Ugrás a tartalomhoz

Környezetstratégia

Dr. Fekete Jenő György (2011)

7.2. Az akarat és elkötelezettség a stratégiai tervezésben és vezetésben

7.2. Az akarat és elkötelezettség a stratégiai tervezésben és vezetésben

A stratégia megértésében és végrehajtásában az emberi részvételt a következő tényezők jellemzik (Csath M.1996):

-          az akarat,
-          a motiváció,
-          az elkötelezettség,
-          a tudatosság,
-          a képzettség,
-          a részvétel súlya,
-          az eszménykép és
-          a vezetői támogatottság.

Az akarat stratégiai jelentőségét mutatja be a 7.3. ábra.

7.3. ábra. Az akarat stratégiai szempontjai

7.3. ábra. Az akarat stratégiai szempontjai

Az ábra alapján is látható, hogy a stratégia végrehajtásának csak akkor van komoly esélye, ha a végrehajtók tudásszintje, kultúrája, valamint akarata, elkötelezettsége a stratégiai célok iránt egyaránt nagy.

Érdekes magatartási formák alakulhatnak ki az egyes emberek (vezetők) kapcsolatában. A reflexiók lehetnek:

mondd! - elfelejtem

mutasd! - megjegyzem

vonj be! - teljesítem

bízd rám! - megoldom

Hasznos módszer annak az elemzése, hogy a munkatársaktól, munkacsoportoktól, a társadalomtól mekkora elkötelezettséget várhatunk, mekkorára lenne szükségünk, és milyen módszerekkel érhetjük el az elkötelezettség megkívánt szintjét.

Az elkötelezettség mértéke, ahogyan azt a 7.4. ábra mutatja legalább négy-féle lehet:

-          az emberek egyáltalán nem elkötelezettek és valószínűleg ellenállnak,
-          az emberek nem elkötelezettek, de nem akadályozzák az akciók bevezetését (semlegesek)
-          az emberek segítik az akciókat, ill.
-          aktívan részt vesznek az akciók megvalósításában.

7.4. ábra. Elkötelezettségi grafikon

7.4. ábra. Elkötelezettségi grafikon

Az ábrán a 0 azt az elkötelezettségi szintet jelenti, amelyet az egyes résztvevőktől, érintettektől, munkacsoportoktól várunk az akció sikeres megvalósításához. Ugyanezek várható viselkedését X-szel jelöljük. Ha a 0 és X pontokat összekötjük, látjuk, hogy mekkora feladat az elkötelezettség kiépítése. Ha a 0 és az X pont egybeesik, akkor az elkötelezettség már adott. Az elkötelezettség kiépítésének módszerei:

-          a vezetés világos és határozott elkötelezettségének folyamatos demonstrálása az akció bevezetésével kapcsolatban,
-          a motiváció, a teljesítményértékelés és az elismerés szoros összekötése az elvárt elkötelezettségi szinttel,
-          az emberek, munkacsoportok hatalommal, döntési joggal való felruházása, és a szükséges információkkal való ellátása.