Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelvőr – 34. évfolyam – 1905.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Értekezések
  • Ágner Lajos: Tót jövevényszavainkhoz
  • Alexics György: Egy régi oláh jövevényszó
  • Antibarbarus: Méltóztassanak és tessenek
  • Ásbóth Oszkár: Mackó
  • Csapodi István: Gyermekek nyelvtudománya
  • Erdélyi Lajos: Egy érdekes mondattani jelenségről
  • Erdélyi Lajos: Egy érdekes mondattani jelenségről
  • Gencsy István: A gyergyói nyelvjárás
  • Gencsy István: A gyergyói nyelvjárás
  • Gencsy István: A gyergyói nyelvjárás
  • Gencsy István: A gyergyói nyelvjárás
  • Joannovics György: Helyreigazítások
  • Joannovics György: Helyreigazítások
  • Joannovics György: Helyreigazítások
  • Kertész Manó: Analógia a mondatszerkesztésben
  • Kertész Manó: Analógia a mondatszerkesztésben
  • Kertész Manó: Analógia a mondatszerkesztésben
  • Kertész Manó: Analógia a mondatszerkesztésben
  • Kertész Manó: Analógia a mondatszerkesztésben
  • Kertész Manó: Handabanda és átabota
  • Komonczy Gáspár: A magyar idővonzat
  • Kovács Márton: Tárgyas igék tárgy nélkül
  • Molecz Béla: A magyar hangsúly és szórend kapcsolata
  • Nádai Pál: Népiesség és népieskedés
  • Nagy József: Igealakok a helynevekben
  • Réger Béla: A határozott névmutató
  • Réger Béla: A határozott névmutató
  • Réger Béla: A határozott névmutató
  • Rubinyi Mózes: Országos nyelvművelő hivatal
  • Rubinyi Mózes: Csokonai és a magyar nyelvtudomány
  • Simonyi Zsigmond: Az ikes ragozás története
  • Simonyi Zsigmond: Az ikes ragozás története
  • Simonyi Zsigmond: Az ikes ragozás története
  • Simonyi Zsigmond: Az ikes ragozás története
  • Simonyi Zsigmond: Az ikes ragozás története
  • Simonyi Zsigmond: Nem tud mit kezdeni
  • Stan Vazul: Magyar elemek a mócok nyelvében
  • Stan Vazul: Magyar elemek a mócok nyelvében
  • Stan Vazul: Magyar elemek a mócok nyelvében
  • Szegleti István: A főnévi igenév Aranynál
  • Szegleti István: A főnévi igenév Aranynál
  • Szegleti István: A főnévi igenév Aranynál
  • Szegleti István: A főnévi igenév Aranynál
  • Szenttamási János: Tót jövevényszavainkhoz
  • Viski Károly: Nyelvemlék a kolozsvári ref. kollégium könyvtárában
  • Zeitschrift d. A. D. Sprachvereins: Az idegen szók írása a németben
 • Irodalom
  • Altovich Ferenc: Nyitra környékén élő magyarok nyelvéről. Domokos István
  • Pongrácz Sándor: A magyar nyelv szerkezete, története és szótára (fölhívás)
  • A magyar katonai műnyelv. (Székely László fordítása) Tolnai Vilmos
  • Borbély Sándor: Rokonalakú szók
  • Egy jeles regényfordítás. (Ambrus Z. Flaubert-fordítása). Radó Antal
  • Berze Nagy János: A hevesmegyei nyelvjárás. Nagy József
  • Thurneysen R.: A szófejtés. Balassa József
  • Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája. Szilágyi Ádám
  • Kertész Manó: A zalavidéki nyelvjárás. Beke Ödön
  • Nyelvészeti tanulmányok. (Szilasi Móric folyóirata). Simonyi Zsigmond
  • Vikár Béla: Somogy megye népköltése. Horger Antal
  • Bojničič magyar nyelvtana. Hajnal Márton
  • Mikszáth újabb műveiből. Keszthelyi Miklós
  • Az elfáradás és a testgyakorlás. (Csapodi István fordítása.) Kertész Manó
  • Kúnos Ignác oszmán–török nyelvkönyve. Winkler Henrik
  • Fischer Izidor: Az Ehrenfeld-kódex nyelvjárása. Simai Ödön
  • Könyvészet
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
 • Nyelvművelés
  • A névmutató elhagyása. Fekete Ignác
  • A névmutató elhagyása. Galambos Dezső
  • Az osztrák és magyar kormány. Szabó Károly
  • Rátartós. Bérczi Fülöp
  • Halat, meghalaszt. Berky Lajos
  • A -né -nő. Verő Leó
  • A kereskedelem nyelve. Legányi Gyula dr.
  • Hona alá nyúl stb. Gondán Felicián
  • Sok az idézőjel. Nádai Pál
  • Névmutató a birtokviszonyban. Bérczi Fülöp
  • Főrangú utcák. Szabó Károly
  • Koaliált, koalizált pártok. Antibarbarus
  • Koaliált, koalizált pártok. Vértesy Dezső
  • Csődök. Csődökre Tönk
  • Azok az idegen szók. –r. –r.
  • Lapszemle. Székely Artúr
  • Németességek. Kovács Márton
  • Lapszemle. Némedi Dezső
  • Zsuzsi, aki föltöröl. Antizsuzsi
  • Iromba. K. Gy.
  • Mania geographica. Kardos Albert
  • A váltó fogalmazása. Nagy Lajos
  • Furcsa középfokok. Cserna Andor
  • Furcsa középfokok. Kallós Ede
  • Furcsa középfokok. Ady Lajos
  • Furcsa középfokok. a szerkesztőség
  • Tisza István igeneve. Lakatos Jusztin
  • Tisza István igeneve. a szerkesztőség
  • Az -s és az -ú ű képző. Gárdonyi Géza
  • Beér. Tolnai Vilmos
  • Új germanizmus. Némedi Dezső
 • Magyarázatok, helyreigazítások
  • Helyreigazítás. Szilasi Móric
  • Adatok az X hanghoz. Tolnai Vilmos
  • Van-e X hang a magyarban? Balassa József
  • Kenyérmentség. Bérczi Fülöp
  • A hevesmegyei nyelvjárás. Berze Nagy János
  • Meghonosúlt magyarok. Badinyi Mátyás
  • Az artikulus magyarjaihoz. Teleky István
  • Föltételez, mentűl. Ady Lajos
  • Jövevényszók. Simonyi Zsigmond
  • Orránál fogva vezet vkit. Tolnai Vilmos
  • A -ság -ség képzőről. Horger Antal, Szigeti Ernő
  • A -ság -ség képzőről. Horger Antal, Szigeti Ernő
  • A -ság -ség képzőről. Horger Antal, Szigeti Ernő
  • A -ság -ség képzőről. Horger Antal, Szigeti Ernő
  • Viganó. Tolnai Vilmos
  • Viganó. Simonyi Zsigmond
  • A -té képző eredetéhez. Horger Antal
  • Tetá-tetá. Zolnai Gyula
  • Megnyírbált szavak. Heves Kornél
  • Megnyírbált szavak. Révész Károly
  • Kápránd. Csefkó Gyula
  • Halat, meghalaszt. Mészáros Gyula
  • Halat, meghalaszt. Mészáros Gyula
  • Szólásmagyarázat. Balázs Sándor
  • Észrevételek a Magyar Fonétika bírálatára. Balassa József
  • Helyesírásunk történetéhez. Kovács Márton
  • Málonfekő. Sági István
  • Egységes fonétikus írás. Balassa József
  • Magashangú névmutató. Horger Antal
  • Hangtani régiség. Kovács Márton
  • A magyarral egyező görög szólások. Vértesy Dezső
  • Szólásokról. Domokos István
  • Szólásokról. Verő Leó
  • Szólásokról. Budapesti Hirlap
  • Mom. Simonyi Zsigmond
  • Pál Keresztes. Laukó Albert
  • Egy–két sajátosság Mikes stílusában. Vas János
  • Nyelvemlék 1517-ből. Kelemen Lajos
  • Magyar géniusz. Gálos Rezső
  • Kanafória. Baranyai Zoltán
  • Suum cuique. Melich János
  • Sörmény és mijesó. Simonyi Zsigmond
  • Sörmény és mijesó. Simonyi Zsigmond
  • Hármaztat. Gálos Rezső
  • Kuszmér. Sztrokay Lajos
  • Régiségek a népnyelvben. Zolnai Gyula
  • A német népnév. Melich János
  • Arany János csihése. Veszprémi Bódog
  • Vörösmartynak egy hasonlata. Ifj. Franz J.
  • Járgány. Kőrösi Sándor
  • Isten számaba. R. M.
  • Ízszó. Teleky István
 • Egyveleg. Vegyesek
  • Szarvas Gábor emlékezete. Simonyi Zsigmond
  • Beszéd Szarvas Gábor emlékszobrának fölavatásakor. Beöthy Zsolt
  • Szarvas Gábor. Szinnyei József
  • Irodalmi köznyelvünk szótárához. Fejér Gábor, Baranyai Zoltán, Rubinyi Mózes, Cserna Andor, Rotschildné Klauber Teréz, Szeremlei Császár Loránd, Kemény Ferenc
  • Irodalmi köznyelvünk szótárához. Fejér Gábor, Baranyai Zoltán, Rubinyi Mózes, Cserna Andor, Rotschildné Klauber Teréz, Szeremlei Császár Loránd, Kemény Ferenc
  • Adatok a magyar nyelvújítás szótárához. Simai Ödön
  • Adatok a magyar nyelvújítás szótárához. Kiss Ernő
  • Adatok a magyar nyelvújítás szótárához. Sass Andor
  • Névmutatós személynevek. Réger Béla
  • Névmutatós személynevek. Kovács Márton
  • Névmutatós személynevek. Erdős Dezső
  • Névmutatós személynevek. Gácser Gyula
  • Névmutatós személynevek. Györkönyi
  • Névmutatós személynevek. Komjáthy Sándor
  • Egyetemi előadások. Baranyai Zoltán
  • Egyetemi előadások. Baranyai Zoltán
  • Egyetemi előadások. Baranyai Zoltán
  • Encenbenc. Harmos Sándor
  • Iskolai magyarság. Schőn József
  • Furcsaság. Ketskés Győző Zs.
  • M. Nyelvtudományi Társaság
  • M. Nyelvtudományi Társaság
  • Mit csinálnak a németek?
  • A szegedi nyelvjárás eltorzítása. Balassa Ármin
  • Horváth, Eötvös, Verseghy. Kőrösi László
  • Zagyvatag? Keszthelyi Miklós
  • Szitkozódás a XVI. század közepéről. Kujáni Gabi
  • Fölhivás a magy. népnyelv tanulmányozása ügyében
  • Svéd nyelvtudományi társaság. Palleske R.
  • Tschudattich. Merza Gyula
  • Mivé lett a kortes. Kiss Ernő
  • Felhívás. Károlyi István gróf
  • Válaszok a szerkesztőség kérdéseire
  • Válaszok a szerkesztőség kérdéseire
  • Válaszok a szerkesztőség kérdéseire
 • Népnyelvhagyományok
  • Szólások
   • 1
   • 2
  • Hajósok szólásai
  • Beszélgetések
  • Közmondások
  • Tréfás mondások
  • Tréfás hangmagyarázatok
  • Találós kérdések
  • Beszéd a házasságrul
  • Bethlen Anna, népballada
  • Tájszók
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
  • Gúnynevek
   • 1
   • 2
  • Helynevek
   • 1
   • 2
   • 3
  • Szőlőművelés és gyümölcstermelés szavai
   • 1
   • 2
  • Népetimologiák
   • 1
   • 2
  • Csángó nyelvemlékek
  • Nyelvsajátságok
   • 1
   • 2
  • Székely egyveleg
DC Metadata
Title:
Magyar Nyelvőr – 34. évfolyam – 1905.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása