Ugrás a tartalomhoz

Földrajzi közlemények 1910.

Magyar Földrajzi Társulat

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Értekezések
  • Balogh Margit dr.: Capri szigete és a Napoli-öböl
  • Bizottsági jelentések
  • Cholnoky Jenő dr.: A földrajzról
  • Cholnoky Jenő dr.: Magyarország hegyeinek csoportosítása
  • Cholnoky Jenő dr.: Az Alföld felszíne
  • Ecsedi István dr.: Az első magyar iskolai kézi atlaszok
  • Elnöki megnyitó
  • Gaál István dr.: A Marosvölgy kialakulásának geológiai adataiból
  • Halász Gyula: Képek Óceániából
  • Halász Gyula: Belső-Ázsia térképe
  • Kozma Béla: A kunhalmok földrajzi elhelyezkedése az Alföldön
  • Lövy Emma: A Fátra-Kriván orometriája
  • Massány Ernő dr.: Érdekes villámcsapás
  • Prinz Gyula dr.: Utazásom a Tien-sán déli hegyláncaiban Nárin és Maralbasi között
  • Réthly Antal: Erdély legmagasabb meteorológiai állomása
  • Sawicki Ludomir dr.: A vaskóhi karszt morfológiájának tényezői
  • Sawicki Ludomir dr.: Morfológiai kérdések Erdélyben
  • Schilling Gábor: A Bodzaforduló
  • Schréter Zoltán dr.: A Krassó-szörényi árvízveszedelem
  • Simkó Gyula dr.: Nyíregyháza és tanyáinak települése
  • Simkó Gyula dr.: Nyíregyháza és tanyáinak települése
  • Szádeczky Gyula dr.: Megjegyzések Sawicki Ludomir dr. „A Biharhegység eljegesedésének kérdéséhez” című értekezésére
  • Titkári jelentés 1909-ről
  • Trenkó György dr.: A folyók elzátonyosodásának és kanyargásának Lóczy-féle törvényei
  • Vargha György: A magyar tengerpart és a novii barlang
  • Zakarjás János és Fáy Dávid délamerikai jezsuita misszionáriusok úti levelei
  • Zakarjás János és Fáy Dávid délamerikai jezsuita misszionáriusok úti levelei
 • II. Apróbb közlemények
  • A Canari szigetekről megjelent tanulmány (J.)
  • A Higashi-Aszai földrengésről (R. A.)
  • Adatok az erdélyi részek pleisztoczén klímájának ismeretéhez (P. V. F.)
  • San-Fernando szárazságáról (R. A.)
  • Újabb statisztikai adatok Európa államairól (K. K.)
  • A Buenos Aires–valparaiso-is vasút elkészült (H. Gy.)
  • Afrikai leletek (H. Gy.)
  • A szikra-távíró terjedése (H. Gy.)
  • Columbia vasútairól (H. Gy.)
  • Vasúttervek Ausztráliában (H. Gy.)
  • A tea a világkereskedelemben (H. Gy.)
  • Fölcsuszamlás a liptómegyei Fehérpatakon (R. A.)
  • A Föld petróleum-termése (R. A.)
  • Vasút a Kaukázuson keresztül (H. Gy.)
  • Új magyar földrengési obszervatóriumok (R. A.)
  • Elsőrendű meteorológiai állomás Nagybecskereken (R. A.)
  • Marokkó városainak lakossága (H. Gy.)
 • III. Földrajzi érdekességű események és mozgalmak
  • A) Magyarország
  • Pályázat földrajzi olvasmányokra (Ch.)
  • B) Európa
  • Stein Aurél Cambridge-ben (H. Gy.)
  • Stein Aurél dr. (H. Gy.)
  • A 10. nemzetközi földrajzi kongresszus (H. Gy.)
  • Földrajzi társaság Szerbiában (H. Gy.)
  • A Mont Blanc obszervatórium pusztulása (H. Gy.)
  • C) Ázsia
  • Vasúti híd India és Ceylon között (H. Gy.)
  • A Hedin-hegység (H. Gy.)
  • Új obszervatórium Palesztinában (R. A.)
  • Korea annektálása (H. Gy.)
  • Archeológiai kutatások Belső-Ázsiában (H. Gy.)
  • De Lacoste utazása Mongólián keresztül (H. Gy.)
  • Gőzhajózás a Felső-Jang-cén (H. Gy.)
  • A khínai népszámlálás meghiúsult (H. Gy.)
  • D) Afrika
  • Boyd Alexander halála (H. Gy.)
  • A Cape–cairói vasút (H. Gy.)
  • Új vasút a Nílus mellett (H. Gy.)
  • Roosevelt Kelet-Afrikában (H. Gy.)
  • Földmágnességi megfigyelések Afrikában (H. Gy.)
  • Lado sorsa (H. Gy.)
  • Új vasút és távíró terve a Francia Kongóban (H. Gy.)
  • A Nyugati Szaharán keresztül (H. Gy.)
  • Osztrák Szahara-expedíció (H. Gy.)
  • E) Amerika
  • Új csatorna Közép-Amerikában (H. Gy.)
  • Verrazzano utazásának újabb okmánya került elő (J.)
  • A Mc. Kinley-hegy (H. Gy.)
  • Észak-Amerika legmagasabb hegye (H. Gy.)
  • F) Ausztrália és Óceánia
  • Ausztrália új fővárosa (H. Gy.)
  • Az „Australian commonwealth” fővárosa (K. K.)
  • Svédek észak-nyugati Ausztráliában (H. Gy.)
  • Új-guineai expedíciók (H. Gy.)
  • Krämer hazatérése Polinéziából (H. Gy.)
  • G) Északi sarkvidék
  • Amudsen (H. Gy.)
  • Gernier kapitány (H. Gy.)
  • A dán északkeleti grönlandi expedícióról (K. K.)
  • Zeppelin (H. Gy.)
  • Novaja Zemlyáról (H. Gy.)
  • Zeppelin (H. Gy.)
  • Mikkelsen kelet-grönlandi utazása (H. Gy.)
  • Még egyszer Cook (H. Gy.)
  • Filchner előkészítő expedíciója
  • H) Déli sarkvidék
  • Új német délsarki expedíció (Sch.)
  • Charcot antarktikus expedíciója (J.)
  • Scott kapitány második útja (H. Gy.)
  • Shackleton újabb vállalkozása (H. Gy.)
  • A skót expedíció (H. Gy.)
  • Heard szigete (H. Gy.)
  • Scott kapitány második expedíciója (H. Gy.)
  • I) A fizikai földrajz köréből
  • A Monacoi óceanografia múzeum megnyitása (Cholnoky)
  • Az 1911. évi nemzetközi aeorológiai megfigyelések napjai (Massány)
 • IV. Irodalom
  • Adamovic Lajos: Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer (mösische Länder) (Valentini E. dr.)
  • Anderkó Aurél: A talaj melegének periódusos ingása (Ch.)
  • Bátky Zsigmond dr.: A magyar szent korona országainak néprajzi iskolai fali térképe (Dr. Beluleszkó Sándor)
  • Csigás Mihály: Mi lesz a Nap kihűlése után? (Gaál dr.)
  • Ecsedi István: A Hortobágyi puszta természeti viszonyai tekintettel a mezőgazdaságra (Cholnoky)
  • M. k. Folyam- és Tengerhajózási R. T.: A Duna (Ch.)
  • Halaváts Gyula és Telegdi Róth Lajos: Szászsebes környéke (Cholnoky)
  • Hanák Kolos, Stiller János és Széky István: Mátrai és Gyöngyösi Kalauz (Cholnoky)
  • Hedin Sven: Transzhimalája (Halász Gyula)
  • Hegyfoky Kabos: Az eső évi periódusa Magyarországon (Cholnoky)
  • Hegyfoky Kabos: Esőadataink az 1851–1870. évi időszakból (Cholnoky)
  • E. Héjas: Jahresgang der Gewitter in Ungarn auf Grund 10-jähriger Beobachtung (Cholnoky)
  • Hoffer András: A Kiskapus és Gyerővásárhely közötti terület geológiai viszonyai, különös tekintettel az eruptivus kőzetekre (Ch. J.)
  • J. Kisewetter: Die Meerfernen und Hafenfernen von Österreich-Ungarn (Strömp Gábor dr.)
  • Ifj. Konkoly Thege Miklós: Kísérletek a hőmérő felállítások tökéletesítésére (Cholnoky)
  • R. de Kövesligethy: Comptes Rendus des séances de la deuxiéme réunion de la Commission permanente et de la premiére Assemblée générale de l’Association internationale de sismologie réunio á La Haye du 21 au 25 septembre 1907 (Pécsi A. dr.)
  • R. de Kövesligethy: Comptes Rendus séances de la troiséne réunion de la Commission permanente de l’Association internationale de sismologie réunie á Zermatt du 30 aout au 2 septembre 1909 (Dr. Pécsi A.)
  • W. R. v. Lozinski: Über die mechanische Verwitterung der Sandsteine im gemäßigten Klima (Strömpl G. dr.)
  • W. R. v. Lozinski: Versuch einer Charakteristik der Canyontäler (Strömpl G. dr.)
  • Nocolae Mazere: Harta etnografica a Transilvanici (Dr. Beluleszkó Sándor)
  • Milleker Rezső: A vulkánizmus teóriái (Ch.)
  • Nagy Ferenc: A Fertő geografiája (Cholnoky)
  • L. Niederle: La Race Slave (Pécsi Albert dr.)
  • Br. Nopcsa Ferenc dr.: Die Mineralquellen Makedoniens (Gaál dr.)
  • Papp Simon: A Gyalui Havasok Cercul Dobrinului, Marisel, Prizlop és a Vrf. Cheruluj közötti részének kőzettani és geológiai viszonyai (Ch. J.)
  • Otto Phleps: Beiträge zur Geologie der Zibinsebene bei Hermannstadt (Ch.)
  • Prinz Gyula dr.: Vorläufiger Bericht über meine zweite mittelasiatische Reise (Cholnoky)
  • Rapaics Raymund dr.: Magyarország növényföldrajzi tagozódása (Dr. Strömpl)
  • Réthly Antal: Az 1900., 0901. és 1902. évi magyarországi földrengések (Ch.)
  • Réthly Antal: Az erdészeti meteorológiai állomások hőmérsékleti és csapadék átlagértékei (Ch.)
  • Réthly Antal: Az Időjárás 1907-ben (Ch.)
  • Réthly Antal: A meteorológiai műszerek és elemek és a tudományos időjóslás (Ch.)
  • Róna Zsigmond dr.: Éghajlat. II. rész. Magyarország éghajlata (Cholnoky J.)
  • telegdi Roth Károly: Kőhalom környékének geológiai viszonyai (Ch. J.)
  • Sawicki Ludomir dr.. Die jüngeren Krustenbewegungen in den Karpathen (Gaál dr.)
  • Schréter Zoltán: A Mehádia-Karánsebesi neogén öböl déli részének geológiai viszonyai (Ch. J.)
  • Supan Alexander dr.: A fizikai földrajz alapvonalai (Cholnoky)
  • Szádeczky Gyula dr.: A délolaszországi földrengésről és a földrengés lehetőségéről minálunk (Réthly Antal)
  • Szegh Dezső: A Duna–Adriai vasút (Dr. Havass Rezső)
  • Szerényi Nándor: Az Erdélyi Medence csapadékviszonyai és folyóinak vízbősége (Ch. J.)
  • Tonelli Sándor: Angolok és amerikaiak (Halász Gyula)
  • Tüske Béla: Offenbánya környékének geológiai és petrographiai viszonyai (Ch. J.)
  • Az „Uránia” M. Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásai. (Cholnoky)
  • Vitális István dr.. Hontvármegye természeti viszonyai (Szilády Zoltán dr.)
  • Wodetzky József dr.: Üstökösök (Pécsi Albert dr.)
 • V. Társasági ügyek
  • Választmányi ülés 1910. jan. 10.-én
  • Választmányi ülés 1910. febr. 17.-én
  • Választmányi ülés 1910. márc. 17.-én
  • Választmányi ülés 1910. ápr. 14.-én
  • Választmányi ülés 1910. jún. 6.-án
  • Választmányi ülés 1910. okt. 20.-án
  • Választmányi ülés 1910. nov. 24.-én
  • Választmányi ülés 1910. dec. 15.-én
  • Estély 1910. jan. 11.-én
  • Estély 1910. jan. 20.-án
  • Estély 1910. jan. 27.-én
  • Estély 1910. febr. 3.-án
  • Estély 1910. 17.-én
  • Estély 1910. márc. 10.-én
  • Estély 1910. márc. 31.-én
  • Estély 1910. ápr. 7.-én
  • Estély 1910. ápr. 14.-én
  • Estély 1910. máj. 20.-án
  • Estély 1910. máj. 12.-én
  • Estély 1910. nov. 24.-én
  • Estély 1910. dec. 1.-én
  • Estély 1910. dec. 8.-án
  • Estély 1910. dec. 15.-én
  • Szakülés 1910. febr. 24.-én
  • Szakülés 1910. dec. 22.-én
  • Közgyűlés 1910. márc. 17.-én
  • Pénztári kimutatás
  • Vagyonmérleg és előirányzat
  • Balaton-Bizottság számadása
  • Alföldi Bizottság számadása
  • Tátra-Obszervatórium számadása
 • Mellékletek
  • I. tábla. A Bodzaforduló környékének térképe
  • II. tábla.
  • Bodzavámai völgy a Papsáncról tekintve. Kilátás délre. Jobbról alacsony terraszok látszanak
  • A Bodzavámai völgy a Papsáncról tekintve. Kilátás észak felé
  • III. tábla
  • A Bodza-szoros felső része (Kraszna) a Szasszilor hegy oldaláról. Kilátás dél felé
  • A Kraszna a Szasszilor oldalának egyik magas terraszáról. Középtérben szintén terrasz látszik, amely álláspontunknál magasabb
  • IV. tábla
  • A Nagy Csermek-völgy medencéje. Balról magas terasz. A völgy elaggott jellege jól kivehető
  • Mellékvölgy a Nagy-Csermek völgyben. A mellékvölgy alsó része teljesen elaggott. A házak terraszon állanak
  • V. tábla
  • A Bretel-patak kanyargásai a Bodzaforduló síkján. Kilátás a Sztiniről
  • A Borosnyói hágó dél felől, a Bodzaforduló síkjáról. Az úton látható kocsi tőlünk távolodva, azonnal a lejáró szerpentinára jut
  • VI. tábla. Nyíregyháza és tanyái
  • VII. tábla. A nyíregyházi csoportos tanyák alaprajza
  • VIII. tábla
  • Siska Pál tanyája a Manda-bokorban
  • Ács Györgyné háza (Felső-Badur 4. sz.)
  • IX. tábla
  • Tipikus tirpák ház
  • Tirpák ház a Sipos-bokorból
  • XI. tábla
  • Fürdő leányok Szavái szigetén
  • Narancs-árus bennszülöttek Tahiti szigetén
  • XII. tábla
  • Milford-sound fjord New-Zealandon
  • Manapouri tó New-Zealandon
  • XIII. tábla. Zakarjás János levelének az a részlete, amelyben a hun-székely írás-jegyek vannak
  • XIV. tábla
  • Meteorológiai állomás a Keresztényhavason
  • Kersztényhavas a brassói hegyekről tekintve
  • XV. tábla
  • Kilátás a Bajbicse hágóról dél és délkelet felé
  • A Kokkija hegység az Icske-szu vidékéről
  • XVI. tábla
  • Az Üzüngegus és a Koksál folyók egyesülése a Sina-davanról
  • Béskap sivatag a Karateke-hegység déli lábainál
  • XVII. tábla. Öntöző csatorna építése a Kara-dsagacs karaul előtt (Kelpin oázis)
  • Kizil-kapcsagáj völgy karbon-mész hegyei (Koksál)
  • XVIII. tábla
  • Felszíni törmelékvíz Kimp felett
  • Dolina-tó a vaskóhi karsztban, Felső-Kimptől délnyugatra
  • XIX. tábla
  • A Maros radnai szorosa, közepén a sólymosi pliocén völgyfenék
  • A Maros kiszélesedése Maros-Illyénél, háttérben a pontusi halomvidék (550 m) és a Polyana Ruszka elegyengetett felszíne (700–1300 m)
  • XX. tábla
  • A kalotaszegi lépcsős vidék; a Cetati, maradványos hegy.
  • Hegycsuszamlás Kissármástól északra
  • XXI. tábla
  • Capri. Marina Grande
  • Faraglioni sziklaszirte Capri mellett
  • XXII. tábla
  • Castelione Capri szigetén, a községtől délre
  • Piac-tér Capri városban
  • XXIII. tábla. Felszakadt lössz-dolina a teli plató falán. A telecskai lössz-plató végződése Újverbásznál
  • XXIV. tábla
  • A titeli plató
  • A Hortobágy patak
  • XXV. tábla. Szelvények az Alföldön keresztül
  • XXVI. tábla. Az Alföld morfológiai térképe
  • XXVII. tábla. Belső-Ázsia térképe
 • Szövegképek jegyzéke
  • A Bodzaforduló lapálya a Szitabodza táján, a Csemernek-völgy nyílásából tekintve. Hátul azok a halmok látszanak, amelyek a Bodzaforduló lapályát a Háromszéki medencébe való lejárattól elzárják. Az összes látható halmok kárpáti homokkőből vannak. Jobbra kifelé vezet le az út a Bodza-szoroshoz
  • A Bodzaforduló síksága Szitabodzánál, a Csemernek-völgy nyílásából tekintve. Hátul a Hamas patak völgy-síkja, mellette balról a Sztini, amelyen a négyszögletes erdőirtás látszik
  • A Nagy-Bodza völgye Bodzaváma felett. Balról a Kálvária-hegy
  • Szelvények a Bodzaforduló vidékéről
  • A Loducz-hátó délről tekintve. Hátul a Háromszéki medence, mögötte a Tusnádi hegyek. Az előtérben a Bodzaforduló síkjának északi nyúlványa
  • Oppidum Nyiregyháza inclito comitatui de Szabolcs ingremiatum cum terreno appertinente objectorumque in eodem occurentium calculo, seorsive inito, et ad jugera per 1200 orgyas quadrates computata … stb. Delineatum anno 1804 per Gabrielem Kováts et Joannem Ungvári juratos geometras dominales
  • Részlet a Tamás-bokorból
  • Település homokbuckás területen
  • A Fátra-Kriván hipszografikus vonala
  • Siska Pál telke a Manda-bokorban
  • A nyíregyházi tanyákon leggyakrabban előforduló kapualakzatok
  • Telek a Halmos-bokorból
  • Telek a Mazár-bokorból
  • Gunyecz Ferenc házának alaprajza
  • Dobránszky József házának alaprajza
  • Ács Györgyné házának alaprajza
  • A 17. ábrán bemutatott háznak alaprajza
  • Tirpák ház alaprajza
  • Tirpák ház alaprajza a Sipos-bokorból
  • A konyha ősi formája Nyíregyháza határában
  • A 22. ábrán bemutatott konyha alaprajza
  • Alaprajz a tirpák konyha-szerkezetének megismeréséhez
  • Kettős bolthajtású tirpák konyha
  • Modern tirpák konyha
  • Siska Pál házának és benne a 26. ábrán levő konyhának alaprajza
  • Szláv típusú háznak alaprajza a porosz–lengyel területről
  • Nagy-Poroszország területéről vett szláv típusú háznak alaprajza
  • Pelyvás alaprajza
  • Borház az Új-Kisteleki szőlőben
  • A 32. ábrán bemutatott borház alaprajza
  • „Gunyhó” a szőlőkben, rendes borház helyett a szegényebbeknek
  • Ausztrália délkeleti részének térképe, az új ausztráliai szövetségi terület és a leendő főváros helyének feltüntetésével
  • Bennszülöttek Ovalan szigetén, a Fidzsi sziget-csoportban
  • Félvér és telivér számoai nő
  • Részlet a Cook-hegységből New-Zealand szigetén
  • A rohanó Vaimakariri folyón át, New-Zealandban
  • A Taravera vulkán egyik szakadékos barrankója
  • Forró vízesés, a forróvízből kicsapódott mészkőlerakódás lépcsőjén: az Orakikorako gejzírvölgyben New-Zealandon
  • Tanya az Északi-Kogart völgyben (Koksál-tau)
  • Kilátás a Koksál-völgyből (Bolgandi kurgántól 2 km W-ra) a Koksál-hegységre
  • Koksál-völgy a Dajdán vidékén
  • Az Aszavaj-völgyből a Koksál-hegység
  • Kokkija-hegység a Koksál felől
  • A szohodoli völgyelés Kimp felől tekintve
  • Kimpanyászka víznyelő (ponor) Vaskóh felett
  • Dolina-tó a vaskóhi karsztban
  • Megifjodó dolinák Kimp mellett
  • A Krassó-szörényi hegység medencéi
  • Átmetszet Globukrajova völgyén
  • Újmoldova község pincéinek megtelése
  • Alsó-Lyubkova völgyének metszete
  • A dán grönlandi expedíció működésének színtere
  • A Gyalui masszívum elegyengetett felszíne és annak megifjodása
  • Elegyengetett mészkő-felszín Offenbánya környékén; a háttérben föléje települt vulkáni vidék, az előtérben az Aranyos megifjodó formái
  • A Kisküküllő völgye. Hátul a Mezőhavas lapos vulkáni kúpja
  • A Maros felső áttörésének fő terrassza Palotánál
  • Déva környékének átnézetes földtani térképe
  • A dévai Maros-szoros hegyrajza
  • Déva környékének tektonikai térképe
  • A Marosvölgy geológiai szelvénye Csigmó és Branyicska között
  • A dévai völgyszakasz árkos vetődése
  • Déva környékének miocénkorú vízszintes tagozottsága
  • Hidrografikai viszonyok a pliocénben Déva környékén
  • A Maros-folyó esése Arany és Szurduk közt
  • Capri sziget térképe
  • Capri sziget hosszanti metszete
  • A Napoli-öböl kijárójának, a Bocca Grande szorosnak keresztmetszete Ischia és Capri közt
  • „Strada Krupp” Capri szigetén
  • Capri város egyik utcája
  • Az Alföld felszínének vázlatos térképe a kunhalmok lehetőségének megítélése végett. Mérték: 1 : 3.600,000
DC Metadata
Title:
Földrajzi közlemények 1910.
Publisher:
Magyar Földrajzi Társulat
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Természettudomány
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása