Ugrás a tartalomhoz

Egészségügyi informatika

Ködmön József (2011)

Debreceni Egyetem

10. Kombinatorikus kódrendszer -SNOMED

10. Kombinatorikus kódrendszer -SNOMED

SNOMED

SNOMED – Systematized NOmenclature of MEDicine

SNOMED kódrendszer: multidimenziós orvosi nomenklatúra.

SNOMED felépítésének alapelvei

·               az orvostudomány teljes fogalomkészletét felöleli;

·               az orvosi fogalmakat többdimenziós absztrakt térben helyezi el;

·               az absztrakt tér dimenzióit orvosi fogalmakkal kifejezett fogalomkörök képezik;

·               a fogalmak az absztrakt tér pontjai, illetve objektumai, amelyeknek minden dimenzióban vannak koordinátái vagy koordináta tartományai;

·               az egyes dimenziók felépítése hierarchikus: a fogalmakat generikustól (általános átfogó) a specifikus (részletes) felé haladva rendezi;

·               egy kódszám egy fogalmat jelöl;

·               a kódszámhoz szöveges rész tartozik, ami a fogalmat jelölő kifejezés;

·               azonos kódszám után számos szinonimát tartalmazhat.

Megjegyzés: A dimenziókat nevezik tengelyeknek, mezőknek, illetve legújabban moduloknak.

SNOMED dimenziói

T-Topográfia (Topography)

Topográfia: A szervezet felépítésével kapcsolatos (anatómiai, szövettani, sejttani) kifejezések dimenziója.

Fejezetei:

·               0-C fejezet: rendszeres anatómia;

·               D fejezet: topográfiai anatómia (régiók);

·               E fejezet: sejt és szövettani struktúra;

·               F fejezet: magzati (embriológiai) struktúra.

M-Morfológia (Morphology)

Morfológia: A szervezetben fellépő alaki (morfológiai) elváltozások dimenziója.

Fejezetei:

·               0 fejezet: általános morfológiai kifejezések;

·               1-7 fejezet: makroszkopikus morfológia;

·               8-9 fejezet: daganatok szövettani osztályozására szolgáló ún. M‑kódok;

·               A-B fejezet: speciális állatorvosi daganatok.

Megjegyzés: A 8-9 fejezet kódjaira a BNO is hivatkozik (WHO által elismert).

SNOMED dimenziói

F-Funkció (Function)

Funkció: Élettani és kórélettani kifejezések dimenziója.

Megjegyzés: Élettan vagy fiziológia: a szervezet, illetve az egyes szervek, szervrendszerek működését vizsgálja (pl. hőszabályozás). Kórélettan: A szervek, szervrendszerek betegség következtében kialakuló működésbeli változásait vizsgálja (pl. láz).

Fejezetek:

·               0 fejezet: általános állapotra, általános biológiai funkciókra vonatkozó kifejezések;

·               1-F fejezet: szervrendszerenként rendszerezett speciális kifejezések.

L-Élőlények (Living organs)

Élőlények: Emberi vagy állati kórokozóként vagy közvetítőként ismert élőlények.

Fejezet: Lényegében a biológiai rendszertan felépítését követi. Több mint 25.000 tételt tartalmaz.

SNOMED dimenziói

C-Kémiai anyagok, gyógyszerek, biológiai vegyületek

(Chemicals, drugs and biological products)

Kémiai anyagok, gyógyszerek, biológiai vegyületek: Kémiai elemeket, izotópokat, az ipari, biológiai vegyületeket, gyógyszerek hatóanyagait, vakcinákat tartalmazza.

Fejezetei:

·               0 fejezet: általánosan használt kifejezések;

·               1 fejezet: elemek és alapvegyületek;

·               2 fejezet: ipari termékek;

·               3 fejezet: növényi és állati eredetű anyagok;

·               5 - A fejezet: gyógyszerként használatos anyagok nevei (generikus gyógyszernevek, hormonok, vitaminok;

·               B fejezet: diagnosztikumok, savók, vaccinák, oltóanyagok;

·               C fejezet: gyógyszeripari termékek gyári, illetve kereskedelmi nevei;

·               D - E fejezet: állatgyógyászati gyógyszertermékek nevei, oltóanyagok, diagnosztikumok;

·               E fejezet: élelmiszerek és étrendek.

SNOMED dimenziói

A-Fizikai hatások és eszközök

(Physical agents, forces and activities)

Fizikai hatások és eszközök: Orvosi szempontból meghatározó (releváns) fizikai hatások.

Fejezetei:

·               0 - 6 fejezet: fizikai eszközök, protézisek, mű-szervek, segédeszközök stb.

·               7 fejezet: fizikai tevékenységek, testedzési kellékek;

·               8 fejezet: fizikai erők, hatások, sugárzások stb.;

·               9 fejezet: fizikai veszélyhelyzetek;

·               A fejezet: fizikai expozíciók, kontaktusok.

SNOMED dimenziói

D-Diagnózisok (Diagnosis)

Diagnózisok: Betegségek nevei, diagnózisok felsorolása.

Megjegyzések: 1. A SNOMED-ben a betegségek több kód együttesével írhatók le, külön megjelölve a betegség lokalizációját, kórokozóját, morfológiai és funkcionális tüneteit.

2.    A D-dimenzió rendszerezési zavarokat, következetlenségeket tartalmaz.

Fejezetei:

·               0-C fejezet: topográfiai rendszerezés;

·               D-F fejezet: lokalizációhoz nem köthető diagnózisok (D-E fejezet: etiológiai osztályozás).

P-Eljárások (Procedures)

Eljárások: Orvosi diagnosztikus és terápiás eljárások, beavatkozások.

Fejezetek: Az egyes fejezeteken belül generikus kifejezések, majd konkrét orvosi eljárások találhatók.

SNOMED dimenziói

J-Foglalkozások (Occupations)

Foglalkozások: Foglalkozások, szakmák, mesterségek dimenziója (foglalkozási ártalmak, illetve a munkaképességgel összefüggő állapotok).

Fejezetei: Az ILO (International Labour Office – Nemzetközi Munkaügyi Hivatal) által kiadott International Standard Classification of Occupations (Foglalkozások nemzetközi szabványos osztályozása) rendszer, kiegészítve a SNOMED logikájának megfelelő, a hierarchikus struktúrát követő kódszám szisztémával.

S-Szociális viszonyok (Social context)

Szociális viszonyok: Családi, társadalmi környezetre, vallásra stb. vonatkozó fogalmak.

Fejezetei:

·               0 fejezet: általános szociális körülmények;

·               1 fejezet: családi és polgári körülmények;

·               2 fejezet: mentális zavaroktól független szociális problémák;

·               3 fejezet: életvitel;

·               4 fejezet: vallások, filozófiák;

·               5 fejezet: vagyoni helyzet.

SNOMED dimenziói

G-Általános módosítók, kapcsolóelemek (General Linkage/Modifiers)

Általános módosítók, kapcsolóelemek: A többi fogalmat módosító, illetve a közöttük lévő összefüggést, viszonyt jelölő kategóriák. Nem tartalmaz önálló fogalmakat.

Fejezetei: A felsorolt tételek önmagukban nem jelölnek semmilyen orvosi fogalmat. Az egyes tételek használata:

·               fogalom elé helyezve: a fogalom jelentését módosítja (módosítók);

·               két fogalom közé illesztve: a fogalmak között lévő összefüggések természetére utal (kapcsolóelemek).

Pl.:

Módosítók:

G-0001 History of… : Valamely diagnózis elé helyezve korábban fennálló betegségre utal.

G-4002 High risk of…: Valamely diagnózis elé helyezve az adott betegség bekövetkezésének lehetőségére utal.

Kapcsolóelemek:

G-C001 Due to…

G-C025 Causing…: Két fogalom közé helyezve a két fogalom közötti ok okozati összefüggést fejezi ki.