Ugrás a tartalomhoz

Magyar Iparművészet 1. évfolyam 1897-1898

Fittler Kamill szerk.

Magyar Iparművészeti Társulat

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • A "Magyar Iparművészet" programmja
  • Matlekovics Sándor: A párisi kiállításról
  • Györgyi Kálmán: A gróf Andrássy Tivadar-féle pályázat
  • I.MŰMELLÉKLET
  • Nádler Róbert: Virágtartó
  • Huszka József: A mezőcsáthi kórus
  • II. MŰMELLÉKLET
  • A mezőcsáthi kórus díszítményei
  • Radisics Jenő: Az orsz. m. iparművészeti múzeum
  • A magyar iparművészeti társulat ügyei
  • III. MűMELLéKLET
  • Györgyi Géza - Link István: Emlékalbum: Grötschel Imre vezérigazgatónak készíttette az orsz. közp. takarékpénztár tisztviselői kara Tervezte Györgyi Géza, készítette Link István
  • Divald Kornél: A párisi Szalonból
  • Különfélék
 • 2. szám
  • Fittler Kamill: Az iparművészeti iskola
  • IV. MŰMELLÉKLET
  • A szombatfalvi templom belseje
  • Petrik Lajos: A szombatfalvi templomrom
  • Spiegel Frigyes: Modern díszítő művészet az építészetben
  • Mihalik József: Egy kassai serleg a XVI. századból
  • A vilmányi ev. ref. egyház serlege (XVI. század)
  • Roth Miksa: Opalescens üveg-mozaikok
  • VI. MŰMELLÉKLET
  • Roth Miksa: Opalescens üvegmozaikok
  • A magyar iparművészeti társulat ügyei
  • Folyóiratok
  • Különfélék
 • 3. szám
  • Felhívás
  • Radisics Jenő: A stockholmi kiállításról
  • VII. MŰMELLÉKLET
  • Boberg Ferdinánd: A stockholmi műcsarnok kupolatermének kapuzata
  • VIII. MŰMELLÉKLET
  • A szent kereszt oltára Bártfán (XV. század vége)
  • Divald Komél: A bártfai szobrásziskola I.
  • IX. MŰMELLÉKLET
  • Szimbolikus szoborcsoport a XV. századból : Dávid király Krisztussal, a kinek szenvedéseiről jövendölt
  • Kampis János: A király-sátor
  • A "Magyar Iparművészet" címlappályázata
  • KÜLFÖLD
  • Csízik Gyula: A művészi ipar a stockholmi kiállításon
  • Folyóiratok
  • Új művek
  • Különfélék
  • Hivatalos tudósítások
  • Hirdetések
 • 4. szám
  • Lyka Károly: A Magyar iparművészet karácsonya
  • X. MELLÉKLET
  • Faragó Ö. - Grubits L.: Tölgyfa szekrény
  • Thék Endre-féle zongoragyár plakátpályázatának eredménye
  • Divald Kornél: Képzőművészeti kiállításaink
  • A bécsi iparművészeti múzeum téli kiállítása
  • Folyóiratok
  • XI. MELLÉKLET
  • Sikorska Zsolnay Júlia: "Régi magyar hímzések" című munkából
  • Új művek
  • Különfélék
  • Hivatalos tudósítások
 • 5. szám
  • Lotz Károly ünneplése
  • Aktuális kérdések
  • Divald Kornél: A bártfai szobrásziskola II.
  • Sigerus Emil: Két erdélyi mellboglár
  • H. Gaal Adorján: Gróf Károlyi Alajos palotája
  • Fittler Kamill: Bútoriparunk helyzete
  • Levélbélyeg pályázat
  • Folyóiratok
  • Új művek
  • Különfélék
  • Hivatalos tudósítások
 • 6–7. szám
  • Mihalik József: Az iparművészeti múzeum tavaszi nemzetközi kiállítása
  • Dékáni Árpád: Magyar paraszt csattok
  • Petrik Lajos: A batizi kőedény-gyár
  • Szendrei János: Egy ötvös-remek a múlt századból
  • A Jókai-serleg
  • Rexa Dezső: Csejthe iparművészeti emlékei
  • A bécsi szecesszionistak kiállítása
  • Folyóiratok
  • Új művek
  • Különfélék
  • Hivatalos tudósítások
 • 8. szám
  • Erzsébet királyné
  • Társulatunk gyásza
  • Fittler Kamill: A Park-klub
  • MŰMELLÉKLET
  • A Park-klub földszintjének alaprajza
  • A Wodianer-féle könyvtábla-pályázatnak eredménye
  • Folyóiratok
  • Különfélék
  • Hivatalos tudósítások
 • 9. szám
  • Lyka Károly: A művészetek népszerűsítése
  • Györgyi Kálmán: Az iparművészeti iskola kiállítása
  • Fittler Kamill: A brüsszeli művészeti kongresszus
  • Szinte Gábor: A művészeti érzék es az iskolák
  • Divald Kornél: Művészi reform
  • Hivatalos tudósítások
  • Hirdetések
DC Metadata
Title:
Magyar Iparművészet 1. évfolyam 1897-1898
Authors:
Fittler Kamill szerk.
Publisher:
Magyar Iparművészeti Társulat
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása