Ugrás a tartalomhoz

Történelmi szemle, 1914 (3. évfolyam)

Magyar Tudományos Akadémia

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Értekezések
  • BLEYER JAKAB: Metternich és Zichy Júlia grófnő
  • ERDÉLYI LÁSZLÓ: Anonymus korának társadalmi viszonyai
  • ERDÉLYI LÁSZLÓ: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. (I.)
  • FRAKNÓI VILMOS: Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése
  • FRAKNÓI VILMOS: Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése
  • KÁLLAI BÉNI kiadatlan emlékirata Bosznia annexiójáról. Kiadja: Wertheimer Ede
  • KMOSKÓ MIHÁLY: Az a-ga-dé-i dynastia és a sémi uralom kezdete Mesopotámiában
  • LUKINICH IMRE: Az avar-görög háborúk történetéhez
  • LUKINICH IMRE: Az avar-görög háborúk történetéhez
  • MOLDEN ERNŐ: Adalék a keleti kérdés történetéhez
  • NAGY MIKLÓS: A nemzeti állam kialakulása és a nemzetiségi kérdés
  • RÉVAY JÓZSEF: Ókeresztény symbolumok
  • RÉVAY JÓZSEF: Ókeresztény symbolumok
 • Kisebb közlemények
  • FEST SÁNDOR: Sydnam Poyntz angol katona kalandjai Magyarországon (1626)
  • KÁROLYI ÁRPÁD Huber Alfonzról
  • KROPF LAJOS: Kossuth Lajos és a szent korona
  • WERTHEIMER EDE: Mária Antonia királynénak állítólagos levelei
  • WERTNER MÓR: Megjegyzések a Habsburgok nemzedékrendjéhez
 • Irodalom
  • ARNOLD, T. W.: The Preaching of Islam, a History of the propagation of Muslim Faith. Ism. Goldziher Ignácz
  • Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausg. vom königl. böhm. Landesarchive, XI. Die Landtage des J. 1605. Herausg. vom Kamil Krofta. I. Teil. Ism. Ernyei József
  • CRAWFURD, Raymond: The king's evil. Ism. Kropf Lajos
  • DARKÓ Jenő: A magyarokra vonatkozó népnevek a byzanczi íróknál. Ism. Miskolczy Gyula
  • FOURNIER, August: Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress, eine Auswahl aus ihren Papieren. Ism. Molden Ernő
  • P. FÜLÖP Cyrill: Királyi herczegnő a kolostorban. Ism. Lukács Mihály
  • GERDES: Geschichte des deutschen Bauernstandes. Ism. Seltmann Rezső
  • GOLDZIHER Ignácz: Előadások az iszlámról. Ism. Ostern Salamon Pál
  • HAUCK, D. Albert: Deutschland und die päpstliche Weltherrschaft. Ism. Balanyi György
  • JIREČEK, Konstantin: Geschichte der Serben. Ism. Ivanić József
  • JORDAN, E.: Les origines de la domination Angevin en Italie. Ism. Áldásy Antal
  • KASSOVITZ Tivadar Brunó: Szellemi áramlatok a XVI. század derekán. Ism. Hóman Bálint
  • LAMBROS, Sp. P.: <<görög betűk>>. (Lapok az ausztriai és magyarországi makedon görögség történetéből.) Ism. Czebe Gyula
  • LEZZE, Donado de: Historia Turchesca, publicatu de Dr. J. Ursu. Ism. Kropf Lajos
  • LINDNER, Theodor: Geschichtsphilosophie. Einleitung zu einer Weltgeschichte seit der Völkerwanderung. Ism. Niklai Péter
  • LOESCHE György: Kálvin hatása és a kálvinizmus Európa keleti országaiban. Fordította S. Szabó József. Ism. Thury Etele
  • MONCEAUX, Paul: Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne depuis les origines jusqu'á l'invasion arabe. Ism. Révay József
  • PFEIFFER, Nicolaus: Die ungarische Dominikanerordensprovinz von ihrer Gründung 1221. zur Tatarenverwüstung 1241-1242. Ism. Lukcsics József
  • PIVÁNY, Eugene: Hungarians in the American civil war. Ism. Márki Sándor
  • SZARKA Gyula: Váczi domokos konvent története. Ism. Patek Ferencz
  • VELICS László S. J.: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. Ism. Patek Ferencz
  • WILAMOWITZ-MÖLLENDORF, U. v. und B. Niese: Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. Ism. Láng Margit
 • Folyóiratok és könyvek
  • Elmélet. Írták: Madzsar Imre, Munkácsi Kálmán
  • Elmélet. Írták: Madzsar Imre, Munkácsi Kálmán
  • Elmélet. Írták: Madzsar Imre, Munkácsi Kálmán
  • Elmélet. Írták: Madzsar Imre, Munkácsi Kálmán
  • Ókor. Írták: Gagyi Jenő, Heinlein István
  • Ókor. Írták: Gagyi Jenő, Heinlein István
  • Ókor. Írták: Gagyi Jenő, Heinlein István
  • Ókor. Írták: Gagyi Jenő, Heinlein István
  • Középkor. Írták: Áldásy Antal, Divéky Adorján, Domanovszky Sándor, Munkácsi Kálmán
  • Középkor. Írták: Áldásy Antal, Divéky Adorján, Domanovszky Sándor, Munkácsi Kálmán
  • Középkor. Írták: Áldásy Antal, Divéky Adorján, Domanovszky Sándor, Munkácsi Kálmán
  • Középkor. Írták: Áldásy Antal, Divéky Adorján, Domanovszky Sándor, Munkácsi Kálmán
  • Újkor. Írták: Borcsiczky Béla, Divéky Adorján, Gagyi Jenő, Görög Imre, Holub József, Krofta Kamil, Kropf Lajos, Lukács Károly, Munkácsi Kálmán
  • Újkor. Írták: Borcsiczky Béla, Divéky Adorján, Gagyi Jenő, Görög Imre, Holub József, Krofta Kamil, Kropf Lajos, Lukács Károly, Munkácsi Kálmán
  • Újkor. Írták: Borcsiczky Béla, Divéky Adorján, Gagyi Jenő, Görög Imre, Holub József, Krofta Kamil, Kropf Lajos, Lukács Károly, Munkácsi Kálmán
  • Újkor. Írták: Borcsiczky Béla, Divéky Adorján, Gagyi Jenő, Görög Imre, Holub József, Krofta Kamil, Kropf Lajos, Lukács Károly, Munkácsi Kálmán
  • Magyar történet idegennyelvű folyóiratokban. Írták Gagyi Jenő, Lukács Károly, Pekár Gyula, Pivány Jenő és Szkunzevics Kornél
  • Magyar történet idegennyelvű folyóiratokban. Írták Gagyi Jenő, Lukács Károly, Pekár Gyula, Pivány Jenő és Szkunzevics Kornél
  • Magyar történet idegennyelvű folyóiratokban. Írták Gagyi Jenő, Lukács Károly, Pekár Gyula, Pivány Jenő és Szkunzevics Kornél
  • Magyar történet idegennyelvű folyóiratokban. Írták Gagyi Jenő, Lukács Károly, Pekár Gyula, Pivány Jenő és Szkunzevics Kornél
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Könyvek jegyzéke. Összeállították Fóti Lajos és Mangold Lajos (†)
  • Nyilatkozat Szegfű könyve ügyében
 • Különfélék
  • Balogh Albin levele a királyoknak tulajdonított gyógyító erőről
  • Bauer Vilmos: Koser Reinhold †
  • Bellaagh Aladár: Voltak-e a magyarok a görögkeleti egyház hívei a X. században?
  • Divéky Adorján: A krakói Tudományos Akadémia működése 1912-1913-ban
  • Eckhart Ferencz bécsi felolvasása
  • Görög Imre: Levél a szerkesztőnek
  • -i. Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der Neueren Zeit
  • Kropf Lajos: A magyar királyok és a sárgaság gyógyítása
  • Láng Margit: Római ásatások
  • Láng Margit: Pergamoni ásatások
  • Márki Sándor: Szekfű úr újabb válaszára
  • Sajtóhibák az 1913. októberi füzetben
  • Szekfű Gyula: Újabb válasz bírálóimnak
  • Szekfű Gyula: Megjegyzések Márki nyilatkozatára
  • Szerkesztői jegyzet Görög Imre leveléhez
  • t.: Kassowitz Tivadar Bruno †
  • Tagányi Károly: Válasz Dr. Erdélyi László megjegyzéseire
DC Metadata
Title:
Történelmi szemle, 1914 (3. évfolyam)
Publisher:
Magyar Tudományos Akadémia
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Történelem
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása