Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a szociológiába

Andorka Rudolf (2006)

Osiris Kiadó

ETIKAI KÉRDÉSEK

ETIKAI KÉRDÉSEK

A szociológia módszertanával kapcsolatban kell megemlíteni a vizsgálatokkal kapcsolatos etikai kérdéseket. Az egyes személyekről, családokról gyűjtött adatok gyűjtésénél és még inkább közzétételénél a legszigorúbban vigyázni kell arra, hogy a megkérdezettek személyiségi jogait ne sértsük meg. Nem szabad olyan kérdéseket feltenni például, amelyek rájuk nézve sértőek lehetnek, továbbá nem szabad olyan adatokat közzétenni, amelyeket egyes személyek ellen fel lehet használni. Azokat a kérdőíveket, amelyeken a megkérdezett személy azonosítható, semmiképpen sem szabad harmadik személyeknek kiadni. Az elemzés következtetéseinek megfogalmazásánál is gondosan ügyelni kell arra, hogy azok ne legyenek sértőek a vizsgált személyekre (például a kábítószer-fogyasztókra) nézve.