Ugrás a tartalomhoz

Századok – 1936

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Értekezések:
  • ALFÖLDI ANDRÁS: Pannónia rómaiságának kialakulása és történeti kerete.
   • 1-37
   • 129-162
  • BAKÁCS ISTVÁN JÁNOS: A magyar jobbágy a XVIII. században.
  • BARTONIEK EMMA: A magyar királyválasztási jog a középkorban.
  • DOMANOVSZKY SÁNDOR: Elnöki megnyitóbeszéd.
  • EMBER GYŐZŐ: Az egységes monarchia gondolata Mária Terézia korában.
  • KARDOS TIBOR: Coluccio Salutati levelezése a magyar Anjoukkal.
  • RÉVÉSZ IMRE: Debrecen lelki válsága 1561–1571.
   • 38–75
   • 163–203
 • Történeti irodalom
  • Archivum Europae Centro-Orientalis. (Red. E. Lukinich.) Ism.: Elekes Lajos.
  • Barta Erwin–Bell Karl: Geschichte der Schutzarbeit am deutschen Volkstum. Ism.: Kring Miklós. 91
  • Biró József: A bonczhidai Bánffy-kastély. Ism. Kampis Antal.
  • Biró József: A kolozsvári Bánffy-palota és tervező mestere - Johann Eberhard Blaumann. Ism.: Kampis Antal.
  • Biró József: Magyar művészet és erdélyi művészet. Ism.: Kampis Antal.
  • Borkenau Franz: Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild. Ism.: Komoróczy György.
  • Degré Alajos: A Négyeskönyv perjogi anyaga. Ism. Murarik Antal.
  • Erbt Wilhelm: Weltgeschichte auf rassischer Grundlage. Ism. Török Pál.
  • Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. Ism.: Kardos Tibor. 76
  • Ila Bálint: A Thurzó-levéltár protestáns egyháztörténeti iratai. Ism.: Vanyó Tihamér. 81
  • Jadin Louis: Proces d’information pour la nomination des éveques et abbés des Pays-Bas; de Liége et de Franche-Comté (1564–1794); des évéques de Belgique (1802–1848.) Ism.: Vanyó Tihamér.
  • Knaurs Weltgeschichte von der Urzeit bis zur Gegenwart. Hrsg. von K. A. v. Müller und P. R. Rohden. Ism. Török Pál.
  • Kretschmayr Heinrich: Geschichte von Venedig; III. ism.: Jánossy Dénes.
  • Krofta Kamill: A csehszlovák történelem kistükre. Ism.: Gogolák Lajos.
  • Krofta Kamill: Das Deutschtum in der tschechoslowakischen Geschichte. Ism.: Gogolák Lajos.
  • Krofta Kamill: Dr. Eduard Beneş. Ism.: Gogolák Lajos.
  • Krofta Kamill: Der geistige Führer seiner Nation. Ism.: Gogolák lajos.
  • Krofta Kamill: Dr. Karel Kramár. Ism.: Gogolák Lajos.
  • Krofta Kamill: Podkarpatská Rus a Československo. Ism.: Gogolák Lajos.
  • Krofta Camille: Tchéques et Slovaques jusqu’á leur union politique. Ism.: Gogolák Lajos.
  • Lamouche: Histoire de la Turquie depuis les origines jusqu’á nos jours. Ism.: Baráth Tibor. 88
  • Lederer Emma: A középkori pénzüzletek története Magyarországon. Ism.: Holub József.
  • Linhartová Milena: Antonii Caetani nuntii apostolici apud imperatorem epistulae et acta. Ism.: Vanyó Tihamér.
  • Lukinich Emeric ld. Archivum Europae Centro-Orientalis
  • Mautner; Konrad–Geramb Viktor: Steirisches Trachtenbuch. Ism.: Palotay Gertrud.
  • Rohden P. R. ld. Knaurs Weltgeschichte
  • Rónai André: Biographie des frontiéres politiques du Centre-Est Européen. Ism.: Mendöl Tibor
  • Schöffler Herbert: Die Anfänge des Puritanismus. Ism.: Révész Imre.
  • Schwarz Ernst: Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle. Ism.: Fekete Nagy Antal. 85
  • Tamás Lajos: Rómaiak; románok és oláhok Dácia Traianában. Ism.: Nagy Tibor és Kniezsa István.
  • Vanino; Miroslav (szerk.): Vrela i Prinosi. Ism.: Vanyó Tihamér.
  • Vrela i Prinosi ld. Vanino Miroslav
 • Szemle
  • Abel Wilhelm: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Ism.: Ungár László
  • Aigrain René: Les universités catholiques. Ism.: Baráth Tibor. 469–468-469
  • Ifj. Arató István: Vádak és tények. Ism.: Vácz Elemér.
  • Balázs László: A felekezetek egymáshoz való viszonya 1791–1820. Ism.: Varga Zoltán.
  • Balogh István: Debrecen hadiszolgáltatásai a Rákóczi-felkelés alatt. Ism.: Takács János.
  • Baráth Tibor: A történeti képkutatás kialakulása; jelen állása és magyar feladatai. Ism.: ifj. Vayer Lajos.
  • Bartha Dénes: A XVIII. század magyar dallamai. Ism.: Joó Tibor.
  • Bedy Vince: A felsőörsi prépostság története. Ism.: Holub József.
  • Bernt Alois: Die Entstehung unserer Schriftsprache. Ism.: Istványi Géza. 98
  • Bibliographie critique des principaux travaux parus sur l’histoire; de 1600 á 1914; en 1932 et 1933. Ism.: Gillemot Katalin.
  • Birkás Géza: Egy elszászi nemes dunántúli utazása a XVIII. század második felében. Ism.: F. Csapodi Csaba.
  • Biró Vencel: Altorjai gr. Apor István és kora. Ism.: Buday Kálmán.
  • Biró Vencel: A Báthory–Apor-szeminárium története. Ism.: Buday Kálmán.
  • Bónis György: A bírósági szervezet megújítása III. Károly korában (Systematica Commissio). Ism.: Degré Alajos.
  • Bonkáló Sándor: A kárpátalji rutén irodalom és művelődés. Ism.: Kerecsényi Dezső.
  • Bonomi Jenő: Az egyházi év Budaörs német község nyelvi és szokásanyagában. Ism.: Wellmann Imre.
  • Buda és Pest fürdőinek és gyógyforrásainak irodalma. Ism.: Varga Endre.
  • Buday Kálmán: Báthory István erdélyi fejedelemsége. Ism.: Baráth Tibor.
  • Cavaignac E.: Chronologie de l’histoire mondiale. Ism.: Baráth Tibor.
  • Csernák Béla: A református egyház Nagyváradon 1557–1660. Ism.: Ila Bálint.
  • Degré Alajos: A Négyeskönyv büntetőjogi elvei. ism.: Párdányi Miklós.
  • D’Irsay; ld. Irsay.
  • Dupouy August: Histoire de Bretagne. Ism.: Baráth Tibor.
  • Ember Győző: A m. kir. Helytartótanács gazdasági és népvédelmi működése III. Károly korában. Ism.: Bónis György.
  • Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves jubileumára. Ism.: F. Csapodi Csaba.
  • Ernst Mihály: A dunántúli falfestés középkori emlékei. Ism.: ifj. Vayer Lajos.
  • Ferenczi Alexander: Die Bauperiode der Burgkirche der Brasovia-Burg auf der Zinne bei Kronstadt. Ism.: Pozsonyi-Filtsh Zoltán. 93
  • Ferenczi Sándor: Firtosvár aranyéremlelete. Ism.: Radnóti Aladár.
  • Fest Sándor: Anonymus angol forrásai. Ism.: Szilágyi Konrád.
  • Filitti J. C.: Preadalica; să nu fie. Ism.: Tamás Lajos.
  • Flachbarth Ernő: A csehszlovákiai népszámlálások és a felvidéki kisebbségek nyelvi jogai. Ism.: Vácz Elemér.
  • Fráter Lénárd: Hunyadi János eredete. Ism.: Fekete Nagy Antal.
  • Gabona Béla: A magyarországi agrármunkásmozgalmak története (1890–1900). Ism.: Bakács István János. 109–108-109
  • Gárdonyi Albert (szerk.) ld. Tanulmányok Budapest multjából
  • Gigante Silvino: Italia e italiani nella storia d’Ungheria. Ism.: Fest Aladár.
  • Goess Johann Zeno: Elf Briefe König Ferdinands I. an seinen Feldhauptmann Hans Katzianer. Ism.: Komoróczy György.
  • Gregor Joseph: Weltgeschichte des Theaters. Ism.: M. Császár Edit.
  • Guggisberg Kurt: Das Zwinglibild des Protestantismus im Wandel der Zeiten. Ism.: Révész Imre.
  • György Lajos: A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai. Ism.: Komoróczy György.
  • Haiczl Kálmán: A Kistapolcsányiak. Ism.: Ila Bálint.
  • Halecki O.: La Pologne de 963 á 1914. Ism.: Ungár László.
  • V. Házi Jenő: Sopron sz. kir. város története; II/3. Ism.: Kring Miklós.
  • Hegedüs Lóránt: Kossuth Lajos; legendák hőse. Ism.: Varga Zoltán.
  • Hegedüs Loránt: Kossuth Lajos; legendák hőse bizonyítékai. Ism.: Varga Zoltán.
  • Hermann Egyed: Lonovics József római küldetésének (1840–41) belpolitikai és diplomáciai előkészítése. Ism.: Varga Zoltán.
  • V. Illés József: Ünnepi beszéd a Corpus Juris Hungarici első kiadásának 350-ik évfordulóján. Ism.: Döry Ferenc.
  • D’Irsay Stephen: Histoire des universités françaises et étrangéres dés origines á nos jours. Ism.: Baráth Tibor.
  • Iványi Béla: Eperjes sz. kir. város levéltára; II. Ism.: Fekete Nagy Antal.
  • Janzsó Ferenc: Múzeumi kérdések. Ism.: Joó Tibor.
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Szerk. V. Sz. Scheftsik György. Ism.: Benda Kálmán.
  • Kastner Jenő: A Jókai-kódex és az obszerváns kódexirodalom. Ism.: Kerecsényi Dezső.
  • Kertész János: A Habsburg-irodalom bibliográfiája. Ism.: Bakács István János.
  • Kiss Károly Ernő: A magyar jobbágyság kialakulása. Ism.: Farkas László. 95
  • Kring Miklós: A magyar államhatár kialakulásáról. Ism.: Moór Elemér
   • 237
  • Longosch Karl: Wilhelm Meyer aus Speyer und Paul v. Winterfeld; Begründer der mittellateinischen Wissenschaft. Ism.: Istványi Géza.
  • Lipták Johann: Geschichte des evangelischen Lyceums A. B. in Kesmark. Ism.: Fábry Béla.
  • V. Litkey György: Hazánk őslakói. Ism.: Bakács István János.
  • Loehr August: Der Wandel des Münzbildes auf österreichischen Dukaten. Ism.: Baráth Tibor.
  • Loessner A.: Josef Pilsudski. Ism.: Komoróczy György.
  • Lux Gyula: Dobsina településének és birtoklásának története. Ism.: Ila Bálint.
  • Lux Julius: Siedlungsgeschichte und Rechtsverhältnisse der Stadt Dobschau-Dobsina. Ism.: Ila Bálint.
  • Lüdtke Wilhelm: Der Kampf zwischen Österreich und Preussen um die Vorherrschaft im Reiche und die Auflösung des Fürstenbundes (1789–1791). Ism.: Komoróczy György.
  • Madgearu V. N.: Agrarianism; capitalism; imperialism. Ism.: ifj. Tóth András.
  • Makoviczky Gyula: Nagykanizsa város településföldrajza. ism.: Mendöl –Tibor.
  • Márkus Jenő: Történelem és hit. Ism.: Joó Tibor.
  • Mészáros Edmundus: Qua ratione Anonymus Hungarus in conscribendis Gestis suis Sacra Scriptura usus sit? Ism.: Szilágyi Loránd.
  • Monsberger Ulrik: A hazai német naptárirodalom története 1821-ig. Ism.: Tóth László.
  • Monti Gennaro M.: Da Carlo I. á Roberto Angió. Ism.: Miskolczy István.97
  • Moór Elemér ld. Kring Miklós
   • 236
   • 237
  • Morpurgo Enrico: Il castello di Trieste e le sue vicende. Ism.: Banfi Florio.
  • Müller Georg: Die deutschen Landkapitel in Siebenbürgen und ihre Dechanten 1192–1848. I. Ism.: Barta István.
  • Nagy Zoltán: A magyar litográfia története a XIX. században. Ism.: ifj. Vayer Lajos.
  • Nastase G. I.: Ungurii din Moldova după Codex Bandinus. Ism.: Erdélyi István.
  • Némedi Lajos: A németség magyar szemmel. Ism.: Péterdi Ottó.
  • Némethy Károly (szerk.) ld. Tanulmányok Budapest multjából
  • Niemcy i Polska. Dyskusja z powodu ksiąźki „Deutschland und Polen”. Ism. Komoróczy György.119
  • Sz. Norbert-emlékkönyv ld. Emlékkönyv
  • Orient Gyula: Szerzetes- és orvospapok kórházainak és gyógyszertárainak keletkezése Erdélyben. Ism.: Varga Endre.
  • Padover S. K.: Joseph II. L’empereur revolutionnaire. Ism.: Ungár László.
  • Pakucs Béla: A magyar vasútépítés kezdetei. Ism.: Ungár László.
  • Payr Sándor: Emlékezés Doktor Lackner Kristófról; Sopron sz. kir. város első polgármesteréről halálának háromszázados évfordulóján. Ism.: Vácz Elemér.
  • Peter; Joachim Heinrich: Die Probleme der Armut in den Lehren der Kameralisten. Ism.: Komoróczy György.
  • Pohlenz; Max: Antikes Führertum. Cicero de officiis und das Lebensideal des Panaitios. Ism.: Nagy Tibor.
  • Praga; Giuseppe: Un diploma inedito del duca Andrea Arpad e la storia di Spalato nel primo duecento. Ism.: Banfi Florio.
  • Praga; Giuseppe: Tomaso Negri de Spalato umanista e uomo politico del sec. XVI. Ism.: Banfi Florio. 99
  • Puskás Lajos: A magyar falfestés árpádkori emlékei. Ism.: ifj. Vayer Lajos.
  • Ravasz Boriska: A magyar állam és a protestántizmus Mária Terézia uralkodásának második felében. Ism.: Ember Győző.
  • Reiswitz; Johann Albrecht: Belgrad–Berlin Berlin–Belgrad 1866–1871. Ism.: Török Pál.
  • Relkovic; Néda: A gráci egyetem legrégibb magyar hallgatói. Ism.: Tóth László.
  • V. Sz. Scheftsik György (szerk.) ld. Jász-Nagykún-Szolnok vm.
  • Schneider Miklós: Fejér megye nemesi összeírásai. Ism.: Wellmann Imre.
  • Schwarz; Ernst: Sudetendeutsche Sprachräume. Ism.: Lux Gyula.
  • Segesváry Lajos: Magyar református ifjak az utrechti egyetemen. Ism.: Barta István.
  • Siemienski; Joseph: Guide des archives de Pologne. Ism.: Bottló Béla.
  • D. Sipos Zsigmond: A Felső-Tisza vidékének; vagyis a legutolsó Hungária első szállásának gyepüszervezete. Ism.: Glaser Lajos.
  • B. Szabó László: Óbuda egyházi intézményei a középkorban. Ism.: Balanyi György.
  • Szabó László: Kecskemét város iparos céhei. Ism.: Nyers Lajos.
  • Gr. Széchényi Viktor: Töredékek a Sárvár-felsővidéki gr. Széchényi-nemzetség történelméből. Ism.: Gillemot Katalin.
  • Szmrecsányi Marianne: A novai templom és falképei. Ism.: Biró Béla.
  • Taksonyi József: Pécs egyházzenei művelődése a XVIII. században. Ism.: Bartha Dénes.
  • Tanulmányok Budapest multjából III. Szerk. Gárdonyi Albert és Némethy Károly. Ism.: ifj. Vayer Lajos.
  • Tower Vilmos: A pápák szerepe hazánk megmentésében és fenntartásában. Ism.: Miskolczy István.
  • Vácz Elemér: A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle repertóriuma. Ism.: Gillemot Katalin.
  • Vajs; Josef: Rukovét’ hlaholské paleográfie. Ism.: Kniezsa István.
  • Vigh Albert: Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben. Ism.: Vácz Elemér.
  • Viszota Gyula: A Széchenyi-híd története az 1836: XXVI. tc. megalkotásáig. Ism.: Farkas László.
  • Waldapfel József: Heltai Gáspár forrásai. Ism.: Kerecsényi Dezső.
  • Weill; George: Le journal. ssm.: Ungár László.
  • Wolf; Hans: Das Schulwesen des Temesvarer Banats im XVIII. Jahrhundert. Ism.: Ember Győző.
  • Zoltai Lajos: Debrecen város könyvnyomdájának XVIII. századi működése; termékei. Ism.: Vácz Elemér.
  • Zoltai Lajos: A debreceni római katolikus templom; a kegyes tanítórend társháza és a plébánia területének 300 éves multja. Ism.: Farkas László.
DC Metadata
Title:
Századok – 1936
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása