Ugrás a tartalomhoz

3D megjelenítési technikák

Dr. Fekete Róbert Tamás, Dr. Tamás Péter, Dr. Antal Ákos, Décsei-Paróczi Annamária (2014)

BME-MOGI

A felkészülést segítő kérdések

A felkészülést segítő kérdések

 1. Mi a különbség az érzékelés és az észlelés között?

 2. Mi az a szignál transzdukció?

 3. Mik azok a receptorok?

 4. Mit jelent az adekvát inger kifejezés?

 5. Mi az a percepció?

 6. Igaz-e, hogy észlelés történhet érzékelés nélkül?

 7. Az emberi szem milyen intervallumban képes érzékelni az elektromágneses spektrumot?

 8. Igaz-e, hogy a nagyfrekvenciájú fény, nagy hullámhossz értékű is?

 9. Hozzávetőlegesen milyen szögben van térlátásunk?

 10. Milyen izmok teszik lehetővé a szem mozgását?

 11. Mi az a konjunktív szemmozgás?

 12. Mi az a vergens szemmozgás?

 13. Hogy nevezzük a közvetlenül előttünk lévő tárgya történő fókuszálást?

 14. Mikor használunk szakaszos, és mikor folytonos szemmozgást (példákkal)?

 15. Mi az a szakkádikus elnyomás?

 16. Igaz-e, hogy a fixációk alatt nincsen információfelvétel?

 17. Mi az a mikroszakkádikus mozgás?

 18. Mi történik, ha a mikroszakkádikus mozgást kiiktatjuk?

 19. Igaz-e, hogy a cornea az ínhártya része?

 20. A szaruhártya vagy a szemlencse nagyobb törőértékű?

 21. Igaz-e, hogy a csarnokvíz nem cserélődik?

 22. Igaz-e, hogy az üvegtestfolyadék nem cserélődik?

 23. Írja le a szemlencse görbületi sugarát változtató folyamatot!

 24. Hol helyezkednek el a fotoreceptorok?

 25. A fotoreceptoroktól hová tart az idegi jel?

 26. Igaz-e, hogy a retina fény felé néző oldalán helyezkednek el a ganglionsejtek?

 27. Igaz-e, hogy a fotoreceptorok sűrűsége nagyobb azon a helyen, ahol az idegek elhagyják a retinát?

 28. Hozzávetőlegesen mennyi fotoreceptor van egy emberi szemben?

 29. Igaz-e, hogy a fotoreceptorok sűrűsége a foveán a legnagyobb?

 30. Igaz-e, hogy a színtévesztés leggyakoribb típusa a vörös-kék színtévesztés?

 31. Igaz-e, hogy a retinán található fotoreceptorok között sokkal több csap van?

 32. Igaz-e, hogy a sárgafolton sokkal több csap van, mint a retina más részein?

 33. Milyen típusú csapok vannak, és milyen frekvenciatartományokban érzékenyek?

 34. Igaz-e, hogy a kékes fényben a receptorok nagy száma miatt jobban látunk?

 35. A retina mely területein érzékelünk jobban mozgásokat és fényintenzitás-változást?

 36. A retina mely területein érzékelünk jobban színeket?

 37. Átlagosan hány retinális ganglionsejtünk van?

 38. Hogyan korrigálják az emmetropiás szem aberrációját?

 39. Hogyan korrigálják az hiperópiás szem aberrációját?

 40. Hogyan korrigálják az miópiás szem aberrációját?

 41. Mi az a receptív mező?

 42. Receptív mező tekintetében milyen retinális ganglion típusokat ismer?

 43. Igaz-e, hogy a szemekbe balról érkező fénysugarak a bal agyféltekébe tartanak?

 44. Milyen szerepe van annak, hogy látási információk tartanak a vegetatív idegrendszerbe?

 45. Mi az a retiotopikus reprezentáció?

 46. Mit nevezünk agykérgi nagyításnak?

 47. Mik azok a P sejtek, és milyen tulajdonságokkal rendelkeznek?

 48. Mik azok az M sejtek, és milyen tulajdonságokkal rendelkeznek?

 49. Igaz-e, hogy a P sejtek ingerületei a dorzális területre tartanak?

 50. Mit nevezünk az univariancia elvének?

 51. Mik azok a metamerek?

 52. Mi határozza meg, hogy milyen színben látunk egy tárgyat?

 53. Fejtse ki az opponens színelméletet!

 54. Mi az a konstancia?

 55. Milyen konstancia típusokat ismer?

 56. Mi az a perceptuális szegregáció, melyik agyterület felelős érte?

 57. Mi az a mélységészlelés?

 58. Milyen Gestalt-szabályokat ismer?

 59. Miket nevezünk jelzőmozzanatoknak?

 60. Mit nevezünk monokuláris jelzőmozzanatnak?

 61. Mit nevezünk binokuláris jelzőmozzanatnak?

 62. Milyen monokuláris jelzőmozzanatokat ismer?

 63. Milyen binokuláris jelzőmozzanatokat ismer?

 64. Melyik jelzőmozzanatnak jut főszerep a háromdimenziós mozikban?

 65. A mozgási parallaxis egy binokuláris jelzőmozzanat?

 66. Mi a binokuláris parallaxis?

 67. Mi az akkomodáció?

 68. Mit jelent a szemek konvergenciája?

 69. Mi a binokuláris diszparitás?

 70. Mit nevezünk horopternek?

 71. Milyen háromdimenziós megjelenítés köthető Julesz Béla nevéhez?

 72. Mi a random-dot sztereopár?

 73. Mely esetekben fordulhat elő, hogy valaki nem képes a háromdimenziós tartalmak észlelésére?

 74. Látórendszeri aberrációval nem rendelkező személyeknél mi lehet az oka a háromdimenziós tartalmak szemlélése közbeni rosszullétnek, szédülésnek?