Ugrás a tartalomhoz

História 2003-056

Kecskés Gusztáv , Glatz Ferenc , Gaál Ernõ , Stipich Béla , Farkas Ildikó , Pálfi Zoltán , Farkas Ildikó , Puskás Ildikó , Farkas Ildikó , Németh György , Farkas Ildikó , Kertész István , Farkas Ildikó , Szlávik Gábor , Glatz Ferenc , Dömötörfi Tibor , Farkas Ildikó , Szabó István Mihály , Szabó István Mihály , Szabó István Mihály , Vámos Péter , Sárdy Lóránt , Madievski, Samson , Klaniczay Gábor , Farkas Ildikó , Zágoni Miklós , Miltényi Miklós , Csorba László

História

9. fejezet -

Kronológia. India története, Kr.e. 4000-1526

FARKAS Ildikó

Kronológia

Kr. e. 4000-től nagy települések jönnek létre az Indus-völgyben.

Kr. e. 2300–1700. Az Indus-civilizáció virágkora. Fokozatosan egy birodalmi egység jön létre, több városközponttal (pl. Harappá, Mohendzsó Dáró). Ma még megfejtetlen betűírás alakul ki.

Kr. e. 1750 k. A védikus árják (indoeurópai lovas nép) benyomulnak Ény-Indiába és összekeverednek a helybéli, részben indusi eredetű lakossággal.

Kr. e. II és I. évezred fordulója Az árják a Gangá völgyében rendezkednek be, ahol megjelennek az első államok. Kialakul a varnarendszer.

Kr. e. 900 k. A védák korát az epikus kor váltja fel. (Mahábhárata, Rámajána.)

Kr. e. 6. századMagadha és Kosala államok vezető szerepre tesznek szert a Gangá völgyében.

Kr. e. 4. század második fele Magadha egész Észak-Indiára kiterjeszti fennhatóságát.

Kr. e. 327–325. Nagy Sándor makedón uralkodó indiai hadjárata: benyomul az Indus völgyébe és rövid időre elfoglalja Pandzsábot.

Kr. e. 321. Csandragupta Maurja elfoglalja Magadha trónját, és megalapítja a Maurja Birodalmat.

Kr. e. 268–233. Asóka a Maurja Birodalom uralkodója; birodalma csaknem egész Indiára kiterjed. A buddhizmus államvallás lesz.

Kr. e. 2. század első fele A Graeco-Baktriai királyság kiterjeszti fennhatóságát Észak-Indiára, Pandzsábra és Szindhre.

Kr. e. 100 k. A Belső-Ázsiából betörő sakák megkezdik India meghódítását.

Kr. u. 78–144. Kaniska uralma: a Kusán Birodalom fénykora.

2. század A Pallava-dinasztia felemelkedése Dél-Indiában.

250 k. I. Csandragupta Észak-Indiában megalapítja a Gupta-dinasztiát.

320–535. Magadhából kiindulva a Gupták megkezdik birodalmuk kiépítését, amely egész Észak-Indiára kiterjed. A Gupta-kor az indiai művészetek klasszikus kora.

500–908. A Pallavák királysága Dél-India vezető állama.

10–11. század A tamil Csóla állam virágkora India déli részén.

11–12. század Muszlim uralkodók betörései Indiába.

1206–1526. Indiában muszlim uralom alatt megalakul a Delhi Szultanátus.

1340 k. Megalakul Vidzsajanagara hindu királyság, mely a Dekkán legnagyobb állama lesz.

1510. A portugálok elfoglalják Goát.

1526. A Mughal Birodalom megalapítása – gyakorlatilag az angol gyarmatosításig fennmarad.