Ugrás a tartalomhoz

Világtörténet, 1981

Magyar Tudományos Akadémia

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Immanuel Wallerstein: Afrika a tőkés világban
  • Buda Géza: Kelet-Afrika és a Kelet
  • Kilwa Kisiwani ősi története
  • Sik Endre: Fekete-Afrika története V. kötet. (Részletek a hagyatékban maradt befejezetlen műből)
  • Krizsán László: Néhány magyar kutató szerepe Afrika tudományos megismerésében
  • Kende István: Joseph Ki-Zerbo: Egy Afrika történész műve és arcképe
  • Joseph Ki-Zerbo: Fekete Afrika története (részletek)
  • Névtelen arab szerző korabeli krónikájának részlete
  • Részletek Zara Yaqob etióp uralkodó krónikájából
  • Affonso kongói király levele a portugál királyhoz
  • Usman dan Fodio a kormányzás öt szabályáról
  • Adrianampoinimerina, Madagaszkár államalkotó uralkodójának végrendelete és utolsó szózata
  • 1506 párizsi munkás felterjesztése a francia nemzetgyűléshez a rabszolgaság eltörlése ügyében
  • Libéria Függetlenségi Nyilatkozata
  • Macemba, yao főnök levele a német gyarmatosító csapatok főparancsnokához
  • Négy levél Kelet-Afrika gyarmatosításának éveiből
  • Szerződés Franciaország és Yatenga Királyság között
  • A fashodai incidens
  • Az első (párizsi) Pánafrikai Kongresszus határozata
  • A brit Munkáspárt elemzése az afrikai imperialista tevékenységről
  • Részletek az V. (manchesteri) Pánafrikai Kongresszus határozataiból
  • Fekete-Afrika történelmével és a kapcsolódó tudományterületekkel foglalkozó magyar írások válogatott bibliográfiája (összeállította: Páricsy Pál)
 • 2. szám
  • Robert Forster — Jack P. Greene: Elméleti bevezető (Bevezető a két szerző által szerkesztett Preconditions of revolution in early modern Europe című könyvhöz)
  • Lawrence Stone: Az angol forradalom
  • Roland Mousnier: A Fronde
  • Manfred Kossok: Az újkor összehasonlító forradalomtörténete
  • E. J. Hobsbawm: A forradalom
  • Folyóiratrepertórium (1979 második negyedév)
 • 3. szám
  • Harbans Mukhia: Volt-e feudalizmus az indiai történelemben?
  • H. Kohashiro Takahashi-Kaichiro Oishi: A feudális földtulajdon felbomlása és a parasztság társadalmi differenciálódása Japánban
  • James C. Scott: „Forradalom a forradalomban"
  • Polonyi Péter: Adalékok a piac szerepéhez Kínában
  • Emilija Pavlovna Sztuzsina: A város és kolostora a középkori Kínában (a kapcsolatok néhány aspektusa)
  • C. William Skinner: Piaci rendszer és társadalmi struktúra Kína vidéki körzeteiben
  • Fej Hsziao-tung: A kereskedelmi tevékenység által létrehozott kereskedővárosok és kereskedőtelepülések
  • Polonyi Péter: Csien Po-can
  • Lisi Jencsiu (Történeti kutatások)
  • Havas Péter: A brit kommunisták és a munkáspárt
 • 4. szám
  • Guy Bois: Mi a feudalizmus
  • M. A. Barg: A feudális tulajdon problémája Karl Marx „Tőké"-jében
  • Kun Miklós: A pánszlávizmus gyökereinél
  • Ju. J. Igrickij: Az októberi forradalom a mai polgári történetírásban
  • Horváth Attila: Viták a szovjet történetírásban az orosz abszolutizmus kérdéseiről
  • Szvák Gyula: Vaszilij Oszipovics Kljucsevszkij
  • V. O. Kljucsevszkij: Rettenetes Iván cár jellemábrázolása
  • V. O. Kljucsevszkij: Nagy Péter külseje, szokásai, élet és gondolkodásmódja, jelleme
  • Szovjet folyóiratszemle 1980
DC Metadata
Title:
Világtörténet, 1981
Publisher:
Magyar Tudományos Akadémia
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Történelem
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása