kanyaró Ferenc

Kapisztrán lásd Kapisztrán Szent János

Kapitán György

Kapitánffy István

Kapy Sándor

Karácsonyi Béla

Karácsonyi János

Kardos Tibor

Karianus János

Kármán József

Karnarutić, Brne

Károly Róbert, magyar király

Károly, Habsburg főherceg

Károly, I., Nagy, német-római császár

Károly, V., német-római császár

Károly, VI., német-római császár, III., magyar király

Károlyi Antal

Károlyi Gáspár

Károlyi Péter

Karsai Géza

Karsai Róbert

Kartal Zsuzsa

Karthauzi Dénes lásd Dionysius Carthusianus

Karthauzi Névtelen

Kászoni János

Kata soror

Kátai (Káthay) Mihály

Katalin soror

Katalin, Alexandriai Szent

Katona István

Katona Lajos

Kazinczy Ferenc

Kazinczy Klára

Keckermann, Bartholomaeus

Kecskeméti Alexis János

Kecskeméti Gábor

Kecskeméti Vég Mihály

Kecskés András

Kedves Csaba

Keen, Ralph

Kelecsényi Ákos

Kelemen László

Kelemen, XIV., pápa

Kelemenné Moór Anna

Kelényi B. Ottó

Kemény János

Kemény Kata

Kempelen Farkas

Kempis Tamás lásd Thomas ŕ Kempis

Kendi Ferenc

Kendi Sándor

Kendi Zsófia

Kénosi Tőzsér János

Kenyeres Ágnes

Kenny, Anthony

Képes Géza

Kerecsényi Dezső

Kerekes Sámuel

Kerényi Ferenc

Keresztury Dezső

Keresztury Mária

Keserű Bálint

Keserű Gizella

Keserű (Kesserű) Mihály

Kessler, Eckhard

Keszei János

Keszi Imre

Keszthölci Mihály

Kézai Simon

Khrüszipposz

Kibédi Varga Áron

Kienzle, Beverly Mayne

King, Margaret L.

Kinizsi Pál

Király Erzsébet

Király György

Király István

Király Péter

Kis Ferencné

Kis János

Kisfaludy Károly

Kisfaludy Sándor

Kiss Farkas Gábor

Kiss Jenő

Kiszely István

Klaniczay Gábor

Klaniczay Tibor

Kleist, Heinrich von

Kleobúlosz

Klockow, Reinhard

Klopstock, Friedrich Gottlieb

Klöss Jakab, ifj.

Knapp Éva

Knauer, Georg Nicolaus

Knell, Heiner

Knott, Betty E.

Kocziány László

Kodály Zoltán

Koháry István

Kókay György

Kollonich Lipót

Koltai András

Kolumbusz (Christophorus Columbus)

Komenský, Jan Amos lásd Comenius

Komjáti Benedek (Komjáthy)

Komlós Aladár

Komlós András

Komlovszki Tibor

Komor Ilona

Konrad von Halberstadt

Konrad von Würzburg

Konstantin, XI., bizánci császár

Konstantin, Ostrovicai (Mihailović)

Kopeczky Rita

Korompay H. János

Korompay Klára

Kosáry Domokos

Koselleck, Reinhart

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi György (Georgius Polycarpus)

Kosztolnyik Zoltán

Kottaner, Helene (Ilona)

Kovachich Márton György

Kovács Endre

Kovács Ilona

Kovács István

Kovács Kálmán

Kovács László 32, 47 Kovács Mihály

V. Kovács Sándor

Kovács Sándor Iván

Kovásznai Sándor

Kováts Sámuel

Kozák László

Ködöböcz József

Kölcsey Ferenc

Köpeczi Béla

Köpff, Johann Georg

Kőszeghy Pál

Kőszeghy Péter

Kraye, Jill

Kreskay Imre

Kresling, Johann

Kreslinš, Janis

Kretzmann, Norman

Kriegleder, Wynfrid

Kristeller, Paul Oskar

Kristeva, Julia

Kristó Gyula

Kroiszosz (Krőzus, Croesus)

Kubinyi András

Kuhn, Hugo

Kuipar, G. C.

Kulcsár Péter

Kulcsár-Szabó Zoltán

Kultsár István

Kurcz Ágnes

Küllős Imola

La Bruyčre, Jean de

La Mettrie, Julien Offroy de

La Rochefoucauld, François

Labádi Gergely

Labé, Louise

Laboreur, Jean de

Lábos Olga

Lachmann, Renate

Láczai Szabó József

Ladanji, Franciscus lásd Ladányi Ferenc

Ladányi Ferenc (Franciscus Ladanji)

Ládoni (Ládonyi, Ladoni, Ladonyi) Sára

Ládonyi Anna

Lafaye, Georges

Lafontaine, Jean de

Lajos, badeni őrgróf

Lajos, II., magyar király

Lakatos István

Lakó Elemér

Landino, Cristoforo

Languet, Huber

Las Casas, Bartolomé de

Lascus, Albert

Laskai Csókás Péter

Laskai János

Laskai Osvát

Lászai János

László, I., Szent, magyar király

László, V., magyar király

Latzkovits Miklós

Laursen, John C.

Lázár György

Lázár János

Le Tourneur, Pierre

Leclercq, Jean

Lehel vezér

Leibniz, Gottfried Wilhelm

Lejeune, Philippe

Lemene, Francesco di

Lenz, Friederich Walter

Leo, ciszterci szerzetes

Leó, I., pápa

Leó, X., pápa

Leone Ebreo

Leonello d’Este, ferrarai herceg

Lépes Bálint

Lepori, Fernando

Lessing, Gotthold Ephraim

Levárdy Ferenc

Libaniosz

Ligeti Lajos

Lingelius Bálint

Linke, Hansjürgen

Lipa Tímea

Lipót, II., német-római császár, magyar király

Lipsius, Justus

Lirinensis, Vincentius

Listius László

Liszti László

Liutprand, cremonai érsek

Livius

Lizet, Pierre

Llull, Ramon

Lobkowitz, Bohuslas (Bohuslav) Hassenštejn

Lobwasser, Ambrosius

Locke, John

Lohr, Charles

Lónyai Anna

Lorántffy Zsuzsanna

Losonczy Anna

Lotichius, Petrus Secundus

Lotman, Jurij Mihajlovics

Lotz János

Luca, Szent

Lucanus

Lucretius

Ludányi Mária

Luhmann, Niklas

Lukács György

Lukácsi Hubáné

Lukácsy Sándor

Lukcsics Pál

Lukianosz

Lupi, Mattia

Luther, Martin

Lükő Gábor

Lükurgosz

Macarius, Josephus lásd Bódog József

Macci, Sebastiano

Macer, Caspar

Macfarlan, Robert

Machiavelli, Niccolň

Macpherson, James

Macrobius, Ambrosius Theodosius

Maczák Ibolya

Macskási Boldizsár

Macsonkai Miklós

Madách Gáspár

Madas Edit

Magnus, Ioannes

Magnus, Olaus

Mágócsy Ferenc

Magoga, Lucilla Sandra

Magyari András

Magyari István

Magyarországi György lásd Georgius de Hungaria

Magyi Sebestyén

Majtényi Árpád

Makk Ferenc

Malato, Enrico

Malebranche, Nicolas

Maller Sándor

Mandeville, John (Jean de)

Manselli, Raoul

Mantskovit Bálint

Márai Sándor

Marana, Paolo

Maraschi Bartolomeo, Cittŕ, del Castelló-i püspök

Marcello, Jacopo Antonio

Marcellus, Marcus

Margit, Árpád-házi Szent

Margócsy Klára

Mária Terézia, osztrák császár, magyar királynő

Marino, Giovanbattista

Márki Sándor

Markó Árpád

Marmontel, Jean François

Marót Károly

Marot, Clément

Maróthi György

Marrasio, Giovanni

Marsigli, Luigi Ferdinando

Martialis

Martin du Gard, Roger

Martin, Hervé

Martinkó András

Martinovics Ignác

Márton, Szent

Marton József

Martonfalvi Tóth György

Mártonfi Ferenc

Marx, Barbara

Mascardi, Agostino

Masen, Jakob

Massay Ágnes

Massay Margit 543 Máté Jánosné lásd Újfalvy Krisztina

Máthes, Joannes Nepomuk

Mathieu-Castellani, Gisčle

Matthäus von Krakau

Mattioli, Andreas

Mátyás, I., magyar király

Maurus, Hrabanus

Maximilian, Jörger

Maximosz, Türoszi

Maximus, Fabius

Maximus, Pacificus

Mazzio, Carla

McGrew, Anthony

Medgyesi Pál

Meek, Donald E.

Mehmed, II., török császár

Melanchthon, Philipp

Meleagrosz

Melicque, Nicolas de

Melius Juhász Péter

Menandrosz Protiktór

Menhardt, Hermann

Menk, Gerhard

Merényi Oszkár

Mészáros Ignác

Mészáros Lőrinc

Mészöly Gedeon

Metastasio, Pietro

Meyers, Wilhelm

Mezei Márta

Mezey László

Mikes Kelemen

Mikes Pál

Miklós, Szent

Miklós, V., pápa

Mikó Árpád

Mikó Gyula

Miksa, I., német-római császár

Miksa II., német-római császár, magyar király

Mikszáth Kálmán

Millot, Claude François Xavier

Milotai Nyilas István

Milton, John

Mirabeau, Honoré-Gabriel Riqueti de

Misianik, Ján

Mitis, Thomas

Modrusi Miklós

Mohácsi Ágnes

Moličre

Molitoris, Johannes

Mollay Károly

Molnár András

Molnár Borbála

A. Molnár Ferenc

Molnár János

Molnár József

Molnár Katalin

Monok István

Montaigne, Michel de

Montecuccoli, Raimundo

Montesquieu, Charles Louis de Secondat

Morcillo, Sebastian Fox

More, Thomas (Morus Tamás)

Morelli, Giuseppe

Morlanensis, Bernardus

Morus Tamás lásd Thomas More Mörike, Eduard

Muckenhaupt Erzsébet

Mulsow, Martin

Murád, II., török szultán

Muratori, Antonio

Murdock, Graeme

Murphy, James Jerome

Musculus, Wolfgang

Müllner, Karl

Münzer, Thomas

Nadányi János

Nadányi Zoltán

Nádasdy (Nádasdi) Ferenc

Nádasdy Lajos

Nagy Beáta

Nagy Elemér

Nagy Imre

Nagy Janka Teodóra

Nagy János

Nagy József Zsigmond

Nagy Lajos

Nagy Levente

Nagy Péter

Nagyenyedi Püspöki Péter

Nagyillés János

Nagyszombati Márton (Martinus Thyrnavinus)

Nanni, Giovanni

Napóleon, I., francia császár

Napóleon, III. francia császár

Négyesy László

Némedi Lajos

Nemerkényi Előd

Nemeskürty István

Németh Gyula

Németh László

Németh Noémi

Neumann, Bernd

Neumann, Ludwig Bertrand

Nicky Kristóf

Nicolaus Cusanus

Nicolaus de Biard

Nicolaus de Lyra

Nicolaus de Mirabilibus

Niczky György

Nietzsche, Friedrich

Nikolaus von Dinkelsbühl

Northcott, Kenneth

Nostradamus

Numa Pompilius

Nuzzo, Armando

Nyáry Krisztina lásd Esterházy Miklósné

Nyéki Vörös Mátyás

Nyerges Judit

Nyizsnyánszky Ferenc

O’Malley, John W.

Obsopoeus, Vincentinus

Ohnet, Georges

Oktavius Fagnola

Oláh Miklós

Oláh Szabolcs

Olasz Sándor

Omnibonus, Vicentinus

Onder Csaba

Ong, Walter J.

Opitz, Martin

Oppaviensis, Martinus

Oppitz, Ulrich Dieter

Orbán, VIII., pápa

Orczy István

Orczy Lőrinc

Oresme, Nicole

Orlai Borbála

Orlovszky Géza

Orosz Lajos

Orosz László

Orsolya, Szent

Ostervald, Jean-Frédéric

Oswald der Schreiber

Otmar, Valentin

Otrokocsi Fóris Ferenc

Ovenus lásd John Owen

Ovidius

Owen, John (Ovenus)

Ősz Ferenc

Ötvös Péter

Őze Sándor

Özséb, Boldog, eszergomi kanonok

Pack, Roger A.

Paczoth András

Pais Dezső

Pajor Gáspár

Pajorin Klára

Pál, II., pápa

Pál, Remete Szent

Pál Gergely

Pál József

Palaeologus, Jacobus

Pálffy Miklós

Pálmai Kálmán

Pálóczi Horváth Ádám

Pándi Pál

Panhormita, Antonius (lásd Beccadelli)

Panofsky, Erwin

Panormita lásd Antonio Beccadelli

Pápai Páriz Ferenc

Paparelli, Gioacchino

Papsonova, Maria

Paracelsus

Paradis, Hyacinthe

Paratore, Ettore

Pascal, Blaise

Passavant, Benoit

Patay-Horváth András

Patera, Adam

Patrizi, Francesco

Pauler Gyula

Pavercsik Ilona

Pázmány Péter

Péczeli József

Pécseli Király Imre

Pécsi Lukács

Pedroni, Matteo

Pekri Kata

Pekri Lőrinc

Pekri Polixena

Pelagius

Pemflinger Kata

Penke Olga

Perényi Imre

Pererius, Benedictus

Peričre, J. F. Arnold de la

Perneszich György

Perneszy György

Persius

Pesavento, Luisa

Pesti Gábor

Péter, I., Nagy, orosz cár

Péter, Veronai Szent

Péter (Orseolo), magyar király

Péter Katalin

Péter László

Péteri Takács József

Petersen, Johann Wilhelm

Petki Anna

Petőfi Sándor

Petrarca

Petri György

Petrik Géza

Petronius Arbiter, Gaius

Petrovich Ede

Petrőczy István

Petrőczy Kata Szidónia

Petrus de Aquila

Petrus de Bergamo

Petrus de Sancto Benedicto

Petrus Lombardus

Petrus Ramus

Petz Gedeon

Peucer, Caspar

Pez, Bernhard

Pfalzi Henrietta

Philalethes

Philipposz

Picasso, Pablo

Piccolomini, Aeneas Silvius (Sylvius), Enea Silvio lásd II. Pius

Pico della Mirandola, Giovanni

Pictet, Bénédic

Pigman, George W.

Pigna, Giovan Battista

Piirainen, Ilpo Tapani

Pilinszky János

Pinborg, Jan

Pinicianus, Joannes

Pintér Jenő

Pintér Márta Zsuzsanna

Pio, Giovanni Battista

Pirnát Antal

Pisano, Nicola

Piscator, Ludovicus Philippus

Piso, Caius Calpurnius

Piso, Jacobus (Iacobus Pistoris de Medgasch)

Pissavino, Paolo

Pius, II., pápa (Aeneas Silvius, Enea Silvio Piccolomini)

Pius, V., pápa (Michele Ghislieri)

Pius, VI., pápa

Pius, Ioannes Baptista

Platina, Bartolomeo

Platón

Plautus

Plett, Heinrich Franz

Plinius Maior

Plinius Minor

Plótinosz

Plutarkhosz

P. mester lásd Anonymus Pócs Dániel

Podamicus, Fridericus

Poel, Marc van der

Polanus, Armandus

Polányi (Polacsek) Laura

Polidorus Vergilius

Pongrácz Eszter

Pontano, Giovanni Gioviano

Pope, Alexander

Popkin, Richard Henry

Popper, Karl

Pór Péter

Porcellio (Gianantonio de’Pandoni)

Possevino, Antonio

Pouget, François Aimé

Pődör László

Pray György

Prince, Gerald

Priscianus

Priszkosz

Propertius, Sextus

Prothasius, olmützi püspök

Proust, Marcel

Ptolemaiosz, Klaudiosz

Pukánszky Béla

Pusch Ödön

Pusztai Ferenc

Pusztay János

Püspöki Nagy Péter

Quintilianus

Raber, Vigil

Rabil, Albert, Jr.

Rabutin, Roger de, Comte de Bussy

Racine, Jean

Radau, Michael

Ráday Gedeon

Ráday Pál

Radicke, Jan

Radnóti Miklós

Radó Polycarpus

Radvánszky János

Raimondi, Ezio

Rainerius de Pisis

Rájnis József

Rákóczi Erzsébet

Rákóczi Ferenc, II.

Rákóczi György, I.

Rákóczi György, II.

Rákóczi József

Rákóczi László

Rákóczi Zsigmond

Ramus, Petrus

Rapaics Rajmond

Rapin, René

Ráskai Gáspár

Ráskai Lea

Rau, Reinhold

Raudense, Antonio

Rázsó Gyula

Rees, Valery

Reginaldus de Piperno

Reginaldus, Gulielmus

Regoliosi, Mariangela

Rehbach, Anton von

Reiff, Arno

Rein, Kurt

Reinitzer, Heimo

Reisinger János

Rengakos, Antonios

Retzer, Joseph von

Reuber, Andreas

Reuchlin, Johannes

Révai Ferenc

Révai Miklós

Révay Erzsébet

Révay Krisztina

Révay (Révay) Péter (Petrus de Réwa)

Révész Mária

Rhode, Johann Gottlieb

Rhuphinosz

Ricci, Bartolomeo

Richlin, Amy

Riedl Frigyes

Riethaller Mátyás

Rigaldus, Odo

Rimay János

Ritoókné Szalay Ágnes

Robinet, Jean Baptiste René

Robortello, Francesco

Rolland, Romain

Rolli, Paolo

Róna-Tas András

Rónay György

Rorty, Richard

Rouse, Mary A.

Rouse, Richard H.

Rousseau, Jean Jacques

Roussel, Raymond

Rozsondai Marianne

Rudnyánszky Karolina

Rudolf, (II.), német-római császár, magyar király

Rudolf, Rainer P.

Rufinus, Aquileai

Ruh, Kurt

Rupp Kornél

Rustici, Cencio de’

Sabbadini, Remigio

Sachs, Hans

Saint-Exupéry, Antoine

Saint-Simon, Henri de

Sajnovics János

Sajó Géza

Salánki György

Sallustius

Saltzwendel, Caroline

Salviati, Giorgio Benigno

Sambucus, Joannes lásd Zsámboky

Sándor, VI., pápa (Rodrigo Borgia)

Sándor, Nagy, makedón uralkodó

Sándor Lipót, Habsburg, nádor

Sándor Iván

Sándor Klára

Sandperg, Petrus (Sempronius)

Sannazaro, Jacopo

Santagata, Marco

Sarbak Gábor

S. Sárdi Margit

Sargent, Michael

Sárközy Péter

Sashegyi Oszkár

Savonarola, Girolamo

Savonarola, Michele

Scaliger, Julius Caesar

Schanze, Helmut

Schedius, Lajos

Scheitler, Irmgard

Schesaeus, Christian

Schier Xistus

Schiller Erzsébet

Schiller, Elias

Schiller, Friedrich

Schleupner, Christophorus

Schmidt, Erich

Schmidt, Wolf Gerhard

Schneider, Bernd

Schnell, Bernhard

Schneyer, Johann Baptist

Schopenhauer, Arthur

Schoppius, Gaspar

Schönbleser, Martin

Schulek Tibor

Schumann, Otto

Schütz Antal

Scultetus, Abraham

Sebestyén Gyula

Sedulius, Caelius

Seidler Andrea

Seifried Helbling

Selnecker, Nikolaus

Sempronius lásd Sandperg

Senamus, Hieronymus

Seneca

Senftleben, Sigismund

Serédi János

Servasanctus de Faenza

Servet, Miguel

Servius

Servius Tullius

Severinus Márk

Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, Marquise

Sforza, Francesco

Shaffer, Elinor

Shakespeare, William

Shuger, Debora Kuller

Sibolti Demeter

Sidney, Philip

Sigibertus, frank uralkodó

Signorelli, Luca

Sík Sándor

Silagi, Gabriel

Silhon, Jean

Silius Italicus

Simai Kristóf

Simén Domokos

Simenon, Georges

Simler, Josias

L. Simon László

Simon Zsuzsanna

Sined lásd Michael Denis Singrenius, Ioannes

Sixtus, IV., pápa (Francesco della Rovere)

Smith, Anthony D.

Soarez, Cypriano

Solt Andor

Soltész Erzsébet (Soltész Zoltánné)

Solvirogram Pannonius

Somlai Péter

Sommer, Johann

Sonderegger, Stefan

Sopko, Julius

Sottili, Agostino

Southern, Richard William

Sowinski, Bernhard

Sozzini, Fausto

Sozzini, Lelio

Sőtér István

Sövényházi Márta

Speroni, Sperone

Spethe, Andreas

Stafford, Fiona

Stammler, Wolfgang

Statius

Stäuble, Antonio

Stevens, Scott Manning

Sticca, Sandro

Stocchi, Manlio Pastore

Stoll Béla

Stotz, Peter

Stricker

Sturm, Fritz

Sturm, Johann

Suetonius

Suggi Andrea

Sulpitius, Joannes

Sváb Antal

Sylvester János

Szabics Imre

Szabó András

Szabó Ferenc

Szabó Flóris

Szabó István

Szabó Károly

Szabó Miklós

Szabó Péter

Szabolcsi Bence

Szabolcsi Éva

Szabolcsi Miklós

Szajbély Mihály

Szakály Ferenc

Szalai Anna

Szalárdi János

Szalay László

Szalkai László

Szamosközy István

Szapolyai György

Szász Imre

Szathmári Ötvös István

Szathmáry György

Szauder József

Szauder Mária (Szauder Józsefné)

Szávai János

Szávai Nándor

Száz Kázmér

Szczucki, Lech

Széchényi Ferenc

Széchenyi István

Széchy Károly

Széchy Mária

Szegedi Eszter

Szegedi Gergely

Szegedi Lőrinc

Szegedy-Maszák Mihály

Szegfű László

Székeles Péter

Székely György

Székely István, Benczédi

Szelestei N. László

Szemenyei Miklós

Szemere Pál

Szenci Kertész Ábrahám

Szenci Molnár Albert

Szendrei Janka

Szentiványi, Robertus

Szentjóbi Szabó László

Szentmártoni Szabó Géza

Szentpéteri Márton

Szentpétery Imre (Emericus)

Szepes Erika

Szerb Antal

Szerb Antalné

Szerémi György

Szigeti Csaba

Szigeti József

Szíj Enikő

Szikszai Fabricius Balázs

Szilády Áron

Szilágyi Erzsébet

Szilágyi István

Szilágyi Loránd

Szilágyi Márton

Szilágyi Sándor

Szilágyi Tönkő Márton

Szili József

Szluha Demeter

Szokoly Miklós

Szókratész

Szolón

Szombathelyi Tamás

Szophoklész

Szovák Kornél

Szőnyi Etelka

Szörényi László

Sztálin, Joszif Visszarionovics

Sztárai Mihály

Sztravinszkij, Igor

Szulejmán, II., török császár (Szulimán)

Szurmay Ernő

Szuromi Lajos

Szűcs Jenő

Tacitus

Tahmaszp (Thamma), perzsa sah

Takáts Gyula

Takáts Sándor

Tamás, Aquinói Szent

Tamás, Celanói lásd Thomas de Celano

Tamási Áron

Tamerlán lásd Timur Lenk

Tancer, Jozef

Tanner, Georg

Tar Ibolya

Tardi György

Tardivus, Guilelmus

Tarnai Andor

Tarnóc Márton

Tarnóczy Malvin

Tarnói László

Taruskin, Richard

Tasso, Torquato

Taurinus, Stephanus

Téglásy Imre

Telegdi (Telegdy) János

Telegdi (Telegdy) Kata

Telegdi Csanád

Telegdi Miklós

Telegdy Pál

Teleki József

Teleki Mihály

Temesi Ferenc

Temesvári István

Temesvári Pelbárt

Terbe Lajos

Terentius

Tersztyánszky Dániel

Tertullianus

Thaly Kálmán

Themisztiosz

Theokritosz

Theophrastus

Thienemann Tivadar

Thimár Attila

Thomas ŕ Kempis

Thomas de Celano (Celanói Tamás)

Thomsen, Vilhelm

Thomson, Derick S.

Thomson, James

Thordai János 391 Thorma Éva

Thou, Jacques-Auguste de (Jacobus Augustus Thuanus)

Thököly Imre

Thököly István

Thököly Kata

Thököly Sebestyén

Thuanus, Jacobus Augustus lásd Jacques-Auguste de Thou

Thuküdidész

Thúri Farkas Pál

Thuri Mihály

Thuróczy János

Thurzó Borbála

Thurzó Elek

Thurzó György

Thurzó Imre

Thurzó János

Thurzó Judit

Thyrnavinus, Martinus lásd Nagyszombati Márton

Tiberius

Tibullus

Timkovics Pál

Timur Lenk (Tamerlán), mongol kán

Tinódi Sebestyén

Tischler, Maria

Toldy Ferenc

Toledo, Juan Alvárez de

Tolnai Gábor

Tombo, Rudolf

Tomitano, Bernardo

Tommaso dai Liuti

Tomori Pál

Tonk Sándor

Toralba, Diego

Tordai Zádor

Tornaaljai Bálint

Tóth Farkas

Toth István, Völcseji

Tóth László

Tóth Péter

Tóth Sándor

Tóth Tünde

Tóth Zsombor

Totila, gót király

Tournex, Nicolas Le

Tőke Ferenc

Török Bálint

Török Imre (Emericus Terek)

Török János

Török József

Török László

Traianus

Tranoscius lásd Tranovsky György

Tranovsky György (Tranoscius)

Trapezuntiosz, Georgiosz (Georgius Trapezuntius, Giorgio Trebisonda)

Travnik, Eugenio

Trebisonda, Giorgio lásd Georgiosz Trapezuntiosz

Tremellius (Tremellio), Immanuele

Trencsényi-Waldapfel Imre

Treutwein, Christoph

Třísška, Josef

Trócsányi Zoltán

Tsutor János

Turóczi-Trostler József

Tuynman, Pierre

Tüskés Gábor

Újfalvi Imre

Újfalvy Krisztina (Máté Jánosné)

Újhelyi Ferenc

Újhelyi István

Újlaki (Újlaky) Ferenc

Ujváry Gábor

Ulászló, II., magyar király

Ungnád Kristóf

Ungvárnémeti Tóth László

Uray Piroska

Utenhove, Carolus

Vác remete

Váczy János

Vadai István

Vadász Géza

Vadianus, Joachim

Vaissčte, Joseph

Vajthó László

Válaszúti György

Valdés, Mario J.

Valerius Maximus

Valjavec, Fritz

Valkai András

Valla, Giorgio

Valla, Lorenzo

Vályi Klára

Van Swieten, Gerard

Váradi Péter

Várdai Ferenc

Várdai István

Várdai János

Várdai Miklós

Várdai Pál

Varga Ferenc

Varga Imre

Varga J. János

Z. Varga Zoltán

Vargha Damján

Vargyas Lajos

Varjas Béla

Varjú Elemér

R. Várkonyi Ágnes

Városi István 577 V

arsányi István

Vas István

P. Vásárhelyi Judit

Vasari, Giorgio

Vasoli, Cesare

Vass Krisztina

Vaumoričre, Pierre Dortique de

Vay Ádám

Vazul, Nagy Szent (Basilius)

Vedres István

Vegetti, Mario

Vegio, Maffeo

Veith, Joannis

Vékony Gábor

Velius, Ursinus

Verancsics Antal

Verdičre, Raoul

Veres András

Veress Endre

Vergilius

Vernage, Étienne François

Verseghy Ferenc

Vértes O. András

Veszprémy

Vetési László

Viczay Anna

Vidmanstadius, Georgius

Vígh Árpád

Vígh Éva

Vikárius Pál

Viller, Marcel

Villon, François

Vince, Ferreri Szent

Viperano, Antonio

Virág Benedek

Viskolcz Noémi

Vitéz János

Vitéz János, ifj.

Vitéz Mihály

Vitnyédy István

Vittorino da Feltre

Vizkelety András

Vlacq, Adrian

Voigt Vilmos

Voiture, Vincent

Voltaire

Vopiscus, Flavius

Vossius, Johannes

Vovelle, Michel

Vörös Imre

Vörös Mátyás lásd Nyéki Vörös Mátyás

Vörösmarty Mihály

Wachinger, Burghart

Wagner Károly

Walafrid Strabo

Waldapfel Imre lásd Trencsényi-Waldapfel Imre

Waldapfel József

Walter, Hermann

Wathay Ferenc

Weber, Max

Weinberg, Bernard

Weingand János Mihály

Weinrich, Lorenz

Weisse, Michael

Welzig, Werner

Weöres Sándor

Werbőczy István (Werbőczi)

Werner, Klaus

Wernher, Georg

Wesselényi Anna

Wesselényi Ferenc

Wesselényi István

Wesselényi Miklós

Wesselényi Zsuzsanna

White, Hayden

Wiclif, John

Wieland, Georg

Wilhelm, Friedrich

Winckelmann, Johann Joachim

V. Windisch Éva

Winkler, Eberhard

Wirnt von Grafenberg

Wittmann, Reinhard

Wolf, Johann (Wolfius)

Wolkan, Rudolf

Wolphardus, Adrianus (Wolfard)

Worpitz, Georgius

Wuttke, Heinrich

Wyle, Niklas von

Xerxes

Young, Edward

Zabarella, Giacopo

Zabuesnig, Astrid von

Zacchia, Laudivio

Zalánkeményi János

Zappi, Giambattista

Zarncke, Friedrich

Závodszky Károly

Zay András

Zay Anna

Zay Ferenc

Zborowski (Sboroczky) Márton

Zemplényi Ferenc

Zeuxisz

Zielinski, Janusz Gedymin

Zipser, Peter

Zoerárd (András), Szent

Zolnai Béla

Zoltai Dénes

Zombori, István

Zorrilla, Alfonso

Zoványi Jenő

Zrínyi Ilona

Zrínyi Miklós (1508–1566)

Zrínyi Miklós (1620–1664)

Zrínyi Péter

Zumthor, Paul

Zwingli, Ulrich

Zsámboky (Zsámboki, Sambucus) János

Zschorn, Johann

Zsigmond (Luxemburgi), német-római császár, magyar király

Zsigmond, I., lengyel király