Ugrás a tartalomhoz

Agro-ökológia

Dr. Godó Zoltán (2011)

3.9 Fizikai és kémia tulajdonságok hatása a talaj élovilágára

3.9 Fizikai és kémia tulajdonságok hatása a talaj élovilágára

3.9.1 Fizikai tulajdonságok

A talaj szerkezete:A talajt különbözo méretek alapján osztályozhatjuk szemcseösszetétel alapján.

Nagyon durva homok2,0 – 1,0 mm
Durva homok1,0 – 0,5 mm
Közepes homok0,5 – 0,25 mm
Finom homok0,25 – 0,10 mm
Nagyon finom homok0,10 – 0,05 mm
Iszap0,05 – 0,002 mm
Agyag0,002 mm

A szemcsecsoportok fontosabb fizikai tulajdonságai:

A homokszemcséknél a tapadóero jelentéktelen. Nincs aggregátum képzodés, a vizet jól vezetik a tág hézagok miatt, viszont kevés vizet tud visszatartani.

A szemcsék tapadása az iszapfrakcióban sokkal erosebb. Itt az aggregátumok könnyen széteshetnek. A pórustér szuk, a vízátereszto illetve vízvisszatartó képessége igen gyenge.

Az agyagfrakciónál a legerosebb a tapadóero. Rengeteg vizet képes befogadni, ami által megduzzad. Száraz állapotban megkeményedik. Az agyag a vizet nem vezeti. Ez köszönheto annak, hogy nagyon apró a pórusmérete. Ebbol következik, hogy a víztartó képessége igen jó.

Az aggregátum képzodéséhez hozzájáruló anyagok közé tartoznak az agyagásványok, giliszták ürüléke,vas – alumínium – mangán hidroxidok, CaCO3, különbözo baktériumok, gombák.

Talajszerkezeti egységek formái:

 1. Szerkezet nélküli talaj:

  • Külön álló szemcsék,
  • Tömött talaj.
 2. Aggregált talaj:

  • Köbös: morzsás, rögös, poliéder, diós, szemcsés,
  • Hasábszeru: prizmás, oszlopos,
  • Lemezszeru: leveles, táblás.

A talaj pórustere:

adszorpciós pórus0,2 μm >
kapilláris pórus0,2 – 10 μm
kapilláris/gravitációs10– 50 μm
gravitációs pórus/entry50 μm <

3.9.2 Kémiai tulajdonságok

Nyolc kémiai elem tartalmazza a legtöbb ásványi anyagot a talajban. E nyolc elem közül egyik az oxigén, negatív töltésu ion (anion). A következo leggyakoribb elemek pozitív töltésu ionok (kationok), ezek csökkeno sorrendben: szilícium, alumínium, vas, magnézium, kalcium, nátrium, kálium. Több mint 80 elem fordulhat elo a talajban és a földkéregben, de ezek kisebb mennyiségben vannak jelen.

A talaj kémiailag eltér a szikláktól és ásványoktól, ez azért van, mert a talaj kevesebb vízben kioldódó terméket tartalmaz (kalcium, magnézium, kálium) és viszonylag oldhatatlan elemeket is tartalmaz, mint pl. vasat és alumíniumot. Régi, erosen mállott talaj magas koncentrációjú alumíniumot és vas-oxidot tartalmaz.

A talaj szerves anyag tartalma szénbol, nitrogénbol, hidrogénbol, oxigénbol, kisebb mennyiségu kénbol, és egyéb elemekbol áll. A szerves anyag tartalom egyfajta tartályként szolgál a növény nélkülözhetetlen tápanyagának, a nitrogénnek, foszfornak, kénnek, és növeli a talaj víztartó és kation cserélo kapacitását, javítja a talaj szerkezetét.

A legtöbb kémiailag aktív része a talajnak kolloid agyagból és szerves anyagból áll. A kolloid részecskék olyan kicsik, (< 0,0002 mm) hogy megmaradnak a vízben, és nagy felületu részen kimutathatóak. Ezek az anyagok általában nettó negatív töltést is mutatnak, és nagy adszorpciós kapacitással rendelkeznek. Több különbözo szilikát agyagásvány van jelen a talajban, de ez réteges szerkezetu elrendezodést mutat.

A pH (pondus Hidrogenii, hidrogénion-kitevo) egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A tiszta víz pH-értéke 7, ennél kisebb pH-érték savasságot, nagyobb pH-érték pedig lúgosságot jelez. A különbözo növényeknek eltéro az optimális pH szükségletük. A legtöbb növénynek a pH 6-7 a legmegfelelobb, ami enyhén savas. A talaj pH értékében is fontos szerepet játszanak a talajban található ásványi anyagok. Egyes ásványi anyagok toxikus hatást is kiválthatnak a talajból, ha túlzott mennyiségben elofordulnak. Ilyen ásványi anyagok: alumínium, vas, cink, réz, mangán, bór.

pH = 7,0semleges
pH < 7,0savas
pH > 7,0lúgos

A talajok csoportosítása a vizes szuszpenzióban mért kémhatás szerint

erosen savanyúpH <4,5savanyú
savanyúpH = 4,5-5,5
gyengén savanyúpH = 5,5-6,8
közömbös vagy semlegespH = 6,8-7,2semleges
gyengén lúgospH = 7,2-8,5lúgos
lúgospH = 8,5-9,0
erosen lúgospH > 9,4

A talaj szerkezete: A talajt a különbözo szemcseösszetétel mérete alapján osztályozhatjuk:

Nagyon durva homok2,0 – 1,0 mm
Durva homok1,0 – 0,5 mm
Közepes homok0,5 – 0,25 mm
Finom homok0,25 – 0,10 mm
Nagyon finom homok0,10 – 0,05 mm
Iszap0,05 – 0,002 mm
Agyag0,002 mm