Ugrás a tartalomhoz

3D megjelenítési technikák

Dr. Fekete Róbert Tamás, Dr. Tamás Péter, Dr. Antal Ákos, Décsei-Paróczi Annamária (2014)

BME-MOGI

Ellenőrző kérdések

Ellenőrző kérdések

 1. A holográfia egy háromdimenziós képrögzítési és rekonstruálási eljárás. Magyarázza el, mit értünk ebben az esetben a képrögzítés és a képrekonstruálás alatt! Mutassa be, hogy a folyamat miben különbözik a hagyományos értelemben vett képalkotástól!

 2. Magyarázza meg, mit értünk térbeli és időbeli koherencia alatt!

 3. A koherens hullámok egymásra hatása a szuperpozíció elve alapján valósul meg. Mi ez a jelenség, mi a hatása az interferencia kialakulására?

 4. Ismertesse a holografikus felvétel és rekonstrukció folyamatát!

 5. Mi a különbség az on-axis és az off-axis holografikus elrendezés között?

 6. A holografikus optikai elemek készítésének alapgondolata, hogy az egyes optikai elemek speciális hullámfrontot állítanak elő. Ha ezt a hullámfrontot használjuk a hologram készítése során tárgyhullámként, akkor a rekonstrukció során azt újra előállíthatjuk. Mondjon példát holografikus optikai elem alkalmazására!

 7. Melyek az előnyei és a hátrányai a digitális holográfiának?

 8. Ismertesse a holografikus interferogramok típusait!

 9. Magyarázza meg az ezüsthalogén alapú holografikus nyersanyag karakterisztikáját!

 10. Az ezüsthalogén kristályok által alkotott látens kép szempontjából miben különbözik az amplitúdó és a fázis hologram?

 11. Fázis hologram esetén a rekonstrukció alatt milyen fizikai-optikai jelenség játszódik le?

 12. Ismertesse a fotoreziszt emulziót!

 13. Ismertesse a termoplasztikus emulziót!