Ugrás a tartalomhoz

Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása

Mika János, Utasi Zoltán, Biró Csaba, Pénzesné Kónya Erika (2011)

EKF TTK

2. Az európai CORINE LandCover

2. Az európai CORINE LandCover

A CORINE jelentése: Co-ordination of Information on the Environment

A projekt célkitűzése: kvantitatív, összehasonlítható és megbízható környezeti információ biztosítása az összehangolt európai környezetpolitika céljára.

A CORINE rendszer alapelemeit 1985 és 1990 között hozták létre Nyugat-Európában, mely az alábbi, csak lazán kapcsolódó alrendszerekből épül fel, (EEA-TF 1994):

  1. földrajzi háttér adatok,

  2. természetvédelmi adatok,

  3. víz adatok

A Corine adatbázis CLC nómenklatúrája

Az itt közölt fogalomjegyzék (nomenklatúra) képezték a CORINE LandCover program keretében elvégzett fotóinterpretáció alapját. A  44 kategóriát tartalmazó öt csoport (mesterséges felszínek, mezőgazdasági területek, erdők és természet közeli területek, vizenyős területek, vizek) az alábbi táblázatban látható.

 

CORINE LandCover1 : 100 000 adatbázis nómenklatúrája

  

1. szint

2. szint

3. szint

1. Mesterséges felszínek

1.1. Lakott területek 

1.2. Ipari, kereskedelmi területek,         közlekedési hálózat 

1.3. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek 

1.4. Mesterséges, nem-mezőgazdasági  zöld-területek

1.1.1. Összefüggő település szerkezet  1.1.2. Nem-összefüggő település szerkezet  1.2.1. Ipari vagy kereskedelmi területek  1.2.2. Út- és vasúthálózat és csatlakozó területek  1.2.3. Kikötők  1.2.4. Repülőterek  1.3.1. Nyersanyag kitermelés  1.3.2. Lerakóhelyek, meddőhányók  1.3.3. Építési munkahelyek  1.4.1. Városi zöldterületek  1.4.2. Sport-, szabadidő-és üdülő területek

2. Mezőgazdasági területek

Szántóföldek 

Állandó növényi kultúrák

2.3. Legelők

2.4. Vegyes mezőgazdasági területek

2.1.1. Nem-öntözött szántóföldek  2.1.2. Állandóan öntözött területek  2.1.3.Rizs földek  2.2.1. Szőlők  2.2.2. Gyümölcsösök, bogyósok  2.2.3. Olajfa-ültetvények  2.3.1. Rét / legelő 2.4.1. Egynyári kultúrák állandó kultúrákkal vegyesen  2.4.2. Komplex művelési szerkezet  2.4.3. Elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős           természetes növényzettel  2.4.4. Mezőgazdasági-erdészeti területek 

3. Erdők és természetközeli    területek 

3.1. Erdők 

3.2. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet

3.3. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt erületek

3.1.1. Lomblevelű erdők  3.1.2. Tűlevelű erdők  3.1.3. Vegyes erdők  3.2.1. Természetes gyepek, természetközeli rétek  3.2.2. Hangafüves, harasztos területek  3.2.3. Keménylombú mediterrán növényzet  3.2.4. Átmeneti erdős-cserjés területek  3.3.1. Homokos tengerpartok, dűnék, homok  3.3.2. Csupasz sziklák  3.3.3. Ritkás növényzet  3.3.4. Leégett területek  3.3.5. Gleccserek, örök hó 

4. Vizenyős területek 

4.1. Szárazföldi vizenyős területek

4.2. Tengermelléki vizenyős területek

4.1.1. Szárazföldi mocsarak  4.1.2. Tőzeglápok  4.2.1. Tengermelléki mocsarak  4.2.2.Sólepárlók  4.2.3. Ár-apály által érintett területek 

5. Vizek 

5.1. Kontinentális vizek

5.2. Tengeri vízfelületek  

5.1.1. Folyóvizek, vízi utak  5.1.2. Állóvizek  5.2.1. Tengerparti lagúnák  5.2.2. Folyótorkolatok  5.2.3. Tenger és óceán 

A Corine adatbázis térképeiből mutat néhányat a 12.2 és 12.3 ábra

12.2 ábra: Lomblevelű erdők 12.3 ábra: Természetes gyepek, természet közeli rétek

(A Corine adatbázis képe) (A Corine adatbázis képe)