Ugrás a tartalomhoz

Honismeret, 2010 (38. évfolyam)

Magyar Honismereti Szövetség

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 2010 / 1. szám
  • ÉVFORDULÓK
  • Az enyedi Bethlen kép története (†Adamovits Sándor)
  • Fülep Lajos világa - Fodor András naplójából
  • ISKOLA ÉS HONISMERET
  • Apáczai Csere János: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról, és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól
  • Van remény! (Kerekes Barnabás)
  • EMLÉKHELYEK
  • Báthory András emlékhelyei Lengyelországban (Udvarhelyi Nándor)
  • Az ország legnagyobb hóvirágmezeje (Halász Ferenc)
  • HAGYOMÁNY
  • Jászárokszállás és a Csörsz-árok (Dr. Földi József)
  • Johann Karl Schuster üvegesmester feljegyzései Sopronról a XIX. századból (Hárs József)
  • "Sarkad bölcse", Osváth Imre (Szabó István)
  • TERMÉS
  • A csejtei vár foglya - Báthory Erzsébet (M. Pázmány Kata)
  • Fejér megye etnikai és vallási viszonyai a XVIII. századi országos források tükrében (Kovács Adrienn)
  • A cseszneki vár cigányainak szabadalomlevelei (Dr. Fülöp László)
  • Egyházközség-község-közbirtokosság-hegyközség 1848 előtt a Balaton-felvidéken (Lichtneckert András)
  • Ki volt Zágoni Debreczeni János? (Szecskó Károly)
  • Magyarország forgalmi pénzei 1892-1914 között (Molnár Péter)
  • Kalotaszeg iskolái Trianon után (Sebestyén Kálmán)
  • ZSENGE TERMÉS
  • Szilágysomlyó történelmi emlékei (Klaudi Zsófia-Rákosi Tímea Boglárka)
  • Családfakutatás a gyakorlatban (Schattmann Dorka)
  • Családom története (Holczer Mónika)
  • Család, házasság, genetika (Munkácsi Katalin Fruzsina)
  • Bitskey Aladár, az egri úszósport büszkesége (Mészáros Eszter, Pelyhe Zsolt, Simon Stella, Malik Vivien)
  • KRÓNIKA
  • A XIII. Országos Kiadványszerkesztői Konferencia (Forróné Virág Zsuzsa)
  • Múlt a jelenben. A X. Vajdasági Magyar Tájházak Konferencia (Raj Rozália)
  • "Komáromi Dunamalom kereke". Malmok, molnárok Komáromban és környékén (Horsa Istvánné)
  • A "szakállas farkas" emléke Putnokon (Kerékgyártó Mihály)
  • Imolay dr. Lenkey István Pro-Gömör-díja (Kerékgyártó Mihály)
  • In memoriam
  • Tüskés Tibor (1930-2009) (Matyikó Sebestyén József)
  • Kovács Béla (1932-2009) (Szecskó Károly)
  • Csiffáry Tamás (1958-2010)
 • 2010 / 2. szám
  • ÉVFORDULÓK
  • A 375 éves egyetem (M. Pázmány Kata)
  • Nyolcvan nyelvművelő írás - nyolcvan év után. A nyelvművelő Kosztolányit újraolvasva (Dr. Balázs Géza)
  • 150 esztendeje született Kner Izidor (Dr. Füzesné Hudák Julianna)
  • ISKOLA ÉS HONISMERET
  • Kosztolányi Dezső: Levél a könyvről
  • "Jobb volna tán itthon lenni". Honismereti bemutató a Fehérlófiával (Kisné Bor Emília)
  • HAGYOMÁNY ÉS HONISMERET
  • A hagyományápolás módszertani kérdései a helytörténeti kiadványokban (Csorba Csaba)
  • Hagyomány és honismeret a megyei folyóiratokban (Halász Péter)
  • A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti egyesület és a hagyományőrzés (Titkos Sándorné)
  • A Vas megyei hagyományok gondozása (Zsámboki Árpád)
  • A Kultsár István Alapítvány helytörténeti ösztöndíjai (Bárdos István)
  • SORSKÉRDÉSEK
  • Levél az ASTRA 1911. szeptember 4-i balázsfalvi gyűléséről (Kós Károly)
  • Akikért nem szól a harang. Vészjelzések egy süllyedő hajóról (Dr. Székely András Bertalan)
  • EMLÉKHELYEK
  • A Nemzeti dal múzeumkerti legendája - hagyomány és valóság (Debreczeni Droppán Béla)
  • Öt év, tizenkét emlékhely - Az Elpusztult és Pusztuló Magyar Falvakért Alapítvány életéből (Dr. Blazovich László)
  • A makói fecskepalota (Jámborné Balog Tünde)
  • TERMÉS
  • "E szegén helségnek majd annyi közbirtokos Ura, mint lakosa...". Magyar nemesek szerepe és emléke egy kétnyelvű sárközi faluban (Dr. Fehér Zoltán)
  • "Sem csellel, sem erővel!" A komáromi erődrendszer újjászületése a XXI. században (Dr. Körtvélyesi Klaudia)
  • Dr. Kós Károly - Erdély néprajzkutatója (Somogyvári Rudolf)
  • Az el nem veszett, de megtalált kiskunlacházi passionális (Dr. Babós Lajos)
  • Manno Miltiades (1879-1935) emlékezete (Dr. Diószegi György Antal)
  • KRÓNIKA
  • Egy kisebbségi kultúrakutató jubileuma - A hetvenéves Gyivicsán Anna köszöntése (Dr. Székely András Bertalan)
  • Siska József Balassa Iván-emlékérmes (F. J.)
  • Tisztújító közgyűlés a Karácsonyi János Honismereti Egyesületben (Fabulya Lászlóné)
  • In memoriam
  • Dr. Tóth Béla (Bartha Éva)
  • Éri István (Dr. Tóth József)
  • Dr. Szilágyi Ferenc (Kováts Dániel)
  • Roxin László (Dr. Székely András Bertalan)
 • 2010 / 3. szám
  • Köszöntjük a XXXVIII. Honismereti Akadémiát
  • Az ezeréves Vas megye. Kovács Ferenc országgyűlési képviselővel, a Vas megyei közgyűlés elnökével beszélget Kozma Gábor
  • Aki idejön, a történelem leheletét érzi mindenhol. Huber Lászlóval, Kőszeg polgármesterével beszélget Némethy Mária
  • ÉVFORDULÓK
  • Gondolatok a trianoni traumáról (Halász Péter)
  • Nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára? (Deák Ernő)
  • 275 éves a selmecbányai bányatisztképző iskola (Udvarhelyi Nándor)
  • A százhuszonöt éves Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Sebestyén Kálmán)
  • Mi történt Szomoróczon? A "legbátrabb falu" korabeli eseménytörténete (Dr. Zsiga Tibor)
  • ISKOLA ÉS HONISMERET
  • Magyar költők jajkiáltása Trianonért (Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, József Attila)
  • Hagyomány az iskolai olvasókönyvekben, munkáltató füzetekben (Rásky Mihályné)
  • SORSKÉRDÉSEK
  • Kiáltó szó Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros magyarságához! (Kós Károly)
  • Baranya és a pécsi szénbányák kérdése a párizsi békekonferencián (Frankovics György)
  • Lobogó őrlángjaink a nyugati végeken (Székely András Bertalan)
  • EMLÉKHELYEK
  • Vas megyei üdvözlet (Dr. Bokányi Péter)
  • Sághegyi Trianoni Kereszt (Káldos Gyula)
  • Az Írottkő Natúrparkért Egyesület (Bakos György)
  • HAGYOMÁNY
  • A horvátoknak nem alkonyult be - Dumovits Istvánnal, Horvátzsidány plébánosával beszélget Horváth Sándor
  • TERMÉS
  • Besenyő-magyar kötődések a középkorban (Dr. Somogyi László)
  • Őrség - az ellentétek szűkmarkú, szép földje (Dr. Beluszky Pál)
  • Pável Ágoston és követői (Mukicsné Kozár Mária)
  • A kőszegi gimnázium 333 évéről (Bariska István)
  • Tűzvész Aggtelek faluban (Bódisné Janka Irma)
  • KRÓNIKA
  • "Múltunk ismerete nélkül, nem épülhet jövő" - Húszéves a Vas Megyei Honismereti Egyesület (Zsámboki Árpád)
  • Út és szolgálat - Nádasdy Lajos helytörténész köszöntése (Káldos Gyula)
  • Mándli Gyula, a honismereti munka elkötelezettje (Katona M. István)
  • Mit viszünk a múltból a jövőbe? Az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola hagyományőrző munkájáról (Máté Györgyné-Ginczli Lajosné)
  • Szegeden ülésezett a Honismeret szerkesztőbizottsága (Gergelyné Bodó Mária)
  • Dr. Erdődi Lajos, a nép ügyvédje (Erdődi Rudolf)
  • Regionális Honismereti Társulás alakult Párkányban (Dániel Erzsébet)
  • In memoriam
  • Csetri Elek (Sebestyén Kálmán)
  • Lami István (Király Katalin)
 • 2010 / 4. szám
  • Elköszöntünk Halász Pétertől (Simor Ferenc)
  • Nem búcsúzom! (Halász Péter)
  • ÉVFORDULÓK
  • Nemzeti örökségünk része - a honismereti mozgalom (Halász Péter)
  • A Kárpát-medencei honismereti mozgalom hivatása (Csorba Csaba)
  • A helytörténeti pályázatok a Honismereti Szövetség történetében (Halminé dr. Bartó Anna)
  • Száznegyven éve született dr. Cholnoky Jenő (Dr. Polgárdy Géza)
  • Dunakeszi Trianon-emlékműve (Csoma Attila)
  • ISKOLA ÉS HONISMERET
  • Tanítómestereink
  • Kanyar József: Merre halad nemzetünk az ezredforduló küszöbén?
  • A honismereti mozgalom alapja a jó iskola (Dr. Kováts Dániel)
  • SORSKÉRDÉSEINK
  • Száműzöttek. A kolozsvári és a pozsonyi egyetem sorsa Trianon után (M. Pázmány Katalin)
  • Mit kaptam a bukovinai székelyektől? (Albert Gábor)
  • Iskolai ünnepélyek az 1950-es években (Dr. Tóth József)
  • HAGYOMÁNY
  • Adalékok Kiskunlacháza történetéhez (Dr. Babós Lajos)
  • Ipolyi Arnold munkatársai (Dr. Péter László)
  • TERMÉS
  • Spillenberg Sámuel lőcsei orvosdoktor papírmalma (Dr. Diószegi György Antal)
  • Cigány- és szegényügyek a főváros közgyűlése előtt (1873-1950) (Gábriel Tibor)
  • A multikulturális nevelés jelentősége a jelenkori Szlovákiában (Sidó Zsolt)
  • KRÓNIKA
  • A XXXVIII. Honismereti Akadémia, Kőszeg
  • Megnyitó (Halász Péter)
  • A Honismereti Akadémia kitüntetettjei
  • Nemzeti Összetartozás Napja Hejőcsabán (Dr. Ágoston István)
  • A Bethlen-család és a sárospataki Rákóczi Múzeum (Dr. Tamás Edit)
  • Negyvenéves a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Egylet (Torma Márta)
  • Megnyílt a Felvidéki Népviseletes Babák Háza Búcson (Dániel Erzsébet)
  • A Honismereti Szövetség közhasznúsági jelentése (Bartha Éva)
  • In memoriam
  • Gedai Gyula (G. I.)
  • Töttös Sándor (Dr. Simorné Bokody Éva)
 • 2010 / 5. szám
  • ÉVFORDULÓK
  • Jerney János, a "kiválóan tudományos hazafi" (Halász Péter)
  • Kétszáznegyvenöt éve született Kováts János, Eger mecénása (Szecskó Károly)
  • Száznyolcvan éve született lehotkai Lehoczky Tivadar, Bereg helytörténésze (Polgárdy Géza)
  • ISKOLA ÉS HONISMERET
  • Tanítómestereink
  • Kodolányi János: Egy "ural-altáji" est tanulságairól
  • Ifjúsági honismereti munka Békés megyében (Fabulya Lászlóné)
  • SORSKÉRDÉSEK
  • Hiteles tanúságtevők az 1916-os román betörésről (Mirk László)
  • Trianon előzményei (Marossy Endre)
  • Mi veszett el Trianonban? (Majdán János)
  • Trianon mai szemmel (Szidiropulosz Archimédesz)
  • Trianoni emlékek Mosonmagyaróváron (Beregszászi Balázs)
  • A dél-erdélyi székely telepítés 1888-1911 között (László Gergely Pál)
  • TERMÉS
  • A középkori egyetem Óbudán (Gáti József)
  • Dauid-tól Dávodig. Történelmi morzsák egy településtörténethez (Földesi Ferenc)
  • A caporettói áttörés (1917) (Pintér István)
  • KRÓNIKA
  • A Honismereti Szövetség tisztújító küldöttgyűléséről (Bartha Éva)
  • A técsői hősök emlékművének avatásai (Szöllősy Tibor)
  • Lajtha László emléktáblát avattak Széken (K. K. T.)
  • Kőváry László Honismereti Kör, Kolozsvár (Kiss Margit)
  • Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság (Dukrét Géza)
  • "Irodalmi szomszédolás" Rimaszombatban (Balassa Zoltán)
  • "Be van az életem zárva, Móduvának ládájába..." (Halász Péter)
  • A Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület kapcsolatai és akciói (Kaczián János)
  • Helyismeret a Csongrád Megyei Levéltári Napok keretében (Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna)
  • "Budapesti Históriák" - Emlékkönyvek (Gábriel Tibor)
  • Fodrászmúzeum Budapesten (Szulovszky János)
  • In memoriam. Galambosiné Drávucz Julianna (1960-2010, Siklós) (Simor Ferencné Bokody Éva)
 • 2010 / 6. szám
  • ÉVFORDULÓK
  • Erkel Ferenc évforduló
  • Kétszáz éve született Erkel Ferenc. Életrajzi vázlatok (Bónis Ferenc)
  • Az Erkel családról. I. Erkel Ferenc származásáról, szüleiről, testvéreiről és fiatalkoráról (Várnai Ferenc)
  • "Hazám, hazám, te mindenem...". Erkel Ferenc kapcsolata szülővárosával, Gyulával (Németh Csaba)
  • Erkel és Kolozsvár (Almási István)
  • Erkel Ferenc és a Magyar Nemzeti Múzeum (Debreczeni-Droppán Béla)
  • Erkel Ferenczről (Id. Ábrányi Kornél)
  • Gondolatok a zeneműtárban. Kell-e Erkel? (Ókovács Szilveszter)
  • A kétszáz éve született Erkel Ferencre emlékezünk (Szabó Szabolcs)
  • 175 éve született a felkai Tátra Múzeum alapítója, Scherfel Vilmos Aurél (Polgárdy Géza)
  • Széchenyi gróf és a pesti görögök a "Haza és haladás" jegyében (Diószegi György Antal)
  • ISKOLA ÉS HONISMERET
  • Kodály Zoltán: Erkel és a népzene
  • Erkel Ferenc emlékének ápolása a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium falai között (Erdészné Németi Anikó)
  • Nemzetit alkotni "hozott" kultúrákból. A dorogi bányász-zenészektől az Erkel Ferenc Zeneiskoláig (Kovács Lajos)
  • A tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ünnepi rendezvényei (Dezső Marianna)
  • Gyökerek. Családkutatás és iskolai szocializáció (Maksa Katalin)
  • EMLÉKHELYEK
  • Erkel Ferenc szülőháza Gyulán (Bódán Zsolt)
  • Erkel Ferenc síremléke (Debreczeni-Droppán Béla)
  • Száz éve áll a bronzhonvéd a Tápió partján (Basa László)
  • Petőfi és szülei Szabadszálláson Tóth Sándor helytörténész kutatásai alapján (Molnár Péterné)
  • TERMÉS
  • Erkel Ferenc és nemzeti operáinak történetei (Németh G. István)
  • Nemzeti viseletek a reformkorban (Bagyinszky Marianna)
  • A Csepel-sziget eltűnt települései (Nagy Lajos Zoltán)
  • Egy háromszáz éves mulató nóta (Fehér Zoltán)
  • KRÓNIKA
  • Erkel-kiállítás a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban (Domokos Zsuzsanna)
  • Opera és nemzet. Kiállítás az MTA Zenetudományi Intézetében (Zika Klára)
  • Erkel-napok a Károlyi Palotában (Horváth Jerne)
  • Erkel Ferenc-emlékév Budakeszin (Péter-Szabó Kinga)
  • A Bánk bán ősváltozat előadása az Operában
  • Városok is irigykedhetnek a Somogy megyei Göllére... (Bodó Imre)
  • Partiumi Honismereti Konferencia (Dukrét Géza)
  • Épített örökség és honismeret (Debreczeni-Droppán Béla)
  • Tájházat avattak Gyimesközéplokon (Halász Péter)
  • A Balaton festője, Vágfalvi Ottó (Matyikó Sebestyén József)
  • In memoriam
  • Dr. Kolta László (Kaczián János)
  • Gaál István emlékezete (Fodor István Ferenc)
  • Emlékezés Csíkvár Józsefre (Károly Irma)
DC Metadata
Title:
Honismeret, 2010 (38. évfolyam)
Publisher:
Magyar Honismereti Szövetség
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Családtörténet - Helytörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása