Ugrás a tartalomhoz

Agro-ökológia

Dr. Godó Zoltán (2011)

Agro-ökológia

Agro-ökológia

Zoltán Godo


Table of Contents

1. Ökológia helye és szerepe
1.1 Az ökológia helye és szerepe a biológiai tudományágban
1.1.1 Az ökológia fogalma
1.1.2 Az ökológia helye a biológia tudományok között
1.2 Az ökológiai gazdálkodás
1.3 Ökoszisztéma
1.3.1 Az ökoszisztéma szervezodésének és muködésének elve
1.3.2 Az ökoszisztémák csoportosítása
1.3.3 Az ökoszisztémák összetevoi
1.3.4 Az ökoszisztémák kialakulása és fejlodése
1.3.5 Anyagáramlási szintek
1.3.6 Energiaáramlási szintek
1.3.7 Produktum és biomassza
1.4 A Környezeti hatások felosztása, jellemzése
1.4.1 Élolényekre ható környezeti tényezok (ökológiai faktorok)
1.4.2 Ökológiai tényezo fogalma és felosztása
1.5 Bioszféra
1.6 Szukcesszió
1.7 Irodalomjegyzék
2. Agrár-ökoszisztéma
2.1 Az agrár ökoszisztémák sajátosságai
2.2 Tavi ökoszisztéma
2.2.1 Társulások
2.2.2 Eutrofizálódás
2.3 A szántóföldi ökoszisztéma
2.4 Gyep
2.5 A talaj edafon élohelye
2.6 Irodalomjegyzék
3. Talaj, mint élohely
3.1 Talaj
3.2 Talajképzodés
3.3 Kolloid rendszer kialakulása, jelentése
3.3.1 A talajkolloidok határfelületi jelenségei
3.4 Talajszintek
3.5 Talajképzo folyamatok
3.6 Talajélet
3.7 Mire van szükségük az élolényeknek a talajból?
3.8 A talaj és a talajban élo szervezetek sokfélesége
3.9 Fizikai és kémia tulajdonságok hatása a talaj élovilágára
3.9.1 Fizikai tulajdonságok
3.9.2 Kémiai tulajdonságok
3.10 Talajsavanyodás
3.10.1 A talajsavanyúság formái
3.10.2 Talajsavanyúság csökkentése
3.11 Talaj lúgossága
3.11.1 Környezetszennyezés okozta talajlúgosodás
3.12 A talaj hogazdálkodása
3.13 Talaj vízpotenciálja
3.14 Talajtulajdonságok hatásának megváltozása
3.15 Irodalomjegyzék
4. A talajban élo mikroorganizmusok
4.1 Prokarióták
4.1.1 A prokarióta sejt felépítése
4.1.2 Anyagcsere folyamatok
4.1.3 Prokarióta eukarióta differencia
4.1.4 Szaporodás
4.1.5 Baktériumok száma a talajban
4.1.6 Irodalomjegyzék
4.2. Gombák
1. Gomba törzsek
2. Mikroszkopikus gombák
3. Életmód
4. Szaporodás
5. Táplálkozás
6.
7. Micélium
4.3. Algák
1. Elterjedése
2. Eukarióta algatörzsek sejtfelépítése
3. Tudományos kutatások
4. Felhasználásuk
4.4. Zuzmók
1. Élohely, életkörülmények
2. Szaporodás
3. Rendszerezés
4. Felhasználás
5. Zuzmókutatás a világban és Magyarországon
4.5. Irodalomjegyzék
5. Mikro- és mezofauna
5.1 Egysejtuek állatköre – Protozoa
5.2 Fonálférgek- Nematoda
5.3 Ugróvillások-Collembola
5.4 Atkák- Acari vagy Acarina
5.4.1 Parasitiformes vagy Gamasiformes alrendje
5.4.2 Nyugatkák osztaga- Mesostigmata
5.4.3 Kullancsszabásúak osztaga- Ixodoidea
5.4.4 Trombidiformes alrendje
5.4.5 Tarsoneminik osztaga- Tarsonemini
5.4.6 Prostigmaták osztaga- Prostigmata
5.4.7 Rühatkaszabásúak alrendje- Sarcoptiformes
5.4.8 Acaridia osztaga
5.4.9 Páncélosatkák osztaga- Oribatei
5.4.10 Gubacsatkák alrendje- Tetrapodili
5.5 Medveállatkák- Tardigrada
5.6 Irodalomjegyzék
6. Makro –és megafauna
6.1 Földigiliszták - lumbricidae
6.2 Csigák - gastropoda
6.3 Bogarak - Coleoptera
6.4 Pókok
6.5 Hangyák
6.6 Vakondok
6.7 Irodalomjegyzék
7. Talajképzodés folyamatai
7.1 Talajképzo kozet
7.2 A kozet mállása
7.2.1 Fizikai mállás
7.2.2 Kémiai mállás
7.2.3 Biológiai mállás
7.3 Talajképzo folyamatok
7.4 Az élovilág szerepe a talajképzodésben
7.5 Irodalomjegyzék
8. Növények és mikrobák kapcsolata
8.1 Metabiózis
8.2 Antagonizmus, Antibiózis
8.3 Szimbiózis
8.4 Mikroszervezetek parazitizmusa
8.5 Irodalomjegyzék
9. A növényi gyökér és a mikrobák kapcsolata
9.1 A rhizoszféra
9.2 A mikroorganizmusok szerepe a gyökérrendszerben
9.2.1 Tápanyagellátás
9.2.2 A sziderofor termelés
9.2.3 Növekedést szabályozó anyagok
9.2.4 Antibiotikum termelés
9.2.5 Gyökérgümo képzodése a Rhizobiumok jelenlétében
9.3 Biotrágyák
9.4 Mikorrhizák
9.4.1 A vezikuláris-arbuszkuláris mikorrhiza (VAM)
9.5 Biológiai aktivitás fokozásának módjai
9.6 A talajminoség indikálása
9.6.1 Talajbiológiai módszerek
9.6.2 Rhizobiológiai módszerek
9.7 Irodalomjegyzék
10. Anyag -és energiaforgalom a talajban
10.1 A szén körforgása
10.1.1 Geológiai ciklus
10.1.2 Biológiai szén körforgás
10.1.3 Az óceánok szén tartalma
10.1.4 Szén a talajban
10.1.5 A szén mineralizációja
10.1.6 Az atmoszférikus széndioxid felhalmozódása
10.2 A foszfor körforgása
10.2.1 Foszfor a talajban
10.2.2 Emberi tényezo
10.3 A kálium körforgása
10.3.1 A kálium fobb útvonalai
10.4 Nitrogén körforgalom
10.4.1 A nitrogén fixálás
10.4.2 Nitrifikáció
10.4.3 Denitrifikáció
10.4.4 Ammonifikáció
10.5 A kén körforgalma
10.5.1 Asszimilációs szulfátredukció
10.5.2 Deszulfurizáció
10.5.3 Disszimilációs szulfátredukció
10.6 Irodalomjegyzék
11. Talaj funkciók
11.1 A talaj jelentosége
11.2 Biomassza-termelés
11.3 A talaj biológiai alkotói
12. Élohelyek biodiverzitása
12.1 Talaj biodiverzitás
12.1.1 A protozoák
12.1.2 A nematodák
12.1.3 Gyurus férgek
12.1.4 Atkák
12.1.5 Baktériumok és gombák
12.2 A talaj biodiverzitás szerepe
12.3 A diverzitás formái
12.4 Vadászat, vadgazdálkodás és a biodiverzitás
12.5 Biodiverzitás napjainkban
12.6 Irodalomjegyzék
13. A mezogazdaság hatása a talaj élovilágára
13.1 Agrotechnikai tényezok
13.2 Talajmuvelés
13.3 Trágyázás
13.4 Öntözés
13.5 Talajjavítás
13.6 Peszticidek alkalmazása
13.7 Herbicidek és inszekticidek alkalmazása
13.8 GMO
3.9 Monokultúra- vetésváltás
13.10 Tradícionális földmuvelés
13.11 Irodalomjegyzék

List of Figures

1.1. Az ökológia és résztudományainak helye a szünbiológia tudományok között
1.2. Az ökoszisztéma kapcsolatainak vázlata (Kreeb, 1974)
1.3. A világ tíz legnagyobb ökológiai gazdálkodási arányát felmutató országok (2007)
1.4. Az „élet kereke”: az energiaáramlás általános sémája erdei életközösségekben. A nyilak vastagsága megközelítoleg arányos az áramló energiamennyiségekkel (Mátyás Cs., Lotka ötlete nyomán)
1.5. Egy középkorú cseres növényzetének biomasszája és produktivitása szintek, növényi testtájak szerint, valamint föld feletti és föld alatti összesítésben (Jakucs, 1985 után, módosítva)
1.6. Bioszféra II. project, ökológiai kísérlet
2.1. Balaton eutrofizációs térképe (1974-2007)
2.2. Eutrofizálódás ökológiai hatása
2.3. Közép-európai flóra diverzitásának változási tendenciái (Hüppe, 1990 nyomán; Harrach, 1994)
3.1. Vörösiszap a talajon
3.2. A légkör felso határára és a Föld felszínére érkezo sugárzás spektruma (Balázs és mtsai. 2004)
7.1. Görgényi kogombák - Erdély. (Fotó: trekkingklub – rejtekhely.ro)
7.2. Parajdi sószikla - Erdély (Fotó: Kulcsár Zsuzsa)
10.1. A "Keeling görbe" a légköri CO2 -koncentráció hosszú távú mérésének eredménye Mauna Loa Obszervatórium (Keeling et al.)
10.2. A kén körforgása a környezet biotikus és abiotikus összetevoi között (Graczka Sylvia, 2009 alapján)
12.1. Jégvihar Királyhegyes és Mezohegyes térségében 2010 Fotó: Engi László, www.falconprojekt.hu
13.1. Delelo gulya (Magyar Néprajzi Lexikon)