Ugrás a tartalomhoz

Athenaeum 1899. 8. kötet (Budapest, 1899)

Pauer Imre szerk.

Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Filozófiai Társaság

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Schneller István, Dr.: University Extension I.
  • Horváth József, Dr.: A felsőbb analysis alapelveinek kritikai története Keplertől Langrange-ig V.
  • Pauler Ákos, Dr.: A szemléleti módszer az erkölcsi képzésben I.
  • Kubinyi Béla: Justus Gaule az élet problémájáról
  • Stromp László: Kant vallástana III.
  • Mitrovics Gyula, Ifj.: Plinius és a görög képírás története V.
  • Pekár Károly, Dr.: Az embertömegek psychológiája I.
  • Kemény Ferenc: A béke-probléma megoldásának egyik módja I.
  • Várnai Sándor: Az állam gazdasági attributumai
  • V. S.: Schwarcz Gyula "Demokráciája" - Schwarcz, Julius: Die Demokratie. Leipzig, W. Friedrichs, 1898.
  • Gombos Vince: Egy magyar korrajzíró chronologiai tévedései - Busbach Péter: Egy viharos emberöltő. Bp. Kilián, 1897.
  • P. Á., Dr.: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane (hrsg. H. Ebbinghaus und A. König) XVII. k. 1898.
  • P. Á., Dr.: Archiv für systematische Philosophie (hrsg. Paul Natorp) Bd. IV. H. 1-2.
  • Szlávik Mátyás, Dr.: Falckenberg újabb bölcsészettörténete - Falckenberg, Richard: Geschichte der neueren Philosophie on Nikolaus v. Kues bis zur Gegenwart. Leipzig, 1898.
  • Gy.: Angol munka a magyar irodalomról - Reich, Emil: Hungarian Literature. An historical and critical survey. London, Jarrold and Sons, 1898. 272 l.
 • 2. szám
  • Schneller István, Dr.: University Extension II.
  • Mitrovics Gyula, Ifj.: Plinius és a görög képírás története VI.
  • Stromp László: Kant vallástana IV.
  • Pekár Károly, Dr.: Az embertömegek psychológiája II.
  • Kemény Ferenc: A béke-probléma megoldásának egyik módja II.
  • Balogh Arthur, Dr.: Az állami akarat végrehajtása és az egyéni jog I.
  • Pauler Ákos, Dr.: A szemléleti módszer az erkölcsi képzésben II.
  • Bodnár Zsigmond: Mi a romanticismus I.
  • V.: Shlauch Lőrinc újabb beszédei és dolgozatai [4. köt. Egyházpolitikai beszédek. Franklin-társulat]
  • V.: A parlamenti rendszer jövője - Arzens, Jules: L'échec du regime parlamentaire. Paris, 1898.
  • V.: A törvényhozó hatalom - Balogh Arthur: A törvényhozó hatalom. Politzer Zs. K.
  • V.: - Szigethy Lehel: A magyar pénzügyi jog vezérfonala
  • V.: - Képes Világtörténet I-II. Révai-testvérek K.
  • Pekár Károly, Dr.: Le Dantec újabb munkái
  • Szlávik Mátyás, Dr.: - Überweg. Grundriss der Geschichte der Philosophie. Auflage, bearbeitet und herausgegeben von Dr. Max Heinze. I. Bd. 1894; II. Bd. 1898; III. Bd. 1896; IV. Bd. 1897.
 • 3. szám
  • Schneller István, Dr.: University Extension III.
  • Bodnár Zsigmond: Mi a romanticismus II.
  • Balogh Arthur, Dr.: Az állami akarat végrehajtása és az egyéni jog II.
  • Stromp László: Kant vallástana V.
  • Kemény Ferenc: A béke-probléma megoldásának egyik módja III.
  • Somló Bódog, Dr.: Adalék a matriarchális családi szervezet kérdéséhez
  • Raffay Sándor: A hellenismus és a philonismus kosmogoniája I.
  • Palágyi Lajos: Homéros Odysseája I.
  • Pekár Károly, Dr.: Adalékok a positiv psichológiához I. 448-455. [Edinger, Ramon y Cajal, S.]
  • Várnai Sándor: A jogi szakoktatás reformja
  • -r.: - Rudeck, W.: Gescichte der öffentlichen Sittlichkeit. Jena, 1897.
  • -r.: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie (hrsg. Paul Barth) XXIII. évf. 1-2. füzet.
  • -r.: Philosophische Studien (hrsg. Wilhelm Wundt) XV. k. 1-2. füzet.
 • 4. szám
  • Schneller István, Dr.: University Extension IV.
  • Palágyi Lajos: Homéros Odysseája II.
  • Raffay Sándor: A hellenismus és a philonismus kosmogoniája II.
  • Pekár Károly, Dr.: Adalékok a positiv psichológiához II. 567-571. [Edinger, Ramon y Cajal, S.]
  • Kemény Ferenc: A béke-probléma megoldásának egyik módja IV.
  • Kacziány Géza, Dr.: Swift Jonathan, a bölcsész és politikus I.
  • Schneller István, Dr.: Alkalmi megjegyzések Herbart lélektanának alaptételeire
  • Várnai Sándor: - Schvarcz Gyula: Görög történelem, különös tekintettel az athéni történelemre és annak forrásaira. Athenaeum k.
  • V.: Kvóta tanulmányok - Földes Béla: Kvóta tanulmányok
  • Pauler Ákos, Dr.: Hering, Ewald: Zur Theorie der Nerventhätigkeit. Akademischer Vortrag, gehalten am 21. Mai 1898. Leipzig, 1899.
  • Stromp László: - Apáczai Cseri János paedagogiai munkái. Összegyűjtötte, a latin beszédeket fordította, jegyzetekkel ellátta Hegedűs István. Bp. Franklin-Társulat, 1899. 161 l.
 • Borítók
DC Metadata
Title:
Athenaeum 1899. 8. kötet (Budapest, 1899)
Authors:
Pauer Imre szerk.
Publisher:
Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Filozófiai Társaság
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Filozófia
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása