Ugrás a tartalomhoz

Egészségügyi informatika

Ködmön József (2011)

Debreceni Egyetem

4. fejezet - Egészségügyi ismeretprezentáció, kódrendszerek

4. fejezet - Egészségügyi ismeretprezentáció, kódrendszerek

1. Az egészségügyi informatika alapjai

Az informatika alapfogalmai

A természet három alapeleme:

 • anyag

 • energia

 • információ.

Az információ megtalálható a legelemibb természeti, illetve a legmagasabb rendű társadalmi folyamatokban.

Az ‘adat’ és ‘információ’ fogalmának a szakirodalomban számos eltérő megfogalmazása található.

Adat:

 • információ hordozására alkalmas közlés (médiafüggetlen)  

vagy:

 • értelmezhető (észlelhető, érzékelhető, felfogható és megérthető) ismeret.    

Információ:

 • értelmezhető és hasznosítható adat.

Hír:

 • információt hordozó, mozgásban lévő (valamely hírcsatornán továbbítás alatt lévő) jelkonfiguráció.

Adat szemléletes fogalma:

 • egymással kapcsolatban nem álló, önmagukban nem értelmezett tények vagy elképzelések rögzített formájú megjelenései.    

Információ szemléletes fogalma:

 • Az információ olyan tájékoztatás, közlés, adat, ismeret, hír stb., amely a címzett által

  • értelmezhető,

  • számára tényleges vagy potenciális értelme van,

  • célja a bizonytalanság megszüntetése, ill.

  • lehetséges alternatívák között választás (döntés) elősegítése.

Adathordozó:

 • azok az eszközök, amelyekre az adatokat tárolás, megőrzés vagy további feldolgozás céljából felvisszük, „rögzítjük”.    

Adatrögzítés:

 • az a művelet, amely során az adatokat a számítógép által elfogadható (elolvasható, feldolgozható) adathordozóra történő átvitele.    

Elsődleges adathordozó:

 • „eredeti” adathordozó, amelyet a számítógép (jelenleg) nem képes közvetlenül értelmezni, feldolgozni  (pl. bizonylat, nyomtatvány, csekk stb.).     

Másodlagos adathordozó:

 • közvetlen számítógépes feldolgozásra alkalmas eszközök

Az adat mint speciális erőforrás

A gazdasági, egészségügyi rendszerek működésükhöz erőforrásokat használnak fel (nyersanyag, munkaerő, energia, pénz stb.).

Az erőforrások három jellemző tulajdonsága:

 • biztosítása, felhasználása időt és költséget igényel;

 • felhasználásuk során konkrét vagy átvitt értelemben elfogynak (szűkös természetű);

 • a szervezet folyamatos működését biztosítja.  

Korszerű felfogásban az adat is erőforrás!  

Az adat azonban speciális erőforrás, mert:

előteremtésük és felhasználásuk időt és költséget igényel, továbbá feltétele a szervezet működésének,

DE:

 • biztosításuk egyszeri költséggel jár, a költségek nagysága független a felhasználók számától;

 • felhasználás során nem fogynak el: a feldolgozás eredményei maguk is adatokká válhatnak (az adatok a használat során bővülnek);

 • logikai műveleteket végezhetünk rajtuk.

Információrendszer:

 • adatok, információk,

 • az ezeket feldolgozó eszközök (ceruza, számítógép, hardver, szoftver stb. stb.) és

 • működési szabályok,

 • algoritmusok,

 • a működési folyamatokat irányító és végrehajtó emberek

szervezett együttese.

Eszköz független!

Informatika:

 • az információk megszerzésével, rendezésével, tárolásával és feldolgozásával összefüggő ismeretek összessége (műszaki jellegű).   

Általános informatika:

 • az információrendszerek elemzésével, tervezésével, bevezetésével összefüggő általános szervezési, gazdasági és társadalomtechnikai kérdésekre vonatkozó empirikus (induktív) és absztrakt (deduktív) ismeretek összessége.  

Szakinformatika:

 • az általános informatika kérdéseinek, vizsgálati szempontjainak konkrét szakterületre történő szűkítése.

  A szakinformatika tárgya lehet

  • az információrendszer valamilyen általános funkciója, eleme, pl.: vezetési, szakirodalmi informatika;

  • a társadalmi élet valamely részterülete, pl. gazdasági-, egészségügyi informatika.

Elméleti informatika:

 • mindazon problémák, módszerek, eljárások, amelyek az információrendszerek formális leírásával, illetve a rendszeren belül végezhető műveletek absztrakciójával kapcsolatosak (pl. információ- és adatstruktúrák matematikai alapjai).

  Az informatika elméleti oldalát alkotó tudományterületek:

  • információelmélet,

  • rendszerelmélet,

  • számítógép-tudomány

Gyakorlati informatika:

 • információrendszerek elemzésének, tervezésének, bevezetésének módszertani ismeretei (pl. információ- és adatstruktúrák alkalmazásának szabályai; fogalmi rendszerek kialakítása; adatok fizikai kezelése, tárolása stb.).

  Az informatika gyakorlati oldalához kapcsolódó módszertani ismeretek:

  • matematika,

  • statisztika,

  • biometria,

  • számítástechnika,

  • kommunikáció.

Egészségügyi informatika:

 • interdiszciplináris tudomány, amely az orvostudomány és az informatika sajátos területeit öleli fel (szakinformatika, alkalmazott tudomány).

 • Napjainkban önállósuló diszciplína!

 • Tárgyköre:

  • az egészségügyben keletkező adatok

   • definiálása,

   • klasszifikációja,

   • továbbítása,

   • feldolgozása,

  • és az előbbiek metodikai meghatározása

 • Az egészségügyi adatok típusai:

  • orvos szakmai információk:

  • orvosi dokumentáció (betegek adatai);

  • tudományos, oktatási adatok:

  • betegségek adatai;

  • gyógyítás adatai;

  • népegészségügyi információk:

  • egészségi állapot adatai (demográfia, mortalitás, morbiditás);

  • környezet-egészségügy adatai;

  • egészségügyi ellátás (ellátók, egészségügyi struktúra) adatai;

  • finanszírozási információk:

  • a forrásoldal adatai (járulékfizetők, egyéb bevételek);

  • az elosztás, megtérítés adata (egészségügyi szolgáltatások);

  • management információk 

 • A teljesítményfinanszírozásban használatos osztályozási rendszerek

  • páciens-osztályozási rendszerek:

   • a páciens alapján – fejkvóta; korkorrigált, állapotkorrigált, diagnózis-  korrigált;

   • az ellátott eset alapján – esetfinanszírozás: DRG, HBCS, PMC; ambuláns esetcsoportok;

  • betegség-osztályozási rendszerek: BNO (ICD);

  • tevékenység-osztályozási rendszerek:

   • WHO tevékenységi osztályozási rendszer (OENO, ICPM);

   • német pontrendszer;

  • vegyes és komplex rendszerek:

   • SNOMED;

   • ICPC, Reed.