Ugrás a tartalomhoz

Egészségügyi informatika

Ködmön József (2011)

Debreceni Egyetem

6. Adatok megjelenítése

6. Adatok megjelenítése

Az adatok megjelenítését  kezdjük a legfontosabbal és legkönnyebben értelmezhetővel.

6.1. A vonaldiagram

Vagy az eszköztár vonaldiagram gombjával, vagy a menüsor grafikon menüjének, vonaldiagram és azon belül az „A típusút” válasszuk ki.

3.9. ábra - Vonal diagram "A" típus

Vonal diagram "A" típus

1. "A" típus

az X -tengelyen az éveket, az Y- tengelyen a kiválasztott indikátort értékeit jeleníti meg, a görbe pedig a kijelölt országo(ka)t ábrázolja.

2. "B típus"

az X -tengelyen az éveket, az Y- tengelyen a kiválasztott országhoz tartozó értéktartományt jeleníti meg, a görbe pedig a kijelölt indikátor(oka)t ábrázolja.

3. "C típus"

az X -tengelyen az indikátorokat, az Y- tengelyen a kiválasztott indikátorokhoz tartozó értéktartományt jeleníti meg, a görbe pedig a kijelölt országokhoz tartozó értékket ábrázolja.  

!! A "C típusnál" a HFA bármilyen indikátor kapcsolatot megjelenít, ezért oda kell figyelni, arra, hogy az értékek mértékegysége azonos legyen. A másik fontos tényező, hogy a megjelenítendő évre minden indikátorhoz legyenek adatok. Ellenkező esetben a lékérdezés értelmetlen, vagy hibával kilép a programból.

A. Típus

A megjelenő grafikonról adatokat olvashatunk le, úgy hogy az kurzort a gráf metszéspontjaira visszük, ekkor az ábrán látható módon megjelenik az adott évben, a kiválasztott országhoz tartozó adat, ha az adott pontra rákattintunk, akkor az adott évhez tartozó trendvonalakat is megjeleníthetjük az ábrán.

 1. Opciók (Options) Itt leheőség van három éves mozgóátlag ábrázolására

 1. Kiemelés (Highlight) A megjelenített országok közül lehetőséget ad egy, vagy több ország kejelölésére, ezek grafikonja továbbra is színes lesz, a többi pedig szürkére vált, és a jelmagyarázatból is eltűnik 

 2. Skálázhatóság (Scale) Egy felugró ablakben megváltoztatható mind az X, mind az Y tengely paraméterei így: a minimum érték, a maximum érték, és a megjelenített értékek lépésközei. (Itt nyílik lehetőség az adatok ábrázolásánál logaritmus skálára való áttérésre is)

 3. Indikátorok (Indicators) A Paramétereknél kiválsztott indikátorok közül választhatunk, hogy melyiket szeretnék megjeleníteni.

 4. Nyomtatás (Print)

 5. Grafikon exportálása (Export) Ha a kész grafikont fel szeretnénk használni pl. dokumentumban, vetítésben, itt tehetjük meg, hogy más alkalmazások is használhassák. Két lehetőségünk van az adatok átadására:

  • a vágólap (clipboard), ebben az esetben az adatot azonnal betudjuk illeszteni, a másik alkalmazásba

  • átmeneti állomány (metafile), ekkor a kész ábrát elmenthetjük egy .emf kiterjesztésű file-ba, amit bármikor fel lehet használni

 6. Kilépés (Quit)

3.10. ábra - "A" típusú vonaldiagram

"A" típusú vonaldiagram

B. Típus

A megjelenő grafikonról adatokat olvashatunk le, úgy hogy a kurzort a gráf metszéspontjaira visszük, ekkor az ábrán látható módon megjelenik az adott évben, a kiválasztott országhoz tartozó adat, ha az adott pontra rákattintunk, akkor az adott évhez tartozó trendvonalakat is megjeleníthetjük az ábrán.

A  grafikon ablak menüsorának segítségével következő lehetőségeink vannak: 

 1. Opciók (Options) Itt leheőség van három éves mozgóátlag ábrázolására  

 2. Skálázhatóság (Scale) Egy felugró ablakben megváltoztatható mind az X, mind az Y tengely paraméterei így: a minimum érték, a maximum érték, és a megjelenített értékek lépésközei. (Itt nyílik lehetőség az adatok ábrázolásánál logaritmus skálára való áttérésre is)

 3. Országok (Countries) A Paramétereknél kiválsztott országok közül válszthatunk, hogy melyiket szeretnék megjeleníteni.

 4. Nyomtatás (Print)

 5. Grafikon exportálása (Export) Ha a kész grafikont fel szeretnénk használni pl. dokumentumban, vetítésben, itt tehetjük meg, hogy más alkalmazások is használhassák. Két lehetőségünk van az adatok átadására:

  • a vágólap (clipboard), ebben az esetben az adatot azonnal betudjuk illeszteni, a másik alkalmazásba

  • átmeneti  állomány (metafile), ekkor a kész ábrát elmenthetjük egy .emf kiterjesztésű file-ba, amit bármikor fel lehet használni

 6. Kilépés (Quit)

3.11. ábra - "B" típusú vonaldiagaram

"B" típusú vonaldiagaram

6.2. Oszlopdiagram (Bart chart)

A másik fontos diagram típus az oszlop diagram.

A megjelenő oszlopok adatai, a Paraméter menüpontban kiválasztott országok egy adott indikátorát jelenítik meg a kiválasztott években.

A  grafikon ablak menüsorának segítségével következő lehetőségeink vannak: 

 1. Indikátorok (Indicators) A Paramétereknél kiválsztott indikátorok közül választhatunk, hogy melyiket szeretnék megjeleníteni.

 2. Nyomtatás (Print)

 3. Grafikon exportálása (Export) Ha a kész grafikont fel szeretnénk használni pl. dokumentumban, vetítésben, itt tehetjük meg, hogy más alkalmazások is használhassák. Két lehetőségünk van az adatok átadására:

  • a vágólap (clipboard), ebben az esetben az adatot azonnal betudjuk illeszteni, a másik alkalmazásba

  • átmeneti állomány (metafile), ekkor a kész ábrát elmenthetjük egy .emf kiterjesztésű file-ba, amit bármikor fel lehet használni

 4. Kilépés (Quit)

!! Az Oszlop diagramnál oda kell figyelni, arra, hogy csak olyan éveket jelöljünk ki, ahol az évre minden indikátorhoz és országhoz legyenek adatok. Ellenkező esetben a lékérdezés értelmetlen, vagy hibával kilép a programból. !!!

3.12. ábra - 1641_oszlop.png

1641_oszlop.png

6.3. Térkép (Map)

A következő fontos megjelenítési mód a Térkép nézet. Ezt választva láthatóvá válik Európa térképe, az első kiválasztott indikátor és az első kiválasztott év szerint. Itt is lehetőség van az országhoz tartozó értékek leolvasására, úgy hogy az kurzort az adott országra visszük, ekkor megjelenik az ország neve és az adott évben hozzátartozó adat.

Az ablak menüsorának segítségével következő lehetőségeink vannak: 

 1. Skálázhatóság (Scale)

  • Intervallumok (Intervals) Itt adhatjuk meg, hogy hány részre bontsa fel a program az adatsort (minimum: 3, maximum:7 lehet)

  • Tartományok adatai (All ranges) Az alapértelmezettől eltérő tartomány paraméterek megadása

  • Legkisebb, legnagyobb (Min & Max) érték megadása

 2. Évek (Years) A kijelölt évekből választhatunk.

 3. Indikátorok (Indicators) A Paramétereknél kiválsztott indikátorok közül választhatunk, hogy melyiket szeretnék megjeleníteni.

 4. Térkép típus (Type of map)

  • az előzőekben leírt módon osztja részekre (Parts)

  • a statisztikában használt quintilis szerint osztja fel az értékeket ( a skálázásnál ez a felosztás is változtatható)

 5. Diavetítés (Slide show) Az indikátorhoz tartozó és kiválasztott éveket jeleníti meg egymás után 

 6. Nyomtatás (Print)

 7. Térkép exportálása (Export) Ha a kész térképet fel szeretnénk használni pl. dokumentumban, vetítésben, itt tehetjük meg, hogy más alkalmazások is használhassák. Két lehetőségünk van az adatok átadására:

  • a vágólap (clipboard), ebben az esetben az adatot azonnal betudjuk illeszteni, a másik alkalmazásba

  • átmeneti állomány (metafile), ekkor a kész ábrát elmenthetjük egy .emf kiterjesztésű file-ba, amit bármikor fel lehet használni

  • ezen belül lehetőségünk van a kép színes vagy fekete-fehér mentése között választani

 8. Kilépés (Quit)

  3.13. ábra - Térkép

  Térkép

6.4. Táblázatok

Az adatok megjelenítését folytassuk a táblázatokkal 

Táblázatok

A HFA-ban öt féle táblázat található :

3.14. ábra - HFA táblázatok

HFA táblázatok

 1. A. típus A Paraméter menüben kiválasztott első indikátorhoz tartozó, az összes kijelölt év adata jelenik meg minden országra vonatkozóan (alapértelmezett az első indikátor és válszthatunk másikat). Az általunk kiválasztott országok eltérő színüek.

 2. B. típus Az első kiválasztott indikátorok szerint idősorosan (1970-től, vagy az első jelentés évétől) jelennek meg az adatok a kijelölt országok szerint 

 3. C. típus Az első kiválasztott ország szerint idősorosan (1970-től, vagy az első jelentés évétől) jelennek meg az adatok a kijelölt indikátorok szerint 

 4. D. típus A kiválasztott első indikátorhoz tartozó  első, és utolsó jelentés adata lesz látható minden országra vonatkozóan, mellette a jelentés éve található

 5. D. típus A kiválasztott első évhez tartozó minden ország adata jelenik meg a jelölt indikátorok alapján

6.4.1. Táblázatok menüsorai, műveletek tálázatokkal

Táblázatok menüsorai, műveletek táblázatokkal

Minden táblázat fejlécén megtaláljuk a menüsort, amelyből kiválaszthatjuk a feldolgozandó paramétereket.

Az A. és D. táblázatnál így választhatunk összes európai ország közül, és a paramétereknél meghatározott indikátorokból.

 • Az ország választás azt jelenti, hogy az összes rendelkezésre álló országból, csak az általunk megjelöltekre vagyunk kíváncsiak, ezt egy felugró ablakban tudjuk kijelölni, így csökkentve a táblázat sorait.

 • Az indikátor  választás esetén, viszont csak azokból jelölhetünk ki, amelyeket a paraméterekben beállítottunk a munkánk elején.

Az B. táblázat esetén  csak a paraméterekben beállított indikátorok közül jeleníthetünk meg adatokat.

Az C. táblázat esetén  csak a paraméterekben beállított országok közül jeleníthetünk meg adatokat.

Az E. táblázat  használatánál szintén választhatunk az összes ország közül, és az általunk előre kiválasztott évekből.

 • Az országok kiválaszatása megegyezik az A. és D. tábláknál leírtakkal.

 • Az év választás pedig a paraméterekben beállítottakból lehetséges.

Adatok másolása

A menüben található másolás (Copy) parancs segítségével lehetséges. Ez csak a táblázatoknál és csak offline verzióban létező szolgáltatás.

A táblázatban a látható adatokat tudjuk átmásolni másik általunk használt programba (Office alkalmazásba). Legtöbbször számolni szeretnénk az adatokkal, ezért a legfontosabb az Excelbe való másolás. A másolás parancs használatával egyszerűen használjuk az Excel beillesztés parancsát.

!! A Másolás (Copy) parancs megnyomása esetén, nem kapunk visszajelzést a parancs végrehajtásáról, de a táblázatban látható adatok vágólapra kerültek. Beillesztés után a tizedes jelek a Windows területi beállításaiban definiáltnak megfelelő lesz. !!!

Adatok mentése

A HFA  A. típusú táblázatból  egy indikátorra vonatkozóan, az összes adatot fájlba menthetjük. (ez a funkció kizárólag csak az A. típusú táblázatnál működik, és csak az offline verzióban használható)

A menüsorból válasszuk ki az Táblázat mentése (Save table) menüpontot. Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben megadhatjuk, hogy mi legyen az állomány neve (javasolt fájlnévnek az indikátorra vonatkozó információ), és a helyet ahova a mentés történjen. Fontos kiválasztanunk még a fájl típusára is, hogy a későbbiekben visszatölthető legyen. Ezért a további feldolgozás szempontjait figyelembe véve, a szöveges (.txt) típus javasolt, ez a legtöbb alkalmazásba betölthető formátumú.

Most csak az Excel alkalmazásba való betöltéssel fogunk foglalkozni.

Ha az előzőekben leírt módon elmentettük a táblázatot, indítsuk el az Excel táblázatkezelőprogramot. A menüjében keressük meg a Megnyitás menüpontot, majd a megnyíló ablakban keressük meg az elmentett .txt fájlt.

Adatok mentése

A HFA  A. típusú táblázatból  egy indikátorra vonatkozóan, az összes adatot fájlba menthetjük. (ez a funkció kizárólag csak az A. típusú táblázatnál működik, és csak az offline verzióban használható)

A menüsorból válasszuk ki az Táblázat mentése (Save table) menüpontot. Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben megadhatjuk, hogy mi legyen az állomány neve (javasolt fájlnévnek az indikátorra vonatkozó információ), és a helyet ahova a mentés történjen. Fontos kiválasztanunk még a fájl típusára is, hogy a későbbiekben visszatölthető legyen. Ezért a további feldolgozás szempontjait figyelembe véve, a szöveges (.txt) típus javasolt, ez a legtöbb alkalmazásba betölthető formátumú.

Most csak az Excel alkalmazásba való betöltéssel fogunk foglalkozni.

Ha az előzőekben leírt módon elmentettük a táblázatot, indítsuk el az Excel táblázatkezelőprogramot. A menüjében keressük meg a Megnyitás menüpontot, majd a megnyíló ablakban keressük meg az elmentett .txt fájlt.

 Ekkor megjelenik a szövegbeolvasó varázsló,  ahol három lépésben elvégezhető a beolvasás.

 1. lépésben válasszuk a Tagolt formátumot, mivel a rögzített mezők szélessége változó. A beolvasás az első sorral kezdődjön, és ne változtassuk meg a fájl eredetére vonatkozó információt sem. Majd kattinsunk a Tovább gombra

 2. lépésnél lehetőség van a mezőhatárolók kiválasztására, az Excel általában jól ismeri fel, de ellenőrizzük, hogy a határoló jel a Tabulátor és a szövegjelölő az ".  Ha változtatjuk az alsó előnézeti ablakban látható lesz a tartalom. Ha minden rendben van kattintsunk a Tovább gombra

 3. lépésben a mezők tartalmát formázhatjuk meg javasolt az Általános adattípust megtartani, mert így a táblázatkezelőprogram a tartalomnak megfelelően fogja eldönteni, hogy az adat szám, vagy szöveg. Kattintsunk a Befejezés gombra, és máris számolhatunk az adatokkal.

!! Haladó felhasználók esetén, van egyszerűbb mód is. Itt az Excel mellé meg kell nyitni egy Windows intéző programot is. Ebben kell megkeresni, az elmentett .txt fájlt, és ha megvan egyszerűen be kel lhúzni a megnyitott Excel munkalapra, és már dolgozhatunk is. !!!