Ugrás a tartalomhoz

Közlekedés és társadalom

Kövesné Gilicze Éva, Havas Péter, Debreczeni Gábor, Mészáros Péter, Mándoki Péter (2012)

Typotex Kiadó

A közlekedés kiemelt jelentőséggel bír az ország társadalmi és gazdasági fejlődésében, a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatokban, az ország EU tagságában, illetve a globalizációs folyamatok kezelésében. A közlekedéspolitika a közlekedést szerves egységnek, azaz rendszernek tekinti, szem előtt tartva a közlekedési hálózatok hierarchiáját és működését. A jegyzet megalapozza az általános közlekedési rendszerszemléletet úgy, hogy az egyes közlekedési alrendszerek alkalmazhatóságát, működését, hatásait is bemutatja, felvázolja a fejlődési tendenciákat az EU országokban, különös figyelmet fordítva az egyéni és a közforgalmú (közösségi) közlekedés lebonyolításának minőségére és társadalmi hatásainak bemutatására. A közlekedés rövid története után a közlekedési alágazatok sajátos jellemzőit, majd a közlekedés technikai jellemzőit mutatja be, figyelembe véve a jármű-, pálya-, energiaellátási rendszereket, s az ezeket kiszolgáló és irányító létesítményeket. A közlekedési rendszer szolgáltatási minőség-vizsgálati eljárásainak elemzését követően a közlekedési informatika alapfogalmainak tárgyalása következik. A befejező rész a közlekedés és a környezet kölcsönhatásait, ezek társadalmi következményeit tárgyalja.

Table of Contents

Downloads
Mandoki_Kozlekedes_es_tarsadalom.pdf
DC Metadata
Title:
Közlekedés és társadalom
Authors:
Kövesné Gilicze Éva, Havas Péter, Debreczeni Gábor, Mészáros Péter, Mándoki Péter
Publisher:
Typotex Kiadó
Contributors:
Kózel Miklós, Soltész Tamás, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Date
2012.03.31.
Identifier:
[URI]
Sources:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-589-8]
Language
Hungarian
Coverage:
2012-2017 Magyarország
Subjects
közlekedés, társadalom, közlekedési rendszer, közlekedéstörténet, közlekedési technológia, közlekedési alágazatok, a közlekedés technikai rendszerei, szolgáltatásminőség, forgalomlebonyolódás, szolgáltatási színvonal, közlekedési informatika, személyszállítási informatika, áruszállítás informatikája, közlekedés és környezet, fenntartható közlekedés.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása