Ugrás a tartalomhoz

3D megjelenítési technikák

Dr. Fekete Róbert Tamás, Dr. Tamás Péter, Dr. Antal Ákos, Décsei-Paróczi Annamária (2014)

BME-MOGI

Ellenőrző kérdések:

Ellenőrző kérdések:

  1. Magyarázza meg példákkal az inger, az észlelet és az érzéklet fogalmakat!

  2. A metaméria következtében két színárnyalat egy megvilágításban egyformának tűnik, de más megfigyelési geometria vagy eltérő fényviszonyok esetén már különböznek. Mondjon példát a gyakorlati életből!

  3. Ismertesse és magyarázza el a Grassmann törvényeket!

  4. Ismertesse és magyarázza el az additív és a szubtraktív színkeverés szabályait, mondjon rájuk példát a mindennapi életből!

  5. Magyarázza meg az XYZ színrendszer kialakításánál a CIE által megfogalmazott követelményeket! Mi indokolta ezek előírását?

  6. Mi a szerepe a Planck-vonalnak a korrelált színhőmérséklet értelmezésében?

  7. Mi indokolja az egyenletes színterek generálását és az milyen alapokon nyugszik?

  8. Mi módon generáljuk a színterek közötti transzformációt biztosító transzformációs mátrix egyes elemeit?