Ugrás a tartalomhoz

Egészségügyi informatika

Ködmön József (2011)

Debreceni Egyetem

8. Adatkapcsolati réteg

8. Adatkapcsolati réteg

Keretezés (megoldási ötletek)

LAN adatkapcsolati réteg megoldások

Közeghozzáférési alréteg (MAC)

Ethernet keretformátum (IEEE 802.3)

Token ring (IEEE 802.5)

Kódosztásos közeghozzáférés CDMA

Keretezés: A hálózati réteg felől érkező bitfolyamot keretekre kell tördelni, s a kereteket kell továbbítani (a fizikai rétegre támaszkodva).

Megoldási ötletek:

Keretek közötti szünetek alkalmazása (Időzítés!).

Karakterszámlálás

DLE STX és DLE ETX (kezdő- és zárókarakterek) alkalmazása karakterbeszúrással. (A keretben megjelenő DLE karakter DLA DLE duplikátumként megy át.) DLE STX és DLE ETX (kezdő- és zárókarakterek) alkalmazása bitbeszúrással

8.1. LAN adatkapcsolati réteg megoldások

2.31. ábra - IEEE LAN szabványok. Az IEEE 802 protokoll család

IEEE LAN szabványok. Az IEEE 802 protokoll család


8.2. Közeghozzáférési alréteg (MAC)

Statikus csatornafelosztás

Frekvenciaosztásos multiplexelés (FDM)

Időosztásos multiplexelés (TDM)

Hullámhossz osztásos multiplexelés (WDM)

Dinamikus közeghozzáférés

Továbbítás figyelés nélkül

Időréselt (Time Slot)

Továbbítás figyeléssel (Carrier Sense Multiple Access)

Ütközés érzékeléses (Collision Detect)

Vezérjeles (Token)

Kódosztásos (Code Division Multiple Access)

8.3. Ethernet

2.32. ábra - IEEE 802.3/Ethernetkeretformátum

IEEE 802.3/Ethernetkeretformátum

8.4. Token ring (IEEE 802.5)

Leggyakoribb alkalmazási területe: műszaki és irodai

Működési elv:

Ha egy állomás keretet akar továbbítani, először meg kell várnia a vezérjelet (token).

Ha megjött a vezérjel, a keretet (amely tartalmazza a feladó és a célcímet) bitenként a kábelre adja.

Minden állomás bitenként veszi és azonnal továbbküldi a keretet.

A címzett állomás a beolvasott keretet feldolgozza, de ugyanúgy továbbítja, mint a többi állomás, azzal a különbséggel, hogy a címzett a válasz biteket is beállítja a keret végén.

A keretet a feladó állomás távolítja el a gyűrűből. A feladó a válasz biteket is feldolgozza.

A feladó állomás továbbküldi a vezérjelet.

A vezérjel továbbadásának altervatív megoldásai:

Lassú gyűrű: (4 Mbps)

Egyszerre csak 1 keret van a gyűrűben.

A vezérjelet a feladó állomás csak a keret visszaérkezése után továbbítja.

Gyorsabb gyűrű: (16 Mbps)

Egyszerre több keret van a gyűrűben.

A vezérjelet a feladó állomás a keret elküldése után azonnal továbbítja (early token release).

2.33. ábra - Token ring (IEEE 802.5)

Token ring (IEEE 802.5)

8.5. Kódosztásos közeghozzáférés CDMA

CDMA alapötletek

Klasszikus probléma: Egy rádiófrekvenciás csatornán egy időpillanatban csak egy adás folyhat.

Hogyan lehetne egy csatornán egy időben több adást folytatni?

TDM (Egyszerre csak egy valaki beszélhet)

FDM (A beszélgetők különböző helyekre vonulva beszélgetnek)

CDMA (A beszélgetők különböző nyelveken beszélgetnek)