Ugrás a tartalomhoz

3D megjelenítési technikák

Dr. Fekete Róbert Tamás, Dr. Tamás Péter, Dr. Antal Ákos, Décsei-Paróczi Annamária (2014)

BME-MOGI

Felkészülést segítő kérdések

Felkészülést segítő kérdések

 1. Mi az a sztereoszkópia?

 2. A sztereoszkópiánál miért nem teljesen élethű a háromdimenziós hatás?

 3. Ki fedezte fel - vélhetően először-, hogy a szemeinktől különböző távolságban elhelyezkedő tárgyak olyan képet adnak, amelyeknek különböző horizontális állásúak?

 4. Mi „A látás új elmélete” című munka fő mondanivalója, és ki írta?

 5. Mi Immanuel Kant térlátással kapcsolatos elképzelése?

 6. Mit gondolt Hermann von Helmholtz az emberi térlátásról?

 7. Mit jelent a térlátás rekonstruktív természete?

 8. Mutassa Charles Wheatstone találmányát!

 9. Milyen találmányok kötődnek David Brewster nevéhez

 10. Mi az a kinematoszkóp, és mikor találták fel?

 11. Mit neveztek „Mexikói sztereoszkóp”-nak?

 12. Részletezze a Julesz Béla-féle véletlen-pont sztereogramot!

 13. Mi az autosztereogram?

 14. Ki készítette az első háromdimenzióban vetített rövidfilmet?

 15. Mi volt a Gunzberg-féle „Natural Vision” technika?

 16. Mikor volt a háromdimenziós filmezés első virágkora?

 17. Milyen hatásai voltak a szinkronizációs hibának?

 18. Milyen problémát oldott meg Arch Gobler?

 19. Melyik évtizedhez köthető az IMAX technika?

 20. Az 1986-os vancouveri expón bemutatták a Transitions című filmet. Milyen technikát használtak?

 21. Mikor volt a legutóbbi háromdimenziós fellángolás, és milyen filmmel kezdődött?