Ugrás a tartalomhoz

Hidrológiai Közlöny 2013 (93. évfolyam)

Magyar Hidrológiai Társaság

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Dr. Papp Ferenc (1925–2012)
  • Dr. Bognár Győző (1930–2012)
  • Dr. Marton Lajos (1927–2012)
  • Dr. Dóka Klára (1944–2012)
  • Dóka Klára: Robot–közmunka–napszámosság. Állami és társadalmi erőforrások a vízszabályozásban a késő-feudális és polgári korban
  • Kováts Gábor: Sterilen, vagy hatékonyan?
  • Nagy István: Javaslatok a magyar árvízvédelem megújításához
  • Ligetvári Ferenc: Meleg van! Aszály is van!
  • Nagy István: A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) története, 1999–2003
  • Andrási Gábor–Kiss Tímea: Szigetek változásai a Dráva Mura és Duna közötti szakaszán
  • Langó Zsuzsanna–Balázs Zoltán: A Garancsi-tó története
  • Lovász György: A globális felmelegedés hatása folyóink vízhőmérsékletére
  • Nováky Béla: A Balaton évi természetes vízkészlet-változásának viselkedése 1921-től napjainkig
  • Scheuer Gyula: Az izlandi Gejzír-mező keletkezése és hidrotermás jelenségeinek összefüggése a földrengésekkel
  • Korompai Gábor: Visszapillantás, előrejelzés – Földünk vizeivel kapcsolatosan
  • Szilágyi Endre: A beszivárgás és tározás szerepe egy ipari park terület csapadékvíz-elvezetésénél
  • Kiss Katalin: Az előülepítés folyamatának részletgazdag vizsgálata
  • Dobos Irma: Új hidrogeológiai kutatási eredmények a Balaton-felvidéken
  • Könyvismertetés
  • Fejér László: Malmok a vízen – szakmatörténeti konferenciák a hajómalmokról, Baja
  • Nekrológ: Péter Gábor (1922–2012)
 • 2. szám
  • Vágás István: Emlékezés dr. Salamin Pál (1913–1984) születésének századik évfordulóján
  • Alföldi László: Kis elmélkedés a Vízgazdálkodásról
  • Pálfai Imre: Vízháztartási szélsőségek a Kárpát-medencében
  • Hernesz Péter–Kiss Tímea: A Tisza-meder partfalának vizsgálata: Késő pleisztocén és holocén folyamatok az Alsó-Tiszán
  • Nagy Hedvig Éva–Szabó Zsuzsanna–Scheuer Gyula–Szabó Csaba: Az egri gyógyfürdő területén fakadó gyógyforrások és környezetük radioaktivitása
  • Scheuer Gyula–Koltai Gabriella–Kele Sándor: A nyugat-mecseki karsztos hévizek és karsztforrások makor- és mikroelem adottságainak előzetes vizsgálata
  • Könyvismertetés
  • Dr. Vitális György: Magyarország vízföldtana (Szlabóczky Pál)
  • Sági Rajmund: A Tisza Mindszent alatti szakaszának hidromorfológiai elemzése
  • Nekrológ. Dr. Csekő Géza (1934–2013)
  • Nagy László–Takács Attila: Végtelen hosszú, szemcsés rézsű tönkremenetele
  • Nekrológok
  • Kollár Ferenc (1930–2013)
  • Lenkei Tibor (1919–2013)
  • Bezdán Mária: A vízállások apadási ütemének alakulása a Tiszán
  • Nekrológok
  • Dr. Juhász András
  • Putz József
  • Vidó Zoltánné Horváth Emília
  • Kovács D. Zoltán
  • Borbély Gábor
  • Tudományos emlékülés dr. Salamin Pál születésének 100. évfordulója alkalmából
DC Metadata
Title:
Hidrológiai Közlöny 2013 (93. évfolyam)
Publisher:
Magyar Hidrológiai Társaság
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása