Ugrás a tartalomhoz

3D megjelenítési technikák

Dr. Fekete Róbert Tamás, Dr. Tamás Péter, Dr. Antal Ákos, Décsei-Paróczi Annamária (2014)

BME-MOGI

12. fejezet - A tényleges csatornajel szétválasztáson alapuló sztereo technikák

12. fejezet - A tényleges csatornajel szétválasztáson alapuló sztereo technikák

A párhuzamos nézés technikája

A párhuzamos nézés technikája azt jelenti, hogy nem használunk semmiféle eszközt a háromdimenziós élmény előállításához. Ennél a technikánál két módszer áll a rendelkezésünkre, viszont mind a két esetben szükséges egy képpár, amelyen egymás mellett látható a bal és a jobb szemnek szánt kép. Az első nézési technikánál - amelyet többen tudnak kivitelezni - a képpárt fel kell tartani magunk előtt, és a távolba kell nézni annyira, hogy a két szemtengely csaknem párhuzamos legyen. A másik esetben a két szemtengelyt keresztezni kell. Első esetben a bal szemnek szánt képet balra, míg a jobb szemnek szánt képet jobbra helyezzük, viszont a második esetben a jobb szemnek szánt képet helyezzük balra és a bal szemnek szánt képet jobb oldalra. Ezt követően ellazítjuk a szemünket annyira, hogy a szemlencse akkomodációja a képsíkra álljon be. Ennek gyors eléréséhez azonban nagy gyakorlat szükséges. Vannak, akiknek ez egyáltalán nem sikerül, mert nem képesek szétválasztani a szemlencse akkomodációját a szemtengelyek konvergáló, illetve divergáló mozgásától.

Felhasznált irodalom

[12.1.] Dr. Lois, László, Daróczy, Bálint, Lustyik, Tamás, Agócs, Tibor, és Balogh, Tibor. Többnézetű videó megjelenítés és kódolás. Híradástechnika. LX. Évfolyam. 2005/9.