Ugrás a tartalomhoz

Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 18. kötet, 1900.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • ABT ANTAL: Néhány fémoxyd és fémsulfid thermoelektromotorius ereje 100° hőmérsék-különbségnél
 • BAUER MIHÁLY: A törzsszám hatvány-rendű csoportok elméletéhez
 • DADAY JENŐ: Uj-guineai entomostrakák és hydrachnidák
 • DADAY JENŐ: Helminthologiai tanulmány
 • HOOR MÓR: Ujabb adatok a dielektromos testek fizikájához
 • HORVÁTH GÉZA és MOCSÁRY SÁNDOR: A Magyar Nemzeti Múzeum Troides gyüjteménye és Erzsébet királyné pillangója
 • KÖVESLIGETHY RADÓ: A csillagrend physikai értelmezése
 • KÖVESLIGETHY RADÓ: Az égi testek fejlődése és a föld kora
 • KÜRSCHÁK JÓZSEF: AZ indukált linear helyettesítések determinánsának rangjáról
 • LENGYEL BÉLA: A radioactiv baryumról
 • MELCZER GUSZTÁV: Néhány ásványról, főkép Ceylon szigetéről (III. tábla)
 • MOLNÁR GÉZA: A magyar hangsor akusztikai világításban
 • BADOS GUSZTÁV: Az orthogonális helyettesítések elméletéhez
 • RÁTHONYI REUSZ FRIGYES: A Spalax hungaricus (typhlus) központi idegrendszeréről
 • SCHMIDT SÁNDOR: A kristályok osztályai (I. és II. tábla)
 • SCHULLER ALAJOS: Secundär kathodsugarak
 • STACKEL PÁL: A nem euklidikus geometria története Bolyai János hátrahagyott irataiban
 • STRAUSS ÁRMIN: A dioptrikai rendszerek osztályozásáról
 • SZILÁDY ZOLTÁN: A retyezáti tavak alsóbbrendű rákjai
 • TANGL FERENCZ: Vizsgálatok az energiaforgalom élettana köréből
 • TANGL KÁROLY: A mágnesezés hatása a rugalmassági modulusra
 • TANGL KÁROLY: Vizsgálatok a mágnesezés mechanikai hatásáról
 • TÖTÖSSY BÉLA: Elemi symmetriák általánosítása
DC Metadata
Title:
Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 18. kötet, 1900.
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Természettudomány
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása