Ugrás a tartalomhoz

Térinformatika 13., Térbeli döntések támogatása

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

13.3 Az esettanulmány ismertetése

13.3 Az esettanulmány ismertetése

A különböző típusú hulladékok elhelyezése napjaink egyik legégetőbb problémája ugyanúgy, mint a természeti és környezeti értékek megóvása a káros emberi tevékenységekkel szemben. Ezért különös gondot kell fordítanunk az újonnan nyitandó hulladéklerakók helyének kijelölésére. Körültekintően kell végeznünk a tervezést, a különböző érdekek összevetésekor fontos a megfelelő kompromisszumok keresése, de a környezet védelmét, a természeti örökségünk megóvását előnyben kell részesítenünk. A biztonságos tároló helyére alternatívák keresése és kijelölése egy tipikus térinformatikai döntéselőkészítő munka. Példaként vegyünk egy egyszerűsített gyakorlati feladatot.

Az elérendő cél, a megvalósítás feltételei és szabályai a következők:

Cél: Kisteljesítményű kommunális hulladéklerakó optimális telephelyének kiválasztása a helyi önkormányzat által a rendezési tervben kijelölt, mintegy 2 km2 nagyságú területen.

Szépen hangzik a cél. Látszólag egyszerű a feladat, de ...

 1. Mit jelent az, hogy kisteljesítményű?

 2. Ki mondja meg, hogy mi az optimális?

A gyakorlati végrehajtásnál körültekintően kell eljárnunk. Nagyon fontos az igények pontos megismerése. A térinformatikusok egészen biztosan egy tervezőcsapatnak a tagjaként vesznek részt a folyamatban. Ebben társaik lesznek a hulladék-elhelyezéssel, hulladékégetéssel, hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek, közlekedési szakemberek, építőmérnökök stb.

Elengedhetetlen a megbízók, felhasználók és engedélyezők igényének és elvárásainak az ismerete. Ebben az esetben a helyi önkormányzat képviselő testülete kell, hogy támogassa tervünket, de annak meg kell felelnie valamennyi törvényi előírásnak és szabályozásnak is. Végül el kell, hogy fogadja a lakosság. Ez bizony nem könnyű feladat. Az Olvasó biztosan emlékszik néhány sajtóhírre e témában.

A következő lépésben azokat a feltételeket fogalmaztuk meg, amelyeket a telephelynek ki kell elégítenie.

Feltételek:

 1. Elsődleges feltétel, hogy az elhelyezés környezetbarát legyen.

  1. Ki kell zárni azt a lehetőséget, hogy a telephelyről közvetlenül szennyező anyag kerüljön az élővizekbe.

  2. A telephely a lehető legkisebb mértékben zavarhatja a természetes táj képét.

 2. Ugyanakkor az elhelyezés legyen költségkímélő.

  1. Az építendő üzemi út költsége legyen minimális.

  2. A vízzárás költségeit csökkentendő a telephely altalaja legyen kedvező építési adottságú.

  3. A földmunka mennyiségének korlátozására, a terület lejtésviszonyai legyenek kedvezők.

  4. A kisajátítás költségei nem lehetnek magasak.

 3. A telephely területe legyen elegendő a lerakó infrastruktúrájának elhelyezésére, valamint a hulladék tárolására.

A feltételeket ezután pontosítani kell, szabályokat kell alkotni, hogy a területlehatárolást pontosan el lehessen végezni, meg lehessen szerkeszteni.

Szabályok: az elvi feltételek szakmai és jogi szakértőkkel való konzultáción történt pontosítás után, a következő szabályokat kell betartanunk:

 1. A hulladékelhelyező élővizektől mért távolsága haladja meg a 125 métert.

 2. A telephelyet főútvonalról ne lehessen látni.

 3. A telephely kiépített úttól mért távolsága max. 250 m lehet.

 4. A kiválasztott területen az altalaj építési alkalmassági osztálya legyen nagyobb, mint 1. Legyen az altalaj vízzáró!

 5. A telephely lejtése nem lehet nagyobb 12 %-nál.

 6. A hasznosítani kívánt terület művelési ága rét vagy legelő lehet.

 7. A potenciális terület legyen nagyobb, mint 0.4 ha.

Döntéselőkészítés: Készítsünk el egy olyan tematikus térképet, mely tartalmazza a terület alkalmasság szerinti minősítését.

A megoldás áttekinthetőségének biztosítására célszerű egy szemléletes folyamatábrát készíteni. Amint említettük, ezt nevezik döntési modellnek is. Ez nemcsak a térinformatikus számára nyújt segítséget, de a döntéselőkészítő csoport többi tagja és valamennyi érdekelt fél számára is biztosítja a közérthetőséget, és ezáltal a beleszólás lehetőségét.

13.6. ábra. A döntési folyamat első szakasza[2].

13.7. ábra. A döntési folyamat második szakaszának modellje.[2] Az ábrán DDM a digitális domborzatmodell rövidítése.