Ugrás a tartalomhoz

Komplex Instrukciós Program a szakképző iskolákban

K. Nagy Emese (2015)

BME Tanárképző Központ

A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok, benne a hátrányos helyzetű, tanulásban leszakadt gyerekek iskolán belüli problémája, lemaradásuk kompenzálása csak az oktatás gyökeres megváltoztatásával, reformjával érhető el, ezért keresni kell azokat a tanítási módszereket, amelyek minden társadalmi csoport gyermekei számára megfelelnek. Magyarországon több újszerű pedagógiai módszer, jó gyakorlat ismert, de a meglévő pedagógiai módszerekkel a tanulókat nehéz iskolai sikerhez juttatni. Különösen igaz ez a szakképzésben résztvevő diákok esetében.A Komplex Instrukciós Program (KIP) arra hivatott, hogy elterjesszen egy, a heterogén tanulói csoportok nevelésére kiválóan alkalmas oktatási módszert, amelyben a kognitív képességek fejlesztés mellett nagy hangsúlyt kap a tanulók viselkedésének a formálása, a szocializáció is. A módszer egyaránt alkalmas a tanulásban lemaradt, az alulteljesítő, a megfelelő ütemben haladó és a tehetséges gyerekek együttnevelésére. Ezen kívül a programnak a pedagógusokra kifejtett hatása is érezhető, amely a tantestületen belüli pedagógiai kultúraváltásban mutatkozik meg. Az e-learning tananyag célja a közoktatási intézményekben a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportoknak az osztálytermi sikerességéhez történő hozzájárulás és az ezt célzó nevelő-oktató munka színvonalának emelése.
Downloads
DC Metadata
Title:
Komplex Instrukciós Program a szakképző iskolákban
Authors:
K. Nagy Emese
Publisher:
BME Tanárképző Központ
Date
2015.07.16.
Sources:
eredeti
Language
Hungarian
Subjects
Komplex Instrukciós Program, hátrányos helyzet, hierarchia, státusz, státuszprobléma, innovatív gondolkodás, csoportmunka, személyre szabott differenciálás, pedagógus megváltozott tanórai szerepe, óraterv
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása