Ugrás a tartalomhoz

História 1991-056

Glatz Ferenc , Gergely Jenõ , Balogh Margit , Rosdy Pál , Csohány János , Benda Kálmán , Balogh Júlia , Szigeti Jenõ , Katz, Jakob , Ólmosi Zoltán , Balogh Margit , Varga György, T. , Gergely Jenõ , Glatz Ferenc , Havas László , Held József , Stark Tamás , Glatz Ferenc , Fodor István , Vörös Károly , Lakner Judit , Dózsa Katalin, F. , Maróti Egon , Vass Henrik , Kovács Éva , Sándor Pál , Borus József , Péter Katalin

História

31. fejezet -

Esztergom, 1985. február. Egyháztörténeti konferencia

Esztergom, 1985. február

1983 decemberében jelent meg a História 5–6, egyháztörténeti száma, „Egyház és társadalom” összefoglaló címen. A folyóirat feltörni kívánta az egyházak történelmére 1949-ben rakott pecsétet, majd az egyházak jelenére és jövőjére kitérve azok korszerűsítésére hozott nyugat-európai példákat. „Mivel az egyház a társadalmi közösségekhez, mint egyének összességéhez közelít, az egyénekben pedig a közösségi viszonyaikban gondokkal, indulatokkal, érzelmekkel telített embereket lát, még mindig képes valós emberi és társadalmi problémákat megfogalmazni.” (História 1983/5–6. 35. 1.)

Magyar Ferenc, az Új Ember akkori felelős szerkesztője és kiadója felfigyelt a História felfogására, amely, mint első meghívása alkalmából elmondotta: nem csak a régi felfogással szakít, de amelytől idegen a korszerűnek mondott dialógus szemlélet is, amely igen türelmes velünk szemben, de az egyházakat perspektívájában mégiscsak a felszámolandó intézményeknek mondja. A bölcs egyházpolitikus – akiről addigra már tudtuk, mily sokat tett egyháza életben tartásáért – értékelésének jelentőségét annak idején nem is láttuk.

1984 folyamán az Új Ember és a História szerkesztősége között több megbeszélés zajlott. (Részben a História szerkesztőségében, részben az új Ember székházában. Az új Ember részéről Tóth Sándor, Rosdy Pál vettek részt, a História szerkesztősége pedig teljes létszámban.)

1985 februárjában Esztergomban szervezte ez a munkaközösség az első egyháztörténeti konferenciát. Lékai László bíboros meleg és méltató szavai adták meg a váratlanul nagy létszámú konferencia alaphangulatát. (A szerk.)

Az esztergomi egyháztörténeti konferencia programja:

ELSŐ NAP:

Magyar Ferenc (az új Ember főszerkesztője): A szimpozion előzményei

Glatz Ferenc ( a História főszerkesztője): A katolikus egyháztörténet-írás és a magyar szellemi élet

Lékai László bíboros: A katolikus egyház és történetírása

MÁSODIK NAP:

Glatz Ferenc: A magyar történetírás fejlődésének főbb kérdései 1945-től napjainkig

Gergely Jenő: A modern kori egyháztörténeti kutatás főbb problémái

Szántó Konrád: A katolikus egyháztörténet-írás jelen problémái

Csapodi Csaba: Az egyház középkori történetének kutatása

Vörös Károly: A plébániák újkori történetének kutatása

Erdő Péter: Az egyházjogi szervezet

A VITÁBAN RÉSZT VETTEK:

Udvardy József – szeged-csanádi püspök

Barlay Ö. Szabolcs – terézvárosi lelkész

Erdélyi Zsuzsanna – néprajzkutató

Marlok István – pilisvörösvári plébános

Horváth József – vörösberényi plébános

ZÁRSZÓ – Glatz Ferenc: A katolikus történetírás megújításáról