Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1916

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • I. Tanulmányok
   • Bresztovszky Ede: A magyar ipari munkásság életviszonyai a háború alatt
   • Kovács Jenő: Scientific management
   • Középeurópa. Vita febr. 22-étől ápr. 2-ig (A résztvevők névsorát l. VII. Társasági ügyek alatt)
   • Madzsar József: A jövő nemzedék védelme és a háború
   • Makai Ödön: A nemzetközi kényszer kérdéséhez
   • Schlesinger Károly: Az elméleti nemzetgazdaságtan és módszere, mint a pragmatikus gazdasági történetírás segédeszköze
   • Teghze Gyula: Jászi Viktor emlékezete (I.)
   • Teghze Gyula: Jászi Viktor emlékezete (II.)
   • Varga Jenő: Az imperializmus gazdasági bírálata
   • Vámos Jenő: A Vámszövetség a fogyasztók szempontjából
  • II. Határkérdések
   • Kammerer, Paul: Az utódok száma és értéke
   • Nagy Dénes: Újabb kutatások az állati lélekről és alkalmazásuk a nevelésre
   • Schidlauer Ármin: A pragmatizmus jelentőségéről
  • III. Szemlék és jegyzetek
   • Balkányi Béla: A nem termő Magyarország
   • Bresztovszky Ede: A gyáripar fejlődése és a gyári munkásság munkaviszonyai Magyarországon
   • Brailsford H. N.: Középeurópa
   • Hobson J. A.: Versengő gazdasági rendszerek Európában
   • König György: Gustave Hervé vezércikkei
   • Lukács Kornél: A háború és Magyarország demokratikus fejlődése
   • Lukácsné Szende Mária: A háborús Anatole France
   • Marót Károly: Magyar feladat a bolgár tudományban
   • Marót Károly: Benedetto Croce
   • Rácz Gyula: A földgázszerződés
   • Rákos Ferencz: Egyiptom és az angolok
   • Reinitz Ernő: Anyaságbiztosítás
   • Seltmann Rezső: Fokozza-e a telepítés a termelést?
   • Szabó Ervin: A Középeurópai Vámszövetség angol megvilágításban
   • Szántó Hugó: Ernst Mach
  • IV. Kortörténeti jegyzetek
   • Kortörténeti jegyzetek. 1.
    • A modern sajtó s a háború veszedelme (Rónai Zoltán)
    • A sajtóhadiszállás irodalma (–pf.–)
    • A tőke és a munka viszonya a háború után (H. B.)
   • Kortörténeti jegyzetek. 2.
    • Gondolatok a németség hivatásáról (Varga Jenő)
    • Egy entente vélemény (Dienes László)
    • A tömegnevelés kérdése (Bresztovszky Ede)
   • Kortörténeti jegyzetek. 3.
    • Hősi és dekadens lelkek (Rónai Zoltán)
    • Utóhangok a horvát címerkérdéshez (Vajda Mihály)
    • A világháború jóslatai (Margittai Rikárd)
   • Kortörténeti jegyzetek. 4.
    • Háborús aberációk. I. Gyűlölködés és polgári munka (mk.)
    • Háborús aberációk. II. Háború, irodalom és költészet (mk.)
    • A háború mint bűnre nevelő (D. L.)
   • Kortörténeti jegyzetek. 5.
    • Új hang a diplomáciában (Szende Pál)
    • Eötvös Károly (Schöpflin Aladár)
    • A szociáldemokrácia válsága (Szabó Ervin)
  • V. Könyvismertetések és bírálatok
   • Adler u. Furtmüller: Heilen und Bilden. Aerztlich-pädagogische Arbeiten des Vereins für Individualpsychologie (Nagy Dénes)
   • Andrássy Gyula gróf: Kinek bűne a háború? (m–h
   • Balkányi Béla: A munkanélküliség és munkatorlódás a magyar mezőgazdaságban (y)
   • Czaplicka M. A.: Aboriginal Siberia (Marót Károly)
   • Czirbusz Géza: Anthropo-geografia (Horváth Károly)
   • Durkheim: L’année sociologique, vol 12, 1900–12 (Nagy Dénes)
   • Fraser J. F.: The conquering Jew (Ágoston Péter)
   • Freud S.: Zeitgemässes über Krieg und Tod (Sisa Miklós)
   • Holls F. B.: The peace conference at the Hague (Makai Ödön)
   • Jordan D. és Jordan H. E.: War’s aftermath (Nagy Dénes)
   • Klein F.: Die Kulturgemeinschaft der Völker nach dem Kriege (Nagy Dénes)
   • Mach E.: Kultur und Mechanik (Lóránd Jenő)
   • Renner K.: Oesterreichs Erneuerung (Czóbel Ernő)
   • Révai Mór: A háború végcélja. Anglia kiválása Európából (m–h)
   • Róheim Géza: A varázserő fogalmának eredete (Marót Károly)
   • Rolland R.: Au-dessus de la mélée (Schöpflin Aladár)
   • Spitta H.: Heldentod (Nagy Dénes)
   • Toerpe Felix: Bedeutet das Ende des Krieges den Anfang einer Hochkonjunktur? (Franz Oppenheimer)
   • Toynbee A. J.: Nationality and the war (Ágoston Péter)
   • Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája (Sas Andor)
   • Walterhausen A. Sartorius v.: Das Auslandskapital während des Weltkrieges (Varga Jenő)
   • Weltner Jakab: A Német birodalom (Lukács Kornél)
  • VI. Viták és észrevételek
   • Polémia és személyeskedés (Jászi Oszkár)
   • Kérdés a vámunió híveihez (Varga Jenő)
   • Előzetes felelet Varga Jenő kérdésére (Szabó Ervin)
  • VII. Társasági ügyek
   • Vita Madzsar József A jövő nemzedék védelme és a háború c. előadása felett (Résztvettek: Ruffy Pál, Mellerné Miskolczy Eugénia, Szana Sándor, Berend Miklós, Rónai Zoltán, Szirmai Oszkárné, Kunfi Zsigmond, Giesswein Sándor, Madzsar József)
   • Választmányi ülés (1915. dec. 30.)
   • Középeurópa. Vita 1916. febr. 22-étől ápr. 2-ig. (Résztvettek: Kunfi Zsigmond, Giesswein Sándor, Szabó Ervin, Jászi Oszkár, Szende Pál, Ignotus, Katona Sándor, Pályi Ede, Vágó József, Ágoston Péter, Vámos Jenő, Rónai Zoltán, Dániel Arnold)
  • VIII. Beküldött könyvek jegyzéke
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
 • 2. szám
  • I. Tanulmányok
   • Czóbel Ernő: Berzeviczy Gergely javaslata a Kontinens vámuniójáról
   • Czóbel Ernő: Berzeviczy Gergely javaslata a Kontinens vámuniójáról
   • Hahn Dezső: A fertőző nemi betegségek és a háború
   • Halasi Béla: Svájc és a háború
   • Marót Károly: Líránk egy fejezetéhez
   • Stern Lázár: Erkölcs és egyén
   • Szirtes Artur: A szociális jogalkotás problémája
   • Varjas Sándor: A háborús szenvedélyek növekedése és fogyása
   • Varjas Sándor: A háborús szenvedélyek növekedése és fogyása
  • II. Határkérdések
   • Szántó Hugó: Ernst Mach fenomenalizmusának bírálata
  • III. Szemlék és jegyzetek
   • Fenyő Andor: Jegyzetek a Dunakonferenciához
   • Gyömrei Sándor: Az állami beavatkozás és a kartellek
   • Jászi Oszkár: Erdély sorsa és a magyar politika
   • Két szabadkereskedelmi manifesztáció
   • Laczkó Géza: Babits Mihály
   • Leopold Gusztáv: Az osztrák agrárpolitika tudományos megalapozása
   • Lukácsné Szende Mária: Pacifizmus és háborús uszítás
   • Migray József: A német szociáldemokrata párt belső válsága
   • Nagai Izaburo: Intenzív földművelés Japánban kül. tek. a Demcsinszki-féle módszerre
   • Neufeld Béla: Ukraina gazdasági és nemzetiségi vonatkozásaiban
   • Pikler J. Gyula: A háború utáni magyar problémák irodalmából
   • Sas Andor: Görgey ifjúsága
   • Schein József: Reichard Zsigmond
   • Schmidt Béla: A fertőző nemibetegségek és a háború
   • Schöpflin Aladár: Shakespeare és a demokrácia
   • Selymes Károly: Reális külpolitika
   • Székely Artur: A párisi gazdasági konferencia körül
   • Varga Jenő: Az Internacionálé és a világháború
   • Varga Jenő: A pénz vásárló erejének problémája
  • IV. Kortörténeti jegyzetek
   • Kortörténeti jegyzetek. 1.
    • Az Erzsébet szobor pályázata (Fülep Lajos)
    • A gabonaárak maximálása és a sajtó (R.)
    • Japánról. (H. B.)
    • A magánalkalmazottak és a háború (I.–n)
    • Bérmaximumok és bérminimumok (rz.)
    • A háború egyházjoga (Halasi Béla)
    • Szappan és kultúra (G. S.)
   • Kortörténeti jegyzetek. 2.
    • Pacifizmus és szociáldemokrácia (Bresztovszky Ede)
    • Az olasz irredentizmus némely tanulsága (Jászi Oszkár)
    • Adalék a baka lélektanához. (F. L.)
    • Nők a politikában (Hacker Boriska)
    • A svájci németek semlegessége (H.)
   • Kortörténeti jegyzetek. 3.
    • A Szent István Akadémia (S. A.)
    • Rundschau, Revue, Review (P. F.)
    • A cseh nép értékéről és jelentőségéről (Jászi Oszkár)
    • Adóteher és jövedelem a háború után (Vj.)
    • A közszabadságok Angliában és a háború (Halasi Béla)
    • Községi panamák (Ágoston Péter)
   • Kortörténeti jegyzetek. 5.
    • Bankszociálizmus (Iván Miklós)
    • Az amerikai elnökválasztás (Halasi Béla)
  • V. Könyvismertetések és bírálatok
   • Ajtay József: A nemzetiségi kérdés (Dukesz Artur)
   • Altenburger Gyula: Magas politika a háború után (Pikler J. Gy.)
   • Andrássy Gyula: A magyarság és németség érdekszolidaritása (Selymes Károly)
   • Beard Ch. A: Economic origins of Jeffersonian democracy (Ágoston Péter)
   • Bentham J.: Grundsätze für ein künftiges Völkerrecht (Beck S.)
   • Bonkáló Sándor: A szlávok (Palich Emil)
   • Die Bestrebungen für eine wirtschaftliche Annäherung Deutschlands und Österreich-Ungarns (Székely Artur)
   • Bury J. B.: A gondolatszabadság története (pj.)
   • Buxton, Ch. R.: Towards a lasting settlement (L.-né Szende M.)
   • Dickinson, L. G.: The European anarchy (Makai Ö.)
   • Farkas Geiza: Az emberi csoportok lélektana (Jászi Oszkár)
   • Felszeghy Béla: Magyar földközösségek (Braun Róbert)
   • Ferenczy Árpád: Az angol parlamenti szólásjog és fegyelem (Szirtes Artur)
   • Fischer J.: Die Kaufkraft des Geldes (Varga J.)
   • Fried H. A.: Europäische Wiederherstellung (Horváth Lajos)
   • Görgey István: Görgey Artur ifjúsága (Sas A.)
   • Hegedüs Lóránt: A magyarság jövője a háború után (Pikler J. Gy.)
   • Hildebrandt E.: Die schwedische Volkshochschule (Bresztovszky Ede)
   • Grünberg K.: Die Internationale u. der Weltkrieg (Varga Jenő)
   • Hilferding R.: Europäer, nicht Mitteleuropäer (Székely Artur)
   • Hirsch J.: Die Genesis des Ruhmes (Varjasné Kemény Irma)
   • Czirbusz Géza: A nemzeti művelődés geográfiája (Horváth Károly)
   • Huntington E.: Civilisation and climate (Nagy Dénes)
   • Kautsky K.: Die Vereinigten Staaten Mitteleuropas (Székely Artur)
   • Kovács Gábor: A közgazdaságtan elemei (Balkányi Béla)
   • Kovács Gábor: A világháború közgazdasági háttere (Vas Béla)
   • Mayr M.: Der italienische Irredentismus (Jászi Oszkár)
   • Méhely Kálmán: A munkáskérdés lényege (Varga Jenő)
   • Otlet P.: Les problémes internationaux et la guerre (Makai Ö.)
   • Posch Jenő: Lelki jelenségeink és természetük (B. J.)
   • Poulimenos H.: Die soziale Frage in Neu-Griechenland (Lukács Kornél)
   • Problems of readjustment after the war (Varga Jenő)
   • Rappoport Ch.: Jean Jaurés (Sas Andor)
   • Renner K.: Wichlichkeit oder Wahnidee (Székely Artur)
   • Rohrbach P.: Weltpolitisches Wanderbuch (Varga Jenő)
   • Sipos Kamillo: A nemzetiségi kérdés bibliográfiája (Kőhalmi Béla)
   • Smolka S.: Die Reussische Welt (Sztripszky Hiador)
   • Strakosch. S.: Die Grundlagen der Agrarwirtschaft in Oesterreich (Leopold Gusztáv)
   • Takáts Sándor: Magyar műveltségtörténet a török hódoltság korában (Galamb Sándor)
   • Varga Jenő: Bulgária (Lukács Kornél)
  • VI. Viták és észrevételek
   • Sas Andor: Shakespeare és a demokrácia
  • VII. Társasági ügyek
   • Vita Hahn Dezső A fertőző nemibetegségek és a háború c. előadása felett. (Résztvettek: Török Lajos, Havas Adolf, Weisz Emil, Hahn Dezső)
  • VIII. Beküldött könyvek jegyzéke
DC Metadata
Title:
Huszadik század, 1916
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása