Ugrás a tartalomhoz

Egészségügyi informatika

Ködmön József (2011)

Debreceni Egyetem

4. Hivatkozási (referencia) modellek

4. Hivatkozási (referencia) modellek

Az OSI referencia modell, A TCP/IP referencia modell , A „Hibrid” modell

4.1. Az OSI referenciamodell

Jel: Helytől és időtől függő, információt hordozó fizikai mennyiség(ek). Információ hordozó a kommunikációs csatornán, lehet analóg vagy digitális.

Jelkódolás: A (digitális) információ leképezése (digitális) vivőjelre (pl. feszültségszintekre, feszültségszint váltásokra).

Moduláció: Analóg vivőjelre történő leképezés. A csatornába kerülő (modulált) jel előállítása a forrásból érkező modulálójelből és az analóg vivőjelből. Inverz folyamata a demoduláció.

Modem: a modulációt és demodulációt végző berendezés.

Adatátviteli közeg (média, vonal): Olyan eszköz, anyag, közeg melyen keresztül az információ (jel) továbbítása történik. (Pl. csavart pár, koax kábel, optikai kábel vagy levegő).

Adatátviteli csatorna: Jelek továbbítására szolgáló adatút, frekvenciasáv. Gyakran az adatátviteli közegen több csatornát (adatutat) építenek ki.

Ütközés: Ütközésről beszélünk, ha egy közös adatátviteli csatornán két (vagy több) csomópont egy időpillanatban továbbít információt.

Adatátviteli sebesség (hálózati sebesség, bit ráta): Időegység alatt átvitt információ mennyisége. Mértékegysége a bit/másodperc, b/s, bps.

Nagyobb egységek:

1 Kbps = 1000 bps

1 Mbps = 1000 Kbps

1 Gbps = 1000 Mbps

Modulációsebesség (jelváltás sebesség): Időegység alatt bekövetkező jelváltások száma. Mértékegysége a jelváltás/másodperc (baud).

A modulációsebesség és az adatátviteli sebesség (természetesen) különböző mennyiségek mérésére szolgál.

2.17. ábra - Az OSI referenciamodell rétegei

Az OSI referenciamodell rétegei

Fizikai réteg: feladata, hogy továbbítsa a biteket a kommunikációs csatornán, biztosítsa, hogy az egyik oldalon elküldött 1-es a másik oldalon is 1-esként érkezzen meg, ne pedig 0-ként.

Adatkapcsolati réteg: Megbízható adatátvitelt biztosít egy fizikai összeköttetésen keresztül. Ezen réteg problémaköréhez tartozik a fizikai címzés, hálózati topológia, közeghozzáférés, fizikai átvitel hibajelzése és a keretek sorrendhelyes kézbesítése. Az IEEE két alrétegre (MAC, LLC) bontotta az adatkapcsolati réteget.

Hálózati réteg: Összeköttetést és útvonalválasztást biztosít két hálózati csomópont között. Ehhez a réteghez tartozik a hálózati címzés és az útvonalválasztás (routing).

Transzport (szállítási) réteg: Megbízható hálózati összeköttetést létesít két csomópont között. Feladatkörébe tartozik pl. a virtuális áramkörök kezelése, átviteli hibák felismerése/javítása és az áramlásszabályozás.

Viszony (Session) réteg: Ez a réteg építi ki, kezeli és fejezi be az alkalmazások közötti párbeszédeket (viszonylétrehozás, dialógus kontroll, szinkronizáció).

Megjelenítési (Presentation) réteg: Feladata a különböző csomópontokon használt különböző adatszerkezetekből eredő információ-értelmezési problémák feloldása.

Alkalmazási (Application) réteg: Az applikációk (fájl átvitel, e-mail, stb.) működéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatásokat biztosítja (pl. fájl átvitel esetén a különböző fájlnév konvenciók figyelembe vétele).

Hálózati kapcsolóelemek

2.18. ábra - Hálózati kapcsolóelemek

Hálózati kapcsolóelemek

Jelismétlő (repeater):

Az átviteli közegen továbbított jeleket ismétli, erősíti.

Az összekapcsolt részhálózatokat nem választja el.

Többportos változatát szokás HUB-nak nevezni.

Híd (bridge):

LAN-ok összekapcsolását végzi a keretben található cím alapján.

Az adatkapcsolati rétegben működve szelektív összekapcsolást végez („csak az megy át a hídon, aki a túloldalra tart”).

Kapcsoló (switch): Olyan többportos eszköz, melynek bármely két portja között híd (bridge) funkcionalitás működik. Általában különálló számítógépek összekapcsolására használják.

Forgalomirányító (router):

Az hálózati rétegben működve szelektív összekapcsolást, útvonalválasztást, forgalomirányítást végez.

Csomópont, saját hálózati címmel rendelkezik.

4.2. A TCP/IP – OSI modell leképezése

2.19. ábra - A TCP/IP – OSI modell leképezése

A TCP/IP – OSI modell leképezése

4.3. A „Hibrid” modell

2.20. ábra - "Hibrid" modell

"Hibrid" modell