Ugrás a tartalomhoz

Magyar Szemle 26. kötet (1936. 1-4. sz.)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Szende Zoltán: A görög királyság bukása és feltámadása
 • Frey András: Az abesszín-kérdés Rómából, Párizsból és Londonból nézve
 • Eckhardt Sándor: Egy szótáríró tapasztalatai
 • Kampis Antal: A középkori Budapest
 • Siklóssy László: Budapest vagy Budavár
 • Prahács Margit: Liszt Ferenc és a magyar műveltség
 • Bisztray Gyula: Népkönyvtári problémák
 • Németh Lajos: A keletafrikai háború eddigi katonai mérlege
 • –r–: Pázmány egyeteme és a csehek
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Zathureczky Gyula: Magyar kisebbség Romániában
 • Krenner Zoltán: Romániai úti benyomások
 • Ottlik György: Ausztria problémája
 • Ernszt Sándor: Benes politikája
 • Komoróczy György: A lengyel politika az évfordulón
 • Tamás András: A francia jobboldal és az állami decentralizáció
 • Boros Margit: A falusi ruházat és változása
 • Eckhardt Sándor: Legújabb néprajzi irodalmunk
 • Krampol Miklós: A téli filmévad szemléje
 • Gogolák Lajos: Ruszinszkó a cseh politikában
 • Nánay Béla: A jugoszláviai magyar művelődés útja
 • Ifj. Simontsits Elemér: Báró Korányi Frigyes
 • Szekfű Gyula: Jakubovich Emil
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Ölvedi János: Magyar kisebbség Csehszlovákiában
 • Fábián István: Gimnazisták olvasmányai
 • Török Árpád: A népközösségi eszme problematikája
 • Ligeti Lajos: Japán és a keletázsiai bonyodalom
 • Frey András: Az olasz néplélek
 • Boldizsár Iván: Mellékfoglalkozásos telepítés
 • Schaffer Károly: Az idős Széchenyi idegállapota
 • Markó Árpád: A versíró Rákóczi
 • Nyirő Gyula: Lángész és őrület
 • Nemes Erdős László: Általános védkötelezettség Németországban
 • Andreas Pannonius: Tabán régi lakói
 • Győry János: Turánizmus után exotizmus
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Fekete Lajos: Magyar kisebbség Jugoszláviában
 • Bierbauer Virgil: Mai építészeti kultúránk
 • Szekfű Gyula: Politikai érzékünk társadalmi alapjairól
 • Ottlik György: Ausztria és Magyarország
 • Neller Mátyás: Miért győzött Spanyolországban a baloldal
 • Kovács Imre: Egy elsülyedt dunántúli falu
 • Bisztray Gyula: Nemzeti színházi esték
 • Egyed István: Nagy-Budapest
 • Mohay Ádám: Védekezés a gyújtóbombák ellen
 • Jakabffy Elemér: Tíz év az erdélyi magyarság élén
 • Ravasz László: Németh László és az erdélyi magyarság
 • Bajza József: Stojadinovič új utakon
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Ölvedi János: Magyar kisebbség Csehszlovákiában
 • Tóth Zoltán: A huszárság eredethagyománya 1936-ban
DC Metadata
Title:
Magyar Szemle 26. kötet (1936. 1-4. sz.)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása