Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1891. évfolyam (4. kötet. Budapest, 1891)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • <<s>Borovszky Samu, dr.<</s>: Hadi articulusok 1734-ből 569. p.
  • <<s>Bubics Zsigmond<</s>: Kik vettek részt Buda 1686-iki ostromában? 577. p.
  • <<s>Czímer Károly<</s>: A szegedi veszedelem 243. p.
  • <<s>Czímer Károly<</s>: A szegedi veszedelem 375. p.
  • <<s>Dobos Kálmán<</s>: Katona-levél az 1809-ik évi nemesi fölkelő seregtől 424. p.
  • <<s>Gömöry Gusztáv<</s>: Esztergom vár bevétele 1595-ben 462. p.
  • <<s>Gömöry Gusztáv<</s>: Esztergom vár bevétele 1595-ben 648. p.
  • <<s>Gömöry Gusztáv<</s>: Hadi szabályok a magyar lovasság és a hajdúk számára a 30 éves háború előtti időszakból 148. p.
  • <<s>Horváth, Rónai, Jenő<</s>: Zrínyi Miklós a költő mint hadvezér 81. p.
  • <<s>Horváth, Rónai, Jenő<</s>: Az 1664-ik évi Mura-Rába melléki hadjárat és a Szt.-Gotthárd melletti csata 297. p.
  • <<s>Horváth, Rónai, Jenő<</s>: A magyar függetlenségi harcz 1848–1849-ben 509. p.
  • <<s>Huszár Imre<</s>: Egy lap a Mária Terézia-rend történetéből. Báró Fejérváry Géza 1. p.
  • <<s>Karácsony János, dr.<</s>: Katonai becsületbíróság 1515–1849-ben 509. p.
  • <<s>Kiss Lajos<</s>: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen 27. p.
  • <<s>Kiss Lajos<</s>: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen 180. p.
  • <<s>Kiss Lajos<</s>: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen 332. p.
  • <<s>Király Pál<</s>: Katona-állítás Erdélyben a múlt században 678. p.
  • <<s>Komáromy András, dr.<</s>: Az 1607-ik évi hajdúlázadás történetéhez 226. p.
  • <<s>Komáromy András, dr.<</s>: Az 1607-ik évi hajdúlázadás történetéhez 359. p.
  • <<s>Koncz József<</s>: Apafi Mihály erdélyi fejedelem hadi edictuma 1682 augusztus hó 5-éről 291. p.
  • <<s>Koncz József<</s>: Hadi edictum Kővár vára részére 1665-ből 428. p.
  • <<s>Kozics László<</s>: Győr-vár 1594-től 1598-ig 489. p.
  • <<s>Kozics László<</s>: Győr-vár 1594-től 1598-ig 683. p.
  • <<s>Milodanovics Simon<</s>: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák 397. p.
  • <<s>Szendrei János, dr.<</s>: A sárospataki és gyulafehérvári ágyúöntő-házak a XVII. században I. Rákóczi György idejében 116. p.
  • <<s>Szilágyi Sándor<</s>: Az erdélyi 1681-iki hadjárat előkészületeinek történetéhez 415. p.
  • <<s>Thaly Kálmán<</s>: Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rákóczi hadseregének ezredeiben 7. p.
  • <<s>Thaly Kálmán<</s>: Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rákóczi hadseregének ezredeiben 153. p.
  • <<s>Thaly Kálmán<</s>: Még egyszer a koronczói csatáról és gróf Forgách Simon tábornokról 433. p.
  • <<s>Thaly Kálmán<</s>: A kard, kézi lőfegyver és tölténygyártás történetéhez hazánkban 132. p.
  • <<s>Thury József<</s>: Szigetvár elfoglalása 1596-ban. Török forrás szerint 60. p.
  • <<s>Thury József<</s>: Szigetvár elfoglalása 1596-ban. Török forrás szerint 208. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Asztali szabályok a XVII. századból 559. p.
  • Álmosdi ütközet 1604. <</s>G. G.<</s> 709. p.
  • Becsvágy és vitézség 282. p.
  • Bercsényi huszárok Gerpinnes-nél 281. p.
  • Brenta sziget megvédelmezése 1796-ban 712. p.
  • Erdélyi hadjárat 1681-iki előkészületei <<s>Szilágyi Sándor<</s> 414. p.
  • Erdélyi hadak menetrendje a XVII. századból <<s>Koncz József<</s> 137. p.
  • Eszterházy Antal gróf török fogsága 1698. <<s>Thaly Kálmán<</s> 704. p.
  • Fölkelés, 1741-ik évi, számereje 279. p.
  • Franczia–lengyel hadak laktáborozása Erdélyben 1678. <<s>Koncz József<</s> 136. p.
  • Hadtudományi munka, ismeretlen, a XVII. századból <<s>Thaly Kálmán<</s> 273. p.
  • Jajczai bánok fizetése 1505–1507 <<s>Dr. Karácsonyi János<</s> 555. p.
  • Kanizsa hadi fölszerelése a töröktől való visszavétele után <<s>K. J.<</s> 422. p.
  • Kard, kézi lőfegyver és tölténygyártás történetéhez hazánkban <<s>Thaly Kálmán<</s> 132. p.
  • Katonai szerződés-levél a nagy török háborúk idejéből <<s>Dr. Szendrei János<</s> 277. p.
  • Kolini csata történetéhez, adalék 138. p.
  • Leutheni csata után, bajor fejedelem levele Nádasdyhoz 280. p.
  • Magyar gyalogezred szereplése a sziléziai hadjáratban <<s>Kozics László<</s> 139. p.
  • Miksa császár naplójából, Magyarország elleni hadjárata alatt 274. p.
  • Montecuccoli jelentése a Szt.-Gotthárd melletti csatáról 707. p.
  • Napi parancs, Károly főherczegé, 1809. ápril 6-án 422. p.
  • Nemesi fölkelés időszakából, 1809, katona-beszéd 711. p.
  • Nemesi fölkelő seregtől, 1809. katonalevél <<s>Dobos Kálmán<</s> 424. p.
  • Öltözetre vonatkozó parancsok a XVII. századból 714. p.
  • Ősmagyar ruházatról és fegyverzetről 130. p.
  • Riednél, önfeláldozó utóvédharcz, 1805 558. p.
  • Szabadságharczi, 1848–49-iki emlékek és képek kiállítása 550. p.
  • Szeben város hadtörténelméhez adalék <<s>K. J.<</s> 421. p.
  • Velikai vár fölszerelésének jegyzéke <<s>Dr. Szendrei János<</s> 551. p.
  • Zrínyi Péternek a portávali alkudozásaihoz <<s>K. J.<</s> 420. p.
  • Zsidó ezred, II. József császáré 558. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 128. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 272. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 414. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 550. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 703. p.
  • Hadtörténeti irodalom:
   • I. Ismertetések 141. p.
   • I. Ismertetések 283. p.
   • I. Ismertetések 560. p.
   • I. Ismertetések 716. p.
   • II. Irodalmi szemle 285. p.
   • II. Irodalmi szemle 562. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma <<s>Dr. Mangold Lajos<</s> 144. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma <<s>Dr. Mangold Lajos<</s> 289. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma <<s>Dr. Mangold Lajos<</s> 568. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma <<s>Dr. Mangold Lajos<</s> 718. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 148. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 291. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 428. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 569. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 724. p.
DC Metadata
Title:
Hadtörténelmi Közlemények 1891. évfolyam (4. kötet. Budapest, 1891)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása