Ugrás a tartalomhoz

Gumik kémiája és technológiája

Gergó Péter (2012)

Pannon Egyetem

A KAUCSUKOK SZERKEZET SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA

A KAUCSUKOK SZERKEZET SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA

A különböző kaucsukok jelölését és osztályba sorolását nemzetközi és nemzeti szabványok szabályozzák. Az osztályozás a kaucsukok molekulaláncának szerkezete alapján történik, az ISO 1629 szabvány szerinti jelöléseket és a főbb képviselőket az 1-8 táblázatok tartalmazzák.

1.1. táblázat - 1. táblázat A kaucsukok főcsoport szerinti osztályozása

Csoport jel

kémiai leírás

Főbb képviselők

M

a polimerláncban csak szénatom található(telített kötés)

ACM, AEM, CM, CSM, EPM, EPDM, EVM, FPM

R

a polimerláncban csak szénatom található(telítetlen kötés van a szénláncban)

NR, SBR, BR, NBR, CR, IIR

O

a polimerlánc oxigént is tartalmaz

CO, ECO, GPO

Q

a polimerlánc szilíciumot és oxigént tartalmaz

VMQ, MQ, FMVQ

T

a polimerlánc kénatomot tartalmaz

OT, EOT

U

poliuretán típusú gumi

AU, EU

Z

a polimerlánc foszfort és nitrogént is tartalmaz

FZ, PZ


1.2. táblázat - 2. táblázatAz M csoportba tartozó kaucsukok leírása

M csoport

Típus jel

leírás

ACM

Etil- vagy más akrilátok kopolimerje (kis mennyiségben egyéb monomert is tartalmaz a térhálósítás érdekében)

AEM

Etil- vagy más akrilátok kopolimerje

CM

klórozott polietilén, poli(klór-etilén)

CSM

klórszulfonát polietilén

EPM

etilén-propilén kopolimer

EPDM

etilén-propilén-dién terpolimer (etilén-propilén kopolimer

EVM

etilén-viniacetát

FPM

fluorkaucsuk, fluort, alkil-fluor vagy alkoxi-fluor szubsztituenst tartalmaz


1.3. táblázat - 3. táblázatAz R csoportba tartozó kaucsukok leírása

R csoport

Típus jel

leírás

NR

természetes kaucsuk (természetes izoprén)

IR

mesterséges kaucsuk (mesterséges izoprén)

SBR

sztirol-butadién gumi

BR

butadién kaucsuk

NBR

akrilnitril-butadién

CR

kloroprén-kaucsuk

IIR

butilkaucsuk (izobutilén és izoprén kopolimer)


1.4. táblázat - 4. táblázatAz O csoportba tartozó kaucsukok leírása

O csoport

Típus jel

leírás

CO

epiklórhidrin kaucsuk, poli(klór-metiloxirán)

ECO

etilén-oxid – epiklórhidrin kaucsuk

GPO

propilén-oxid kaucsuk


1.5. táblázat - 5. táblázat A Q csoportba tartozó kaucsukok leírása

Q csoport

Típus jel

leírás

VMQ

vinil-szilikon kaucsuk (metil- és vinil-szubsztituenseket tartalmaz)

MQ

szilikon kaucsuk (metil szubsztituenst tartalmaz)

FMVQ

fluor-szilikon kaucsuk (metil-, vinil- és fluor szubsztituenseket tartalmaz)


1.6. táblázat - 6. táblázatA T csoportba tartozó kaucsukok leírása

T csoport

Típus jel

leírás

OT

tiokol kaucsuk

EOT

tiokol kaucsuk


1.7. táblázat - 7. táblázat Az U csoportba tartozó kaucsukok leírása

U csoport

Típus jel

leírás

AU

poliészter-uretán kaucsuk

EU

poliéter-uretán kaucsuk


1.8. táblázat - 8. táblázatA Z csoportba tartozó kaucsukok leírása

Z csoport

Típus jel

leírás

FZ

polfoszfazin kaucsuk, fluoroalkil vagy fluoro-alkoxi szubsztituens kapcsolódik a polimerlánchoz

PZ

polfoszfazin kaucsuk, fenoxi szubsztituens kapcsolódik a polimerlánchoz