Ugrás a tartalomhoz

Agro-ökológia

Dr. Godó Zoltán (2011)

13.11 Irodalomjegyzék

13.11 Irodalomjegyzék

A környezetvédelem biológiai alapjai. Szerk.: Dr Kovács M. Budapest, Mezogazdasági Kiadó, 1977.
Cheminova Magyarország Kft kiadványa: A totális gyomirtás gyakorlata.
Cheminova Magyarország Kft kiadványa: Növényvédelmi technológiák 2008.
Cheminova Magyarország Kft kiadványa: Startertrágyázás mikrogranulátumokkal.
Darab K.: Talajgenetikai elvek alkalmazása az Alföld öntözésénél OMMI Genetikus Talajtérképek Kiadvány, Ser. 1. No. 4. Budapest, 1962.
Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II. DATE, egyetemi jegyzet, 1999.
http://anubis.kee.hu/pdf/fmt/talajm.pdf
http://ilex.efe.hu/PhD/emk/szemereyne/tz_eredeti1466.pdf
http://saccer-ptipti.blogspot.com/2010/05/talaj-noveny-es-allatvilaga.html
http://soco.jrc.ec.europa.eu/documents/HUFactSheet-03.pdf
http://www.biokultura.org/szaktanacsadas/publikaciok/gyepgazdalkodas2.htm
http://www.ecolinst.hu/letoltok/kiadvanyok/talajtan_talajvedelem.pdf
http://www.ktg.gau.hu/~podma/birtok/alkalmazkodo.html
http://www.mtakpa.hu/kpa/download/1299004.pdf
http://www.nyme.hu/uploads/media/Talajmuveles.pdf
http://www.science.unideb.hu/index.php?pageid=dokumentumok&id=358
http://www.vkki.hu/cigand/downloads/cigand_tajekoztato_kiegeszitotevekenyseg_A5.pdf
http://xenon.bibl.u-szeged.hu/~vidaa/holi/03/biokert/biokert.pdf
IKR Magazin, 2010. nyár. Szerk.: Sári Eniko, Forgács Tibor. Bábolna, Magyar Mezogazdaság Kft.
Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia
Környezetgazdálkodás a mezogazdaságban. Szerk.: Thyll Szilárd. Budapest, Mezogazda Kiadó, 1996.
Sándor Zsolt: Kukorica kultúrában alkalmazott herbicidek hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására, egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Debrecen, 2010.
Stefanovits Pál- Filep György- Füleky György: Talajtan. Budapest, Mezogazda Kiadó, 1999.
Szabó I. M.: Az általános talajtan biológiai alapjai. Budapest, Mezogazdasági Kiadó, 1986.
Szabolcs I.: A vízrendezések és öntözések hatása a tiszántúli talajképzodési folyamatokra. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961.
Széky P. : Ökológia. A természet eroi a mezogazdaság szolgálatában. Budapest, Natura, 1979.
Szemerey Tamásné: Erdotalaj meszezésének hatása egy bükkös faállomány páncélosatka faunájára. Doktori (Ph.D.) értekezés. Sopron, 2004.
Thyll Szilárd: Környezetgazdálkodás a mezogazdaságban, 1996, Mezogazda Kiadó,
Várallyay Gy.: A Duna- völgyi talajok sófelhalmozódási folyamatai. Agrokémia és Talajtan, 16. 38-356. 1967.
Várallyay Gy.: Hydrophysical Aspects of Salinization from the Groundwater. Agrokémia és Talajtan, 3. Suppl. 29-44. 1974.