Ugrás a tartalomhoz

A magyar irodalom történetei

Szegedy-Maszák Mihály

Gondolat Kiadó

1. fejezet -

1. fejezet -

A magyar irodalom történetei I.

A kezdetektől 1800-ig

Főszerkesztő

Szegedy-Maszák Mihály

A kötet szerkesztői

Jankovits László

Orlovszky Géza

A szerkesztők munkatársai

Jeney Éva

Józan Ildikó

Gondolat Kiadó

Budapest, 2007

A KÖTET SZERZŐI

Ács Pál

Balázs Mihály

Bárczi Ildikó

Bene Sándor

Csehy Zoltán

Fazekas Sándor

Cinzia Franchi

Granasztói Olga

H. Hubert Gabriella

Hartvig Gabriella

Horváth Iván

Jankovics József

Jankovits László

Kecskeméti Gábor

Kiss Farkas Gábor

Labádi Gergely

Laczházi Gyula

Latzkovits Miklós

Madas Edit

Nagy Imre

Nagy Levente

Nemerkényi Előd

Oláh Szabolcs

Orlovszky Géza

Ritoókné Szalay Ágnes

S. Sárdi Margit

Sarbak Gábor

Sárközy Péter

Sudár Balázs

Szegedy-Maszák Mihály

Szentpéteri Márton

Szilasi László

Szörényi László

Thimár Attila

ifj. Tóth-Barbalics István

Tóth Péter

Tóth Tünde

Vadai István

Véber János

Viskolcz Noémi

Vizkelety András

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás

illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás

a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.

© Szerzők, 2007

Szerkesztés © Szegedy-Maszák Mihály, Jankovits László, Orlovszky Géza, 2007

www.gondolatkiado.hu

A kiadásért felel Bácskai István

Szöveggondozó Gál Mihály

Borítóterv és műszaki szerkesztés Pintér László

A borítón Balassi Bálint portréja látható,

az esztergomi Keresztény Múzeum gyűjteményéből

ISBN 978 963 693 006 6 Ö

ISBN 978 963 693 007 3