Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1893. évfolyam (6. kötet. Budapest, 1893)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • Andorka K.: A magyar nemesi fölkelés harczbalépése II. Frigyes ellen 111. p.
  • Andorka K.: A magyar nemesi fölkelés harczbalépése II. Frigyes ellen 230. p.
  • Bárczay Oszkár: Két hadi esemény a XIII. évszázból 484. p.
  • Bárczay Oszkár: Két hadi esemény a XIII. évszázból 637. p.
  • Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551–1552 15. p.
  • Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551–1552 196. p.
  • Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551–1552 308. p.
  • Gubics A.: II. Frigyes porosz király egy tervezete a törökkel Magyarország ellen való közös működés iránt 723. p.
  • Gömöry Gusztáv: Ausztria hadereje az 1792-től 1866-ig folytatott háborúkban 394. p.
  • Gömöry Gusztáv: Mátyás főherczeg levelei a mainzi választó fejedelemhez 1605-ben 709. p.
  • Horváth Rónai Jenő: Pozsony- és a Közép-Dunavonal 121. p.
  • Horváth Rónai Jenő: Pozsony- és a Közép-Dunavonal 250. p.
  • Horváth Rónai Jenő: A magyar hadtörténelem az ezredéves kiállításon 509. p.
  • Horváth Rónai Jenő: Bocskay István háborúja Rudolf ellen 1604–1606 569. p.
  • Illéssy János, dr.: Tanúkihallgatások Léva és Buják várak 1665-ik évi feladása iránt 241. p.
  • Illéssy János, dr.: Adatok a szolnoki vár építéséhez és első ostromához 635. p.
  • I–Y J–s: Kanizsa 1664-ik évi ostromának fölhagyásáról 132. p.
  • Karácsony Imre, dr.: I. Rákóczy György 1636-iki háborúja 297. p.
  • Komáromy András, dr.: Levelek és akták az 1607–8-iki hajdú lázadás történetéhez 72. p.
  • Komáromy András, dr.: A bányavidéki véghelyek 1610-ben 680. p.
  • Koncz József: Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez 456. p.
  • Merényi Lajos, dr.: Wesselényi Ferencz levelei füleki kapitánysága idejéből 162. p.
  • Merényi Lajos, dr.: A véghelyek 1577-ik évi kivonatos költségvetése 543. p.
  • Pauler Gyula: A sajómezei csata 1241 április 11-én 1. p.
  • Szádeczky Lajos, dr.: A miriszlói ütközet 425. p.
  • Szendrei János, dr.: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi muzeumokban 92. p.
  • Szendrei János, dr.: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi muzeumokban 266. p.
  • Szendrei János, dr.: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi muzeumokban 377. p.
  • Szendrei János, dr.: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi muzeumokban 691. p.
  • Szepesi G.: Zrinyi iratok a cs. és kir. hadi levéltárban 1603-ból 498. p.
  • Téglás Gábor: Az aradi ereklye múzeum 414. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Andrássy ezred zászlószentelési ünnepére Instructio Dr. Merényi Lajos 136. p.
  • Aradi ereklye múzeum Téglás Gábor 414. p.
  • Budát 1542-ben fölszabadítani akaró hadseregről német mű Récsey Viktor 275. p.
  • Buda visszavétele előtti időkből emlékirat Kovács József 418. p.
  • Csáky László levele a beszterczeiekhez K. J. 420. p.
  • Fekete sereg, franczia 146. p.
  • Forgách Ádám grófról két levél 1663-ból – ys – 719. p.
  • Forgách Simon gróf 1706-ik évi hadrendje Thaly Kálmán 274. p.
  • II. Frigyes porosz király egy hadműködési tervezete Gubics A. 723. p.
  • Győri emlékkeresztek G. G. 279. p.
  • Hadi élelmezés az 1664-iki hadjáratban Geőcze István 728. p.
  • Hadi pénztár megmentésére kísérlet 149. p.
  • Hadi tanács cs. kir., volt elnökei, osztrák és közös hadügyminiszterek Dr. Mangold Lajos 538. p.
  • Hadtörténelmi kiállítás 413. p.
  • Hadtörvényszéki ítélet 1605-ben Gömöry 143. p.
  • Kanizsa 1664-ik évi Ostromának fölhagyásáról J–y J–s 132. p.
  • Kuruczok paprikás levele a kőszegi bíróhoz Thaly Kálmán 718. p.
  • Léva melletti csata és Koháry halála. 1664. jul. 19-én I–s 541. p.
  • Lothringeni Ferencz herczeg kalandja 1738-ban Gömöry 280. p.
  • Magyar Balás mondása – ys 421. p.
  • Magyar Insurgensek vitézsége K. A. 550. p.
  • Mátyás főherczeg levelei 1605-ből Gömöry Gusztáv 709. p.
  • Mikes Kelemen egy levele K. I. 274. p.
  • Nándorfehérvártt magyar hadi foglyok 1636-ban Dr. Karácson Imre 546. p.
  • Nemesi fölkelés vitézei 1809-ben 283. p.
  • Nógrád várának 1669-beni feladásához ujabb adatok Y. Z. 417. p.
  • I. Rákóczy Ferencz fejedelem két rendelete K. I. 420. p.
  • Sarkantyú történetéhez 148. p.
  • Székesfehérvár elfoglalásához 1602-ben, adalék 141. p.
  • Tiszti kinevezések közlése a múlt században 284. p.
  • Ujhelyi Pál levele Teleki Mihályhoz, 1670 K. A. 547. p.
  • Véghelyek 1577-ik évi kivonatos költségvetése Dr. Merényi Lajos 543. p.
  • Verbuválása, nagy embereknek, hazánkban Hugyecz Antal 726. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 132. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 412. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 537. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 708. p.
  • Hadtörténelmi irodalom:
   • I. Ismertetések 285. p.
   • I. Ismertetések 730. p.
   • II. Irodalmi szemle 150. p.
   • II. Irodalmi szemle 734. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 289. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 422. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 554. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 737. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 155. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 292. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 557. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 739. p.
DC Metadata
Title:
Hadtörténelmi Közlemények 1893. évfolyam (6. kötet. Budapest, 1893)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása