Ugrás a tartalomhoz

A kvantumkémia alapjai és alkalmazása

Veszprémi Tamás, Fehér Miklós

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

II. rész - ALKALMAZÁSOK

II. rész - ALKALMAZÁSOK

Tartalom

10. A molekulák szerkezete
10.1. A perfluoro-ciklopropén szerkezete
10.2. A [10]annulének szerkezete és relatív energiája
10.3. Bróm-olefin π-komplexek energiája és szerkezete
11. A molekularezgések számítása
11.1. A perfluor-ciklopropén harmonikus rezgési frekvenciái
11.2. Izomerek azonosítása számított rezgési spektrumok segítségével
11.3. Szimmetrikus molekulák rezgési analízise
12. Termodinamikai számítások
12.1. A C5H5+ izomerek relatív energiája
12.2. A vízdimer hidrogénkötésének energiája
12.3. A hidrogén-maleát anion rövid-erős hidrogénkötése
12.4. Az n-bután konformációs viszonyai és forgási energiagátjai
13. Az elektronsűrűséggel kapcsolatos tulajdonságok
13.1. A rövid-erős hidrogénkötés topológiai analízise
13.2. Oxazolok dipólusmomentuma és polarizálhatósága
14. Kémiai reakciók
14.1. Lítiumkationnal komplexált peroxigyök reakciói
14.2. Hogy kerül a hélium a fullerénbe?
14.3. A Dewar-benzol izomerizációja
14.4. A ciklopropilidén gyűrűnyílása
14.5. Az N-metilformamid bázis-katalizált hidrolízise
14.6. A HCO+HNO2HCHO+NO2reakció mechanizmusa és sebességi állandója
15. Kondenzált fázisú molekuláris rendszerek számítása
15.1. Hidroxipiridinek tautomer egyensúlyai különböző oldószerekben
15.2. Hidrogén disszociációja platinafelületen
15.3. A kristályos nitroanilinek szerkezete
16. Molekuladinamikai szimulációk
16.1. A sósav disszociációja vizes oldatokban
16.2. Hidróniumionok szolvatációjának és transzportjának ab initio molekuladinamikai szimulációja
17. Ionok és gerjesztett elektronállapotok
17.1. A benzaldehid gerjesztett elektronállapotai
17.2. Az imidazol legkisebb energiájú gerjesztett állapota
17.3. A HFCS ionizációs energiái
17.4. A vaskloridnak és ionjainak termokémiája