Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

VITAKÉRDÉSEK

VITAKÉRDÉSEK

1. Milyen szerepe lehet a magyar kultúra sajátosságainak az öngyilkosság, az alkoholizmus és bizonyos mentális zavarok gyakoriságában Magyarországon?

2. Milyen szerepe lehet a szocialista rendszer sajátosságainak az említett deviáns viselkedések gyakoriságának növekedésében Magyarországon?

3. Van-e a mai magyar társadalomban anómia- és elidegenedésválság, és ha igen, mi annak az oka?

4. Kell-e a különböző deviáns viselkedések gyakoriságának csökkentése érdekében valamit tenni, és ha igen, mit lehet?

5. Milyen tényezők játszhattak szerepet a százezer főre jutó öngyilkosságok országok szerinti rangsorának megváltozásában, az eltérő tendenciák alakulásában?

6. Mi jellemzi a magyarországi kábítószer-fogyasztást? Milyen ismérvek jellemzik a leginkább veszélyeztetett csoportokat?