Ugrás a tartalomhoz
Refine results
144 hits

Bevezetés a geogebrába

Műszaki Kiadó, Judith Hohenwarter, Markus Hohenwarter

A GeoGebra egyrészt egy dinamikus geometriai program, segítségével pontokkal, vektorokkal, szakaszokkal, egyenesekkel és kúpszeletekkel, valamint függvényekkel lehet szerkesztéseketvégezni, miközben az egyes elemek dinamikusan változtathatók. Másrésztegyenletek és koordináták közvetlenül is megadhatók, a GeoGebra számokat, vektorokat éspontokat mint változókat is tud kezelni. Meg tudja határozni függvények deriváltjait és integráljait,illetve olyan parancsok adhatók, melyekkel például gyököket vagy csúcspontokatlehet megkeresni.

Bevezetés az algebrai kombinatorikába

Typotex Kiadó, Küronya Alex

Ez a jegyzet az szerzőnek 2002 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Matematikai Intézetében a doktori iskola és a matematikus mesterképzés számára tartott „Bevezetés az algebrai kombinatorikába”, „Általános és algebrai kombinatorika” és „Reprezentációelmélet” című előadásai anyagának jelentős részét tartalmazza. Ennek megfelelően mind a tárgyalt eredmények, mind pedig a konkrét részletek a BME TTK matematikus képzéséhez igazodnak. Az olvasó részéről feltételezünk nagyjából egy félévnyi absztrakt algebrai előismereteket csoportokról és nemkommutatív gyűrűk feletti modulusokról. A Schubert-kalkulusról szóló utolsó fejezet anyagigénye sokkal több, erre vonatkozó információkért érdemes a fejezet bevezetését elolvasni. A szerző az algebrai kombinatorikát, speciálisan a Schubert-kalkulust Bill Fultontól tanulta, akinek a hatása mind közvetlenül, mind könyvein keresztül nyilvánvaló .

Bevezetés az analízisbe

Typotex Kiadó, Mezei István, Faragó István, Simon Péter

A jegyzet az ELTE TTK nem matematika szakos hallgatóinak analízisoktatásához készült, de matematika alapszakos hallgatók is használhatják kiegészítésként. Nem a hagyományos tárgyalásmódot követi: kétszer halad végig az analízis alapfejezetein. Először alapszinten, inkább a módszereket ismertetve, majd mélyebb szinten, a hagyományos ,,tétel--bizonyítás'' szemléletet követve tárgyalja a témaköröket. A jegyzet erősen alkalmazásorientált, pl. a térképészeknek, geofizikusoknak fontos görbeelmélet és vektoranalízis, valamint a fizikus hallgatóknak fontos vonalintegrál, felületi integrál, komplex függvénytan, metrikus terek stb. szerepelnek benne.

Cryptography

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Kálmán Liptai

Cryptography is an infinitely exciting and fascinating chapterof human thinking. Historical events and prominent members ofhuman thinking have contributed to its development. Wars andconflicts fastened its advancement, which is a sad fact. On theother hand, the joining of outstanding scientists into theworld of encryption enriched this field. Newer and newerdisciplines helped and still help to secure flow and storeinformation in the 21th century. This is a very complex field of the science and draws onseveral resources. Cryptography has become curriculum in highereducation all around the world, so as in Hungary.

Differenciálegyenletek

Széchenyi István Egyetem, Dr. Horváth Zoltán , Morauszki Tamás

Differenciálgeometria példatár

Typotex Kiadó, Szilágyi Brigitta

A differenciálgeometria klasszikus felépítését követõ példatár elsõ részében a görbékhez, második részében a felületekhez kapcsolódó példák szerepelnek. Minden feladatot általában részletes megoldás is követ, összetettebb feladatok megoldásai a szükséges elméleti ismereteket és formulákat is tartalmazzák. A görbékrõl szóló öt, egymásra épülõ, az alkalmazásokban is fontos ismeretek gyakorlását segítõ fejezetre tagolódik. Minden fejezet elején elméleti összefoglalót találunk. A felületelméleti rész elsõ két fejezete a felületek paraméterezését, a felületi normálissal, érintõsíkkal kapcsolatos példákat foglalja magában,tárgyalásra kerülnek az alkalmazás szempontjából fontos felülettípusok. Majd a követõ két fejezet a mélyebb differenciálgeometriai fogalmak (intrinsic geometria) megértését hivatott segíteni.

Ergodelmélet és dinamikai rendszerek

Typotex Kiadó, Szász Domokos, Bálint Péter

A jegyzet célja, hogy az ergodelmélet alapfogalmainak ismertetésétől kiindulva bemutassa a dinamikai rendszerek modern elméletének néhány, az alkalmazások szempontjából különösen fontos területét. Elsődleges célunk az alapgondolatok, a jelenségek bemutatása, és ezeket minél egyszerűbb technikai szinten tárgyaljuk. Főként a hiperbolikus (vagy kaotikus) rendszerekben fellépő sztochasztikus viselkedés vizsgálatára koncentrálunk. Bár a jegyzet elsősorban a matematikus és alkalmazott matematikus MSc és PhD képzések hallgatói számára készült, épp az egyszerűbb témákra való törekvésünk miatt jól használhatja egy ennél szélesebb olvasóközönség is, például matematikára nyitott fizikus- és mérnökhallgatók.

Finite Element Methode

Typotex Kiadó, Ádám Kovács, István Moharos, István Oldal, András Szekrényes

The history of the finite element model, its mathematical foundation and its role in mechanical engineering design are presented. The necessary basic continuummechanical notions and equations for understanding of the method are also discussed. Element types the most commonly used in design (rod, beam, plane, axisymmetric, thin plate, shell) are described. Starting from the principle of total principle energy the derivation of matrix equilibrium equation related to linear elastic bodies discretized in space and the structure of coefficient matrices for different models are shown. In case of beam structures the structure of equation of motion and the method of eigenfrequency calculation are also presented. Understanding of theoretical chapters are highly facilitated by the large number of solved examples and the detailed discussion of solution of real problems obtained from industry.

FUZZY RENDSZEREK (SZÁMÍTÁSI INTELLIGENCIA B)

Széchenyi István Egyetem, Dr. Kóczy T. László, Dr. Botzheim János, Dr. Földesi Péter, Dr. Antonio Ruano

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Lovics Gábor

A tantárgy célja, hogy a BA szintű közgazdasági ismeretekre építve, olyan tudást adjon, amely segíti a diákoknak a közgazdasági MA szintjén használt matematikai összefüggések megértését. Természetesen emellett az órán érintünk olyan témákat is, melyek a lehetséges MA matematika felvételein való sikeres szerepést segítik elő.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása